Autostrada A1 Stryków - Węzeł Tuszyn
 
Zadanie III: od km 320+010 do km 335+937,65
(bez odcinka od km 322+150 do km 324+950)
 

 

 
POSTĘP ROBÓT
 
 
Rok 2015
 
Sierpień
 
 
Tydzień 32
 
 

Roboty drogowe

Lp. Lokalizacja Planowane Wykonane
  I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 Odhumusowanie Dw 100+110 km 0+150 – 0+700 3 850,00 m2 2 310,00
L03 km 0-030 – 0-250 1 100,00 m2 330
2 Rozbiórka Istniejąca DK1 w trasie L03 km 0+030 – 0+280 1 600,00 m2 800
  II ROBOTY ZIEMNE
3 Wykonanie wykopów A1 km 328+100 - 330+050 4 000,00 m3 9 000,00
A1 km 335+000 - 335+937 3 000,00 m3 0
L01 km 0+100 - 0+600 1 000,00 m3
L02 km 0+840 - 1+000 0 m3 1 000,00
L03 km 0+750 - 1+050 1 500,00 m3
4 Wykonanie nasypów A1 km 330+830 - 330+850 4 000,00 m3 5 000,00
A1 km 330+900 - 332+300 1 000,00 m3 500
A1 km 332+360 - 334+200 2 300,00 m3 2 300,00
Dw 100+110 km 0+150 - 0+700 1 900,00 m3  0
L02 km 0+840 - 1+000 0 m3 1 000,00
DG106849E km 0+302 - 0+550 0 m3 450
5 Stabilizacja cementem (wzmocnienie podłoża) A1 329+500 - 330+050 str. P 0 m2 6 600,00
6 Ulepszenie gruntu dodatkami A1 km 330+820 - 330+870 5 500,00 m2 5 500,00
Dw 100+110 km 0+150 - 0+700 3 800,00 m2 0
  III PODBUDOWY        
7 Platforma robocza z kruszywa stabilizowanego cementem o kl. C5/6 A1 km 328+700 - 329+500 str. P 10 160,00 m2 10 160,00
A1 km 329+500 - 330+500 str. L 12 700,00 m2 12 700,00
8 Podbudowa z KŁSM - gr. 15 cm. L01 km 0+030 - 0+420 3 315,00 m2 0
L03 km 0+150 - 0+420 0 m2 1 701,00
9 Podbudowa z KŁSM - gr. 18 cm. A1 km 325+020 - 325+060 0 m2 1 600,00
10 Podbudowa z chudego betonu - podbudowa z mieszanki związanej cementem o kl. wytrzymałości C6/9 – 20 cm A1 km 320+010 - 321+350 str. P 16 616,00 m2 16 616,00
A1 km 328+250 - 329+250 str. P 8 680,00 m2 0
  IV NAWIERZCHNIE
11 Nawierzchnia z betonu cementowego - warstwa ścieralna z betonu cem. - 29 cm A1 km 325+060 - 325+445 str. L 4 235,00 m2 4 235,00
A1 km 325+060 - 325+445 str. P 0 m2 4 235,00
A1 km 325+505 - 327+100 str. L 17 545,00 m2 0
A1 km 333+780 - 334+010 str. P -prawoskręt 0 m2 980
  V ELEMENTY ULIC
12 Krawężniki betonowe 15x30 na ławie betonowej DG106406E km 0+000 - 0+880 0 mb 800
13 Ściek trójkątny na ławie betonowej A1 km 332+375 - 332+490 str. L i P 0 mb 215
14 Chodnik z kostki betonowej Najazd na WD 279 0 m2 900
 
 
 

Roboty mostowe

Lp. Lokalizacja Planowane Wykonane
1. Wiadukt drogowy WD-270    
Kapa chodnikowa    
Zbrojenie kap chodnikowych na skrzydłach 1 000 kg 1 000 kg
Betonowanie kap chodnikowych na skrzydłach 7 m3 0 m3
Nawierzchnia z asfaltu twardolanego + drenaż płyty pomostu    
Wykonanie nawierzchni z asfaltu twardolanego  500 m2 500 m2
2 Most autostradowy MA-273    
Kapa chodnikowa    
Zbrojenie kap chodnikowych na skrzydłach   2 000 kg 2 000 kg
Nawierzchnia z asfaltu twardolanego + drenaż płyty pomostu    
Wykonanie nawierzchni z asfaltu twardolanego  1 800 m2 1 800 m2
Przejście dla zwierząt średnich PZSg2    
Ława fundamentowa    
Zbrojenie ławy fundamentowej – oś 3 – segment A i M4 20 114 kg 20 114 kg
Betonowanie fundamentu – oś 3 – segment A i M4 212 m3 212 m3
3 Wiadukt autostradowy WA-277    
Płyty przejściowe    
Zbrojenie płyt przejściowych – oś 1  3 250 kg 3250 kg
Betonowanie płyt przejściowych – oś 1 60 m3 60 m3
4 Wiadukt autostradowy WA-278    
Deski gzymsowe (h=60 cm)    
Montaż desek gzymsowych na ustroju nośnym i skrzydłach  54 mb 0 mb
Kapa chodnikowa    
Betonowanie kap chodnikowych na ustroju nośnym i skrzydłach 20 m3 0 m3
Izolacja gruba    
Układanie papy na ustroju nośnym w obrębie jezdni – kierunek Stryków 300 m2 300 m2
Nawierzchnia z asfaltu twardolanego + drenaż płyty pomostu    
Wykonanie nawierzchni z asfaltu twardolanego  300 m2 0 m2
5 Przejście dla zwierząt dużych PZDg1    
Ława fundamentowa    
Betonowanie fundamentu – oś 1 – segment A 160 m3 160 m3
6 Wiadukt autostradowy WA-280    
Ustrój nośny    
Betonowanie ustroju nośnego – kierunek Tuszyn 300 m3 300 m3
Zasypki fundamentów i za przyczółkami    
Zasypka stożka – oś 1 – kierunek Stryków 0 m3 80 m3
7 Wiadukt autostradowy WA-281    
Ława fundamentowa    
Zbrojenie fundamentu – oś 3 – kierunek Stryków  35 000 kg 10 000 kg
Betonowanie fundamentu – oś 3 – kierunek Tuszyn 230 m3 230 m3
Podpory    
Betonowanie filarów ø 1200 mm – oś 2 – kierunek Stryków 23 m3 23 m3
Izolacje bitumiczne wykonane na zimno    
Izolacje cienkie – oś 2 – kierunek Tuszyn 0 m2 150 m2
Zasypki fundamentów i za przyczółkami    
Zasypka filarów fi 1200 mm – kierunek Tuszyn 0 m3 160 m3
8 Wiadukt drogowy WD-282    
Podpory    
Betonowanie oczepu – oś 1 8 m3 8 m3
Betonowanie oczepu – oś 2 40 m3 40 m3
Betonowanie oczepu – oś 5 8 m3 8 m3
Przepust P1    
Zbrojenie płyty zespalającej 0 kg 1 100 kg
Betonowanie płyty zespalającej 0 m3 9 m3
Izolacja cienka płyty zespalającej 0 m2 37 m3
Przepust P6    
Remont przepustu  0% 15%
 
 
 
 

Roboty branżowe

Lp. Lokalizacja Planowane Wykonane
Odwodnienie korpusu drogowego
1 Drenaż w pasie rozdziału - sączki podłużne      
Układanie sączków podłużnych Φ110 – Φ200 między obiektem w kam 327+070 – 328+235 A1 km327+100 – 328+235 1 100 m 0 m
Montaż studni drenarskich  6 szt. 0 szt.
Układanie poprzeczek drenarskich Φ110 – Φ200 116 m 0 szt.
2 Przepusty fi 600 z rur z tworzyw sztucznych      
Montaż przepustu P-203 DW111 0+066 1 szt. 1 szt.
3 Zbiorniki retencyjne-retencyjno infiltracyjne oraz szczelne      
Zbiornik 3Z1- układanie płyt ażurowych A1 km 320+240 3 250 m2 3 250 m2
Zasilanie obiektów
4 Przepompownia P4      
Wykop i układanie kabla zasilającego YAKXs 4x35mm - relacja ZK3.4a - ZK VMS 326+105L A1 km 325+700 300 m 300 m
Ułożenie rur ochronnych RHDPEp110 40 40
Montaż złączy kablowych ZK-P4 1 szt. 1 szt.
5 Przepompownia P9 A1 km 332+300    
Wykop i układanie kabla zasilającego YAKXs 3x120mm 120 m 0 m
Ułożenie rur ochronnych RHDPEp110 40 m  0 m
Oświetlenie układu drogowego
6 Układ zasilający do szafy SO-1 i szafa oświetleniowa SO-1        
Montaż poprzeczki 3xRHDPEp100 A1 km 334+220 0 m 10 m
Budowa kanalizacji deszczowej
7 Kolektor 6      
Montaż osadników 3OD6 i 3OD6.1 A1 km 325+700 0 szt. 2 szt.
Montaż studni DN1200 0 szt.  1 szt.
Montaż rury PP300 0 m 10 m
8 Kolektor 7      
Montaż rury PP400 A1 km 325+700 6 31,5 m 31,5 m
Montaż rury PP200 9 m 8 m
Montaż rury PP300 7 12m 12 m
Montaż rury PE110 3,5 m 0 m
Montaż studni DN1200 4 szt. 3 szt.
9 Kolektor 12, kolektor 13      
Montaż studni DN1500 A1 km 325+720 0 szt. 2 szt.
Montaż studni DN1200 0 szt. 1 szt.
Montaż rury PP400 0 m 18 m
10 Kolektor 23, kolektor 24      
Montaż rury PP400 A1 km 328+240 0 m 42 m
Montaż rury PP300 0 m 12 m
Montaż studni DN1200 0 szt. 1 szt.
11 Wpusty deszczowe fi 500      
Montaż wpustów deszczowych fi 500 A1 km 326+920-327+200 10 szt. 0 szt.
Montaż krat żeliwnych A1 km 328+240-328+600 0 szt. 20 szt.
12 Przykanaliki DN 200 A1 km 326+920-327+200 40 m 0 m
13 Wyloty DN200      
Montaż wylotów DN200 A1 km 331+500 0 szt. 6 szt.
Magistrala wodociągowa DN1600
14 Kolizja 0033A      
Szalowanie, zbrojenie i betonowanie płyty ochronnej na tunelu DP 2900E km 0+140 7,5 m3 7,5 m3
Prace wykończeniowe 1 szt. 0,5 szt.
15 Kolizja 0031      
Szalowanie, zbrojenie i betonowanie płyty ochronnej na tunelu DG 106849E km 0+340 7,25 m3 7,25 m3
Prace wykończeniowe 1 szt. 0,5 szt.
16 Kolizja 0033      
Prace wykończeniowe A1 km 327+200 1 szt. 0,5 szt.
System łączności autostradowej
17 Kanalizacja kablowa      
Montaż poprzeczek 2x RHDPEp125/11,4 A1 km 327+300-327+385 122 m 0 m
18 Studnie kablowe SKMP-3      
Montaż studni  E6 A1 km 327+300-327+385 1 szt. 1 szt.
19 Studnia kablowa SKR-2      
Montaż studni E6/1, od  E6/1/1 do E6/1/7 A1 km 327+300-327+385 7 szt. 2 szt.
 
 
 
Tydzień 33
 
 

Roboty drogowe

Lp. Zakres robót Lokalizacja Plan Wykonanie planu % WYKONANIA

PLANU

  I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 Odhumusowanie Dw 100+110 km 0+150 - 0+700 1 500,00 m2 1 500 100%
L03 km 0-30 - 0-250 0 m2 800 100%
  II ROBOTY ZIEMNE
2 Wykonanie wykopów A1 km 328+100 - 330+050 4 000,00 m3 4 000 100%
A1 km 335+000 - 335+937 1 500,00 m3 1 500 100%
A1 km 330+900 – 332+200 0 m3 300 100%
L01 0+100 - 0+600 1 000,00 m3 1 000 100%
L03 km 0+750 - 1+050 1 500,00 m3 1 500 100%
3 Wykonanie nasypów A1 km 330+700 - 330+880 2 160,00 m3 1 000 46,30%
A1 km 330+900 - 332+200 500 m3 500 100%
A1 km 332+360 - 334+200 600 m3 600 100%
A1 km 335+300 - 335+600 1 000,00 m3 1 000 100%
L04/05 km 0+380 - 0+550 1 500,00 m3 1 500 100%
DG 106849E 0+302 - 0+550 3 000,00 m3 3 000 100%
4 Ulepszenie gruntu dodatkami DG 106849E km 0+302 - 0+550 4 000,00 m2 4 000 100%
A1 km 330+810 – 330+870 0 m2 1 000 100%
  III PODBUDOWY
5 W-wa mrozoochronna A1 km 327+130 - 327+450 12 800,00 m2 12 800 100%
6 Platforma robocza z kruszywa stabilizowanego cementem o kl. C5/6 A1 km 321+500 - 322+150 str. L 8 200,00 m2 8 200 100%
L03 km 0+420 - 0+740 2 880,00 m2 2 880 100%
L04/05 km 0+130 - 0+330 1 800,00 m2 1 800 100%
7 Stabilizacja cementem (wzmocnienie podłoża) A1 km 329+500 - 329+750 5 000,00 m2 5 000 100%
L02 km 0+850 - 1+000 0 m2 1 700 100%
8 Podbudowa z KŁSM - gr. 20 cm DG 106406E km 0+000 - 0+880 4 455,00 m2 0 0%
  Oczyszczanie i skrapianie warstw konstrukcyjnych
9  - warstwy niebitumiczne DG 106873E (WD-274) 0+000-0+339,91  0+421,42-0+640         DG 106849E (WD275) 0+100 - 0+236,46                               DW 73 0+100 – 0+149,65,  DW 78 0+000 - 0+034,09                   zjazd w km 0+030,30 0 m2 4 426 100%
10  - warstwy bitumiczne DG 106873E (WD-274) km 0+000 - 0+339,91  0+421,42 - 0+640   DG 106849E (WD275) km 0+000 - 0+236,46                           DW 73 0+100 - 0+149,65  DW 78 0+000 - 0+034,09    zjazd w km 0+030,30 0 m2 4 386 100,00%
11 Podbudowa z chudego betonu - podbudowa z mieszanki związanej cementem o klasie wytrzymałości C6/9 – 20 cm A1 km 328+250 - 329+400 str. L 14260 m2 13 020 91,30%
  IV NAWIERZCHNIE
12 Nawierzchnia z betonu cementowego - warstwa ścieralna z betonu cementowego - 29 cm A1 km 325+505 – 327+100 str. L i P 35 090,00 m2 0 0%
A1 km 333+700 - 333+950 str. L - prawoskręt 1 065,00 m2 1 065 100%
PA km 332+500 0 m2 1 035 100%
13 Warstwa wiążąca i wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16W i AC 11W - warstwa wiążąca - beton asfaltowy (AC 16W) - gr. 4 cm DG 106873E (WD-274) 0+000-0+339,91  0+421,42-0+640                                                                  DG 106849E (WD275) 0+100 - 0+236,46                                                                                             DW 73 0+100 - 0+149,65                                                                                                                           DW 78 0+000 - 0+034,09                                                                                                                   zjazd w km 0+030,30 0 m2 4 426 100%
14 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S - gr. 4 cm Dw 73 km 0+100 - 0+149,65                                                                                                                           Dw 78 km 0+000 - 0+034,09                                                                                                                   zjazd w km 0+030,30 0 m2 451 100%
15 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA 11 - warstwa ścieralna gr. 4 cm DG 106873E (WD-274) 0 m2 3 935 100%
km 0+000 - 0+339,91
DG 106873E (WD-274)
km 0+421,42  -0+640                                                                  DG 106849E (WD275)
km 0+000 - 0+236,46
  V ELEMENTY ULIC
16 Ściek trójkątny na ławie betonowej A1 km 332+375 - 332+490 str. P 120 mb 120 100%
17 Ściek naskarpowy A1 km 332+375 - 332+490 str. P 70 mb 0 0%
18 Chodnik z kostki betonowej Najazd na WD 279 km 0+035 - 0+580 300 m2 300 100%
 
 

Roboty mostowe

Lp. Lokalizacja Planowane Wykonane
1 Wiadukt drogowy WD-270    
Kapa chodnikowa    
Betonowanie kap chodnikowych na skrzydłach 7 m3 7 m3
2 Most autostradowy MA-273    
Kapa chodnikowa    
Betonowanie kap chodnikowych na skrzydłach   12 m3 12 m3
3 Przejście dla zwierząt średnich PZSg2    
Ława fundamentowa    
Zbrojenie ławy fundamentowej – oś 3 – segment A i M3 20 114 kg 20 114 kg
Betonowanie fundamentu – oś 3 – segment A i M3 212 m3 212 m3
4 Wiadukt drogowy WD-275    
Zasypki fundamentów i za przyczółkami    
Zasypka przyczółku – oś 3 1 000 m3 300 m3
5 Wiadukt autostradowy WA-277    
Izolacja gruba    
Układanie papy na ustroju nośnym w obrębie kap chodnikowych  200 m2 0 m2
Układanie papy na ściankach zaplecznych i płytach przejściowych – oś 1 150 m2 150 m2
6 Wiadukt autostradowy WA-278    
Deski gzymsowe (h=60 cm)    
Montaż desek gzymsowych na ustroju nośnym i skrzydłach  54 mb 0 mb
Kapa chodnikowa    
Betonowanie kap chodnikowych na ustroju nośnym i skrzydłach 20 m3 0 m3
Nawierzchnia z asfaltu twardolanego + drenaż płyty pomostu    
Wykonanie nawierzchni z asfaltu twardolanego  300 m2 300 m2
7 Przejście dla zwierząt dużych PZDg1    
Ława fundamentowa    
Betonowanie fundamentu – oś 3 – segment A 150 m3 150 m3
Betonowanie fundamentu muru M3  0 m3 80,5 m3
8 Wiadukt autostradowy WA-279    
Kapa chodnikowa    
Betonowanie kap chodnikowych na skrzydłach 0 m3 17 m3
Nawierzchnia z asfaltu twardolanego + drenaż płyty pomostu    
Wykonanie nawierzchni z asfaltu twardolanego  500 m2 500 m2
9 Wiadukt autostradowy WA-281    
Ława fundamentowa    
Zbrojenie fundamentu – oś 3 – kierunek Stryków  25 000 kg 23 000 kg
10 Wiadukt drogowy WD-282    
Podpory    
Betonowanie oczepu – oś 4 50 m3 0 m3
11 Przepust P-172a    
Wykop pod przepust 400 m3 400 m3
12 Przepust P-172a    
Wykop pod przepust 400 m3 400 m3
Beton wyrównawczy pod wlot i wylot 4 m3 4 m3
Beton wyrównawczy pod korpus przepustu  15 m3 15 m3
Betonowanie ław fundamentowych wlotu i wylotu 0 m3 15 m3
Układanie prefabrykatów przepustu 0 mb 8 mb
 
 
Roboty branżowe
 
Lp. Zakres robót Lokalizacja Planowane Wykonane
  Odwodnienie korpusu drogowego
1 Drenaż w pasie rozdziału - sączki podłużne    
Układanie poprzeczek drenarskich Φ110 – Φ200 A1 km 329+558-330+110 60 m 60 m
2 Przepusty żelbetowe fi 800 pod koroną drogi      
Montaż przepustu P-196 DW 107 km 0+004 0 m 15 m
3 Przepusty fi 600 z rur z tworzyw sztucznych    
Montaż przepustów  P-190, P-165 A1 km 330+742, 333+899 0 m 10 m
4 Zbiorniki retencyjne-retencyjno infiltracyjne oraz szczelne    
Zbiornik 3Z1- wypełnienie ażurów materiałem filtracyjnym A1 km 320+240 0 ton 140 ton
Zbiornik 3Z1- zahumusowanie 0 m2 2 500 m2
  Oświetlenie układu drogowego
5 Układ zasilający do szafy SO-2 i szafa oświetleniowa SO-2    
Wykop i układanie kabla zasilającego YAKY 4x35mm A1 km 334+500-334+760 260 m 0 m
Ułożenie rur ochronnych RHDPEp110 20 m 0 m
6 Oświetlenie w rejonie OUA-Romanów (kable, maszty, punkty oświetleniowe)    
Wykop i układanie kabla zasilającego YAKY 4x35mm A1 km 320+010-320+100 525 m 350 m
Ułożenie rur ochronnych RHDPEp110 20 m 20 m
  Budowa kanalizacji deszczowej
7 Kolektor 6    
Montaż rury PP600 A1 km 325+700 3,5 m 3,5 m
Montaż rury PP400 18,5 m 18,5 m
Montaż rury PP300 47,5 m 47,5 m
Montaż rury PP200 19,5 m 19,5 m
Montaż studni DN1200 9 szt. 9 szt.
Montaż studni DN1500 3 szt. 3 szt.
8 Wpusty deszczowe fi 500    
Montaż wpustów deszczowych fi 500 A1 km 327+160-327+520 19 szt. 19 szt.
9 Przykanaliki DN 200 A1 km 326+920-327+200 40 m 40 m
  Magistrala wodociągowa DN1600
10 Kolizja 0033A    
Prace wykończeniowe DP 2900E km 0+140 0,5 szt. 0,25 szt.
11 Kolizja 0031    
Prace wykończeniowe DG 106849E km 0+340 0,5 szt. 0,25 szt.
12 Kolizja 0033    
Prace wykończeniowe A1 km 327+200 0,5 szt. 0,25 szt.
  System łączności autostradowej
13 Kanalizacja kablowa    
Montaż poprzeczek 2x RHDPEp125/11,4 A1 km 327+300-327+385 122 m 122 m
14 Studnie kablowe SKMP-3    
Montaż studni  E1, E2 A1 km 324+955 2 szt. 2 szt.
15 Studnia kablowa SKR-2    
Montaż studni od E6/1/2 do E6/1/7 A1 km 327+300-327+385 5 szt. 5 szt.
 
 
 
Tydzień 34
 
 

Roboty drogowe

Lp. Zakres robót Lokalizacja Plan Wykonanie planu % WYKONANIA PLANU
1 I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 Odhumusowanie Dw 100+110 km 0+150 - 0+700 1 000,00 m2 0 0%
Dw 100+110 km 0+850 - 1+000 0 m2 1 000,00 100%
3 II ROBOTY ZIEMNE
4 Wykonanie wykopów A1 km 328+100 - 330+050 2 000,00 m3 2 000,00 100%
A1 km 335+000 - 335+937 2 000,00 m3 2 000,00 100%
L01 0+100 - 0+600 2 000,00 m3 2 000,00 100%
L02 km 0+850 - 1+000 500 m3 500 100%
L03 km 0+750 - 1+050 2 500,00 m3 2 500,00 100%
5 Wykonanie nasypów A1 km 330+700 - 330+880 2 160,00 m3 2 160,00 100%
A1 km 330+810 - 330+870 1 000,00 m3 1 000,00 100%
A1 km 330+900 - 332+200 300 m3 300 100%
A1 km 335+300 - 335+600 2 000,00 m3 2 000,00 100%
L04/05 km 0+380 - 0+550 1 000,00 m3 1 000,00 100%
Dw 100+110 km 0+150 - 0+700 1 500,00 m3 1 500,00 100%
DP 2900E km 0+000 - 0+150 1 000,00 m3 1 000,00 100%
DG 106849E 0+302 - 0+550 2 000,00 m3 2 000,00 100%
6 Ulepszenie gruntu dodatkami DG 106849E km 0+302 - 0+550 2 000,00 m2 2 000,00 100%
A1 km 330+800 – 330+870 3 400,00 m2 3 400,00 100%
Dw 100+110 km 0+850 - 1+000 1 000,00 m2 0 0%
7 III PODBUDOWY
8 W-wa mrozoochronna L02 km 0+850 - 1+000 1 500,00 m2 1 500,00 100%
9 Platforma robocza z kruszywa stabilizowanego cementem o klasie C5/6 A1 km 320+010 - 321+000 str. L 12 700,00 m2 12 700,00 100%
A1 km 327+130 - 327+450 8 128,00 m2 8 128,00 100%
L01 km 0+070 - 0+370 0 m2 2 700,00 100%
10 Stabilizacja cementem (wzmocnienie podłoża) A1 km 328+100 - 328+170 2 800,00 m2 2 800,00 100%
DP 2900E km 0+000 - 0+150 900 m2 900 100%
11 Podbudowa z KŁSM - gr. 20 cm WD 279 km 0+000 - 0+320 1 800,00 m2 1 800,00 100%
WD 279 km 0+420 - 0+600 1 000,00 m2 1 000,00 100%
Dw 105 km 0+000 - 0+173 800 m2 800 100%
Dw 107 km 0+000 - 0+824 4 000,00 m2 4 000,00 100%
12 Oczyszczanie i skrapianie warstw konstrukcyjnych
13  -warstwy niebitumiczne DG Lichocinek-Gołygów 3 562,00 m2 3 562,00 100%
(WD-279) km 0+000 - 0+332,36                                                                  DG Lichocinek-Gołygów
(WD-279) km 0+414,88 - 0+600                                                                      Dw 105 0+000 - 0+172,73                                                                               
Dw 106 km 0+000 - 0+033,65 + zjazd indywidualny 0 m2 3 736,00 100%
Dw 107 km 0+000 - 0+824,65
14  - warstwy bitumiczne DG Lichocinek-Gołygów 3 919,00 m2 0 0%
(WD-279) km 0+000 - 0+600                                    Dw 105 km 0+000 - 0+172,73
15 Podbudowa z chudego betonu - podbudowa z mieszanki związanej cementem o klasie wytrzymałości C6/9 – 20 cm A1 km 321+100 - 321+850 0 m2 9 270,00 100%
A1 km 321+850 - 322+150 str. L 3 750,00 m2 3 750,00 100%
A1 km 329+300 - 330+500 str. L 14 880,00 m2 14 760,00 99%
16 IV NAWIERZCHNIE
17 Nawierzchnia z betonu cementowego - warstwa ścieralna z betonu cementowego - 29 cm A1 km 325+505 – 327+100 str. L i P 35 090,00 m2 35 090,00 100%
18 Warstwa wiążąca i wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16W i AC 11W - warstwa wiążąca - beton asfaltowy (AC 16W) - gr. 4 cm DG Lichocinek-Gołygów 2 629,00 m2 2 629,00 100%
(WD-279) km 0+000 - 0+332,36                                                                  DG Lichocinek-Gołygów
(WD-279) km 0+414,88 - 0+600
Dw 105 km 0+000 - 0+172,73 933 m2 933 100%
Dw 106 km 0+000 - 0+033,65 + zjazd indywidualny 0 m2 230 100%
Dw 107 km 0+000 - 0+230 0 m2 805 100%
19 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S - gr. 4 cm Dw 105 km 0+000 - 0+172,73 919 m2 0 0%
20 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA 11 - warstwa ścieralna gr. 4 cm  DG Lichocinek-Gołygów 3 000,00 m2 0 0%
(WD-279) km 0+000 - 0+600
WD 274 km 0+339,91 - 0+421,42 408 m2 408 100%
21 V ELEMENTY ULIC
22 Ściek trójkątny na ławie betonowej A1 km 332+124 - 332+336 str. L 212 mb 0 0%
DG 106406E km 0+000 - 0+880 120 mb 120 100%
L03 km 0+090 - 0+400 str. P 310 mb 0 0%
23 Ściek naskarpowy DG 106849E km 0+000 - 0+230 80 mb 80 100%
A1 km 332+375 - 332+490 str.P 30 mb 30 100%
24 Krawężnik betonowy DG 106406E km 0+000 - 0+880 830 mb 830 100%
 
 
 

Roboty mostowe

Lp. Lokalizacja Planowane Wykonane
1 Wiadukt drogowy WD-270    
Nawierzchnia z asfaltu twardolanego + drenaż płyty pomostu    
Drenaż płyty pomostu 80 mb 80 mb
2 Wiadukt drogowy WD-274    
Nawierzchnia SMA    
Nawierzchnia SMA na ustroju nośnym   500 m2 500 m2
3 Przejście dla zwierząt średnich PZSg2    
Podpory    
Zbrojenie korpusu – segment B i skrzydła muru M4    13 327,7 kg 13 327,7 kg
Betonowanie korpusu – segment B  160 m3 110 m3
4 Wiadukt drogowy WD-275    
Płyty przejściowe    
Beton wyrównawczy pod płyty przejściowe 5 m3 5 m3
Zasypki fundamentów i za przyczółkami    
Zasypka przyczółku – oś 3 300 m3 300 m3
5 Wiadukt drogowy WD-276    
Nawierzchnia SMA    
Nawierzchnia SMA na ustroju nośnym   0 m2 475 m2
6 Wiadukt autostradowy WA-278    
Deski gzymsowe (h=60 cm)    
Montaż desek gzymsowych na ustroju nośnym i skrzydłach  54 mb 54 mb
7 Wiadukt drogowy WD-279    
Nawierzchnia SMA na ustroju nośnym 0 m2 500m2
8 Przejście dla zwierząt dużych PZDg1    
Ława fundamentowa    
Zbrojenie fundamentu – segment B 16 000 kg 16 000 kg
Betonowanie fundamentu – segment B 160 m3 0 m3
9 Wiadukt autostradowy WA-281    
Ława fundamentowa    
Betonowanie fundamentu – oś 3 – kierunek Stryków  260 m3 209 m3
Podpory    
Zbrojenie skrzydła muru M1 – oś 3  8 000 kg 8 000 kg
10 Wiadukt drogowy WD-282    
Podpory    
Betonowanie oczepu – oś 4 36 m3 35 m3
11 Przepust P-4    
Betonowanie warstwy wyrównawczej pod płyty przejściowe  9 m3 9 m3
12 Przepust P-6    
Betonowanie fundamentów skrzydełek, ścianki czołowej i skrzydeł wylotu 8 m3 7 m3
13 Przepust P-172a    
Betonowanie skrzydła przepustu wlotu i wylotu  12 m3 12 m3
Izolacja cienka 100 m2 100 m2
Zasypka przepustu  300 m3 300 m3
 
 
 
 
Roboty branżowe
 
Lp. Zakres robót Lokalizacja Planowane Wykonane
  Odwodnienie korpusu drogowego
1 Drenaż w pasie rozdziału - sączki podłużne    
Układanie poprzeczek drenarskich Φ110 – Φ200 A1 km 329+558-330+110 60 m 60 m
2 Przepusty żelbetowe fi 1200 pod koroną drogi       
Montaż wylotów przepustu P-197 Łącznica L02 0+477 2 szt. 2 szt.
3 Przepusty fi 600 z rur z tworzyw sztucznych    
Montaż przepustów  P-190, P-165 A1 km 330+742, 333+899 0 m 10 m
4 Zbiorniki retencyjne-retencyjno infiltracyjne oraz szczelne    
Zbiornik 3Z7- wykop A1 km 330+090 1 062 m3 262m3
Zbiornik 3Z7 - wykonanie balastu betonowego   1 062 m3 0 m3
  Oświetlenie układu drogowego
5 Układ zasilający do szafy SO-2 i szafa oświetleniowa SO-2    
Wykop i układanie kabla zasilającego YAKY 4x35mm A1 km 334+500-334+760 260 m 0m
Ułożenie rur ochronnych RHDPEp110 20 m 0 m
6 Układ zasilający do szafy SO-3 i szafa oświetleniowa SO-3    
Wykop i układanie kabla zasilającego YAKY 4x35mm Łącznica L01 0+100-0+600 500 m 0m
Ułożenie rur ochronnych RHDPEp110 34 m 0 m
7 Oświetlenie w rejonie OUA-Romanów (kable, maszty, punkty oświetleniowe) A1 km 320+010-320+100    
8 Wykop i układanie kabla zasilającego YAKY 4x35mm 175 m 175 m
  Budowa kanalizacji deszczowej
9 Kolektor 4    
Montaż przepompownie 3P-1