Autostrada A1 Stryków - Węzeł Tuszyn
 
Zadanie III: od km 320+010 do km 335+937,65
(bez odcinka od km 322+150 do km 324+950)
 

 

 
POSTĘP ROBÓT
 
 
Rok 2016
 
Styczeń
 
 
 
Tydzień 1
 
 
 
Roboty drogowe
 
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
ROBOTY DROGOWE
W bieżącym okresie na budowie prowadzono prace utrzymaniowe i roboty zabezpieczające.
 Roboty drogowe prowadzone są zgodnie z Programem Robót. 
 
 
Roboty branżowe
 
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
  ROBOTY BRANŻOWE
 W bieżącym okresie na budowie prowadzono prace utrzymaniowe i roboty zabezpieczające.
 Roboty na obiektach inżynierskich i przepustach prowadzone są zgodnie z Programem Robót. 
 
 
Roboty mostowe
 
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
ROBOTY MOSTOWE
 W bieżącym okresie na budowie prowadzono prace utrzymaniowe i roboty zabezpieczające.
Roboty na obiektach inżynierskich i przepustach prowadzone są zgodnie z Programem Robót. 
 
 
 
 
Tydzień 2
 
Roboty drogowe
 
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
ROBOTY DROGOWE
1 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE        
2 Umocnienie powierzchniowe poboczy, skarp, rowów i ścieków, Humusowanie z obsianiem gr. 15 cm A1 km 325+020 - 330+870
Dw 97 km 0+000 - 1+368
3 000,00 m2

3 420,00 m2
0,0 m2

0,0 m2
3 Umocnienie powierzchniowe poboczy, skarp, rowów i ścieków, Humusowanie z obsianiem gr. 30 cm A1 km 325+020 - 330+870
A1 km 334+480 - 335+000
1 000,00 m2

5 720,00 m2
0,0 m2

0,0 m2
4 Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu
5 Bariery ochronne
H2W7A dwustronna
A1 km 328+658 - 330+808 300,00 mb 0,0 mb
6 Bariery ochronne, H1W4A A1 km 335+300 - 335+937 str. P 637,00 mb 0,0 mb
 W bieżącym okresie ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne do prowadzenia robót drogowych nie zrealizowano w/w założonego planu. 
 
 
Roboty branżowe
 
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
  ROBOTY BRANŻOWE
1 Oświetlenie układu drogowego
2 Układ zasilający do szafy SO-4 i szafa oświetleniowa SO-4
Montaż kabla zasilającego YAKY 4x35 od 4/1/15 do 4/1/20, od 4/1/26 do 4/1/28 oraz od 4/1/10 do 4/1/13
DK91 406 m 0 m
3 Budowa kanalizacji deszczowej
Kolektor 27 węzeł Tuszyn    
Montaż rury PP400 67 m 0 m
Montaż studni DN1200 1 szt. 0 szt.
Montaż studni DN1500 1 szt. 0 szt.
4 System łączności autostradowej
5 Kanalizacja kablowa
Wykonanie przewiertu 4x RHDPEp125/11,4 między studniami F12 a F13
A1 km 334+760 39 m 0 m
6 Studnie SKR-2
Montaż studni F12, F13
A1 km 334+140 2 szt. 0 szt.
W bieżącym okresie ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne do prowadzenia robót branżowych nie zrealizowano w/w założonego planu. 
 
 
Roboty mostowe
 
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
ROBOTY MOSTOWE
1 Gzymsy
Betonowanie gzymsów – nitka południowa
Przejście dla zwierząt średnich PZSg2 20 m3 0 m3
Deski gzymsowe
Montaż desek gzymsowych – nitka północna
80 mb 80 mb
2 Ustrój nośny
Szalowanie ustroju nośnego nr 1
Przejście dla zwierząt dużych PZDg1 20% 20%
Ustrój nośny, Zbrojenie ustroju nośnego nr 1 20 000 kg 20 000 kg
Ustrój nośny, Sprężanie ustroju nośnego nr 2 - 100%
3 Zasypka przepustu Przepust P2 800 m3 0 m3
 Roboty na obiektach inżynierskich i przepustach prowadzone są zgodnie z Programem Robót
 
 
 
Tydzień 3
 
Roboty drogowe
 
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu
2 Bariery ochronne
H2W7A dwustronna
A1 km 328+658 - 330+808 300,00 mb 0,0 mb
3 Bariery ochronne, H1W4A A1 km 335+300 - 335+937 str. P 637,00 mb 637,00 mb
4 Bariery ochronne, N2W3B Dw 99 0+241-0+263 str. L
Dw 99 0+255-0+263 str. P
24,00 mb

14,00 mb
24,00 mb

14,00 mb
W bieżącym okresie ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne do prowadzenia robót drogowych zrealizowano część w/w założonego planu.
Prowadzono prace utrzymaniowe i zabezpieczające plac budowy.
 
 
Roboty mostowe
 
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
ROBOTY MOSTOWE
1 Ustrój nośny
Betonowanie końcówek ustroju
Przejście dla zwierząt średnich PZSg2 4,5 m3 0 m3
Gzymsy
Zbrojenie gzymsów – nitka południowa
3 000 kg 0 kg
2 Ustrój nośny
Szalowanie ustroju nośnego nr 1
Przejście dla zwierząt dużych PZDg1 40% 40%
Ustrój nośny, Zbrojenie ustroju nośnego nr 1 40 000 kg 40 000 kg
 Roboty na obiektach inżynierskich i przepustach prowadzone są zgodnie z Programem Robót
 
 
Roboty branżowe
 
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
  ROBOTY BRANŻOWE
1 Oświetlenie układu drogowego
2 Układ zasilający do szafy SO-4 i szafa oświetleniowa SO-4
Montaż kabla zasilającego YAKY 4x35 od 4/1/15 do 4/1/20, od 4/1/26 do 4/1/28 oraz od 4/1/10 do 4/1/13
DK91 406 m 0 m
3 Budowa kanalizacji deszczowej
Kolektor 27 węzeł Tuszyn    
Montaż rury PP400 67 m 0 m
Montaż studni DN1200 1 szt. 0 szt.
Montaż studni DN1500 1 szt. 0 szt.
4 System łączności autostradowej
5 Kanalizacja kablowa
Wykonanie przewiertu 4x RHDPEp125/11,4 między studniami F12 a F13
A1 km 334+760 39 m 0 m
6 Studnie SKR-2
Montaż studni F12, F13
A1 km 334+140 2 szt. 0 szt.
W bieżącym okresie ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne do prowadzenia robót branżowych nie zrealizowano w/w założonego planu. 
 
 
 
Tydzień 4
 
Roboty drogowe
 
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
 Program Robót nie przewiduje wykonywania robót drogowych w bieżącym okresie.
Prowadzono jedynie prace utrzymaniowe i zabezpieczające plac budowy, ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne.
 
 
Roboty mostowe
 
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Ustrój nośny
Betonowanie końcówek ustroju
Przejście dla zwierząt średnich PZSg2 4,5 m3 4,5 m3
Gzyms
Zbrojenie gzymsów - nitka południowa 
- 5000 kg
Gzyms, Betonowanie gzymsów - nitka północna - 25 m3
2 Ustrój nośny
Betonowanie ustroju nośnego nr 1
Przejście dla zwierząt dużych PZDg1 970 m3 970 m3
Ustrój nośny,Szalowanie ustroju nośnego nr 3 20% 20%
Ustrój nośny, Zbrojenie ustroju nośnego nr 1 40 000 kg 40 000 kg
 Roboty na obiektach inżynierskich i przepustach prowadzone są zgodnie z Programem Robót
 
 
Roboty branżowe
 
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Oświetlenie układu drogowego
2 Oświetlenie w rejonie węzła Wrocław, Montaż kabla zasilającego YAKY 5x35 na obiekcie 273 od oprawy D/1/18 do D/1/16 A1 km 325+000 60 m 0 m
 W bieżącym okresie ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne do prowadzenia robót branżowych nie zrealizowano w/w założonego planu. 
 
 
 

GRAFICZNY POSTĘP ROBÓT - STYCZEŃ 2016

 
 
wstecz
 

 

 

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ PROJEKTU:

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział Łódź
91-857 Łódź ul. Irysowa 2
tel. (42) 233-96-06, 42 233-96-07
fax. (42) 233-96-08

 
 
 
WYKONAWCA ROBÓT:
 
 
 
 
Strabag sp. z o.o. (lider konsorcjum) z siedzibą
ul. Parzniewska 10,
05-800 Pruszków
 
BIURO BUDOWY
 95-060 Brzeziny  ul. Moniuszki 15A,

Tel. +48 42 291 69 40
Fax.+48 42 291 69 00
 
 
 
 

NADZÓR INWESTYCYJNY:

 

Biuro Usług Inwestycyjnych Ciechański & Haładaj Sp.j.
90-046 Łódź ul. Wodna 47
tel. (42) 633-00-52
fax. (42) 633-00-57

 

 

 
PROJEKTANT:
 

 


Budimex SA (partner konsorcjum) z siedzibą
ul. Stawki 40,
01-040 Warszawa
 
BIURO BUDOWY
95-030 Rzgów ul. Krótka 2

Tel. 042 215 81 65
Fax. 042 215 90 71
 
 

'