Autostrada A1 Stryków - Węzeł Tuszyn
 
Zadanie III: od km 320+010 do km 335+937,65
(bez odcinka od km 322+150 do km 324+950)
 

 

 
POSTĘP ROBÓT
 
 
Rok 2016
 
Marzec
 
 
Tydzień 9
 
 
Roboty drogowe
 
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
Roboty wykończeniowe
1 Umocnienie powierzchniowe poboczy, skarp, rowów i ścieków
Humusowanie z obsianiem gr. 15 cm
Dw 88 km 0+000 - 2+978
Dw 83 km 0+000 - 1+400
5 000,00 m3

5 000,00 m3
5 000,00 m3

3 000,00 m3
Ekrany Akustyczne
2 Ekrany akustyczne
Ekran akustyczny - pochłaniający 4,0m (podwaliny)
EK82 A1 km 328+400 - 328+460
EK81a A1 km 328+350 - 328+400
EK81a A1 km 328+600 - 328+680
60,00 mb

50,00 mb

80,00 mb
60,00 mb

50,00  mb

80,00 mb
3 Ekran akustyczny - pochłaniający 5,0m (podwaliny) EK82 328+231 - 328+400
EK81a 328+400 - 328+600
170,00 mb

200,00 mb
170,00 mb

200,00 mb
4 Ekran akustyczny - pochłaniający 6,0m (pale) EK74b Dw 111 km 0+391 - 0+561 0,00 mb 60,00 mb
 
 
Roboty mostowe
 
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
ROBOTY MOSTOWE
1 Zabezpieczenie powierzchni betonowych
Szpachlowanie ustroju nośnego
Przejście dla zwierząt średnich PZSg2 85% 85%
2 Ustrój nośny
Betonowanie ścianek zaplecznych na ustroju nośnym nr 2
Przejście dla zwierząt dużych PZDg1 20 m3 0 m3
3 Kapa chodnikowa
Betonowanie kap chodnikowych
Wiadukt autostradowy WA-281 50 m3 50 m3
Kapa chodnikowa, Beton wyrównawczy pod kapy chodnikowe na skrzydłach w osi 3 8 m3 0 m3
4 Kapa chodnikowa
Betonowanie kap chodnikowych na skrzydłach
Wiadukt WA-282 10 m3 0 m3
Deski gzymsowe (h=6 cm)
Montaż desek gzymsowych
0 szt. 32 szt.
 
 
Roboty branżowe
 
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
  ROBOTY BRANŻOWE
1 Oświetlenie układu drogowego 
OŚWIETLENIE W REJONIE WĘZŁA WROCŁAW wraz z obwodami kablowymi + punktami oświetleniowymi
Montaż kabla zasilającego YAKY 5x35 pod obiektem 273
A1 km 325+000 60 m 0 m
Montaż słupów i opraw przed obiektem i na obiekcie 273  6 szt. 0 szt.
2 Układ zasilający do szafy SO-3 i szafa oświetleniowa SO-3
Montaż kabla YAKY 4x35mm na odcinku 3/1/12-3/1/14
węzeł Tuszyn 0 m 80 m
3 Przebudowa sieci drenarskiej
Montaż drenażu na odcinkach: 3dr1-3Wdr1, 3Wdr2-3dr8
A1 325+700-326+300
A1 km 325+700 -326+300 612 m 0 m
4 Odwodnienie korpusu drogowego
Drenaż skarpowy
Montaż drenażu skarpowego
A1 km 327+880 -328+140 260 m 0 m
5 Budowa kanalizacji deszczowej
Kolektor 30 węzeł Tuszyn    
Montaż rury PP500 40 m 6 m
Montaż rury PP200 8,5 m 0 m
Montaż studni DN1200 1 szt. 0 szt.
Montaż studni DN1500 3 szt. 0 szt.
6 Wyloty DN200
Montaż wylotów DN200
węzeł Tuszyn 0 szt. 6 szt.
7 System łączności autostradowej
Rurociąg kablowy
Montaż rur 6x RHDPEp40/3,7 między studniami F13-F14
A1 km 334+800 -335+160 374 m 0 m
Rurociąg kablowy, Montaż rur 6x RHDPEp40/3,7 między studniami F9-F10 A1 km 334+560 -334+670 0 m 109 m
8 Studnie SKMP-3
Montaż studni F14
A1 km 335+160 1 szt. 0 szt.
9 Studnie SKR-2
Montaż studni F8/2
A1 km 334+480 0 szt. 1 szt.
10 Kanalizacja kablowa
Montaż rur 2xRHDPep125/11,4 na odcinku F9-F9/1-F9/2
węzeł Tuszyn 0 m 113 m
 
 
 
Tydzień 10
 
 
Roboty drogowe
 
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
Nawierzchnie
1 Nawierzchnia pasa technologicznego A1 km 320+010 - 322+150 0,00 m2 2 250,00 m2
Roboty wykończeniowe
2 Umocnienie powierzchniowe poboczy, skarp, rowów i ścieków
Humusowanie z obsianiem gr. 15 cm
Dw 80 700,00 m2 700,00 m2
Dw 88 km 0+000 - 2+978 1000,00 m2 1 000,00 m2
Dw 83 km 0+000 - 1+400 3055, 00 m2 3055,00 m2
Dw 81 220,00 m2 220,00 m2
Dw 97 3 000,00 m2 0,00 m2
Dw 113 km 0+000 - 0+800 0,00 m2 3 200,00 m2
Dw 100+110 0,00 m2 3 500,00 m2
L02 km 0+750 - 0+900 1 500,00 m2 1500,00 m2
Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu
3 Bariery ochronne
H2W7A dwustronna
A1 km 328+658 - 330+808 300,00 mb 300,00 mb
4 Bariery ochronne, H1W4A A1 km  334+500 - 334+860 L 0,00 mb 360,00 mb
Ekrany akustyczne
5 Ekran akustyczny - pochłaniający 3,0m (głowice) EK76 A1 km 333+700 -333+750 50,00 mb 50,00 mb
6 Ekran akustyczny - pochłaniający 4,0m (podwaliny) EK80 A1 km 330+820 - 330+874
EK79 A1 km 330+610 - 330+920
EK80 A1 km 331+100 - 331+150
54,00 mb

270,00 mb

50,00 mb
54,00 mb

270,00 mb

0,00 mb
7 Ekran akustyczny - pochłaniający 5,0m (podwaliny) EK80 A1 km 330+924 - 331+100 176,00 mb 176,00 mb
 
 
 
Roboty branżowe
 
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
  ROBOTY BRANŻOWE
1 Przebudowa sieci drenarskiej
Montaż drenażu na odcinkach: 3dr1-3Wdr1, 3Wdr2-3dr8
A1 325+700-326+300
A1 325+700 -326+300 612 m 612 m
2 Odwodnienie korpusu drogowego
Drenaż skarpowy
Montaż drenażu skarpowego
A1 km 327+880 -328+140 260 m 450 m
3 Budowa kanalizacji deszczowej
Kolektor 30 węzeł Tuszyn    
Montaż rury PP500 40 m 11 m
Montaż rury PP200 8,5 m 8,5 m
Montaż studni DN1200 1 szt. 3 szt.
Montaż studni DN1500 3 szt. 6 szt.
Montaż rury PP500 0 m 11 m
Montaż osadnika 3OS30 0 szt. 1 szt.
4 Kolektor 39 węzeł Tuszyn    
Montaż rury PP400 6 m 0 m
Montaż rury PP200 12 m  0 m
Montaż studni DN1200 4 szt. 0 szt.
Montaż osadnika 3OS39 1 szt. 0 szt.
5 System łączności autostradowej
Rurociąg kablowy
Montaż rur 6x RHDPEp40/3,7 między studniami F13-F14
A1 km 334+800 -335+160 374 m 0 m
6 Studnie SKR-2
Montaż studni F9/1
A1 km 334+560 1 szt. 1 szt.
7 Kanalizacja kablowa
Montaż rur 2x RHDPEp125/11,4
A1 km 334+500 -334+600 0 m 100 m
 
 
 
Roboty mostowe
 
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
ROBOTY MOSTOWE
1 Zabezpieczenie powierzchni betonowych
Szpachlowanie podpór
Przejście dla zwierząt średnich PZSg2 5% 50%
Izolacja gruba
Układanie izolacji grubej
0% 10%
2 Stal sprężająca, Sprężanie ustroju nośnego nr 3 Przejście dla zwierząt dużych PZDg1 100% 100%
Stal sprężająca, Iniekcja ustroju nośnego nr 1 100% 100%
Stal sprężająca, Iniekcja ustroju nośnego nr 2 100% 100%
Stal sprężająca, Iniekcja ustroju nośnego nr 3 100% 100%
 
 
 
Tydzień 11
 
 
Roboty drogowe
 
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
Podbudowy
1 Warstwa mrozoochronna
Podłoże pod nawierzchnie pasa technologicznego
A1 km 335+320 - 335+937 L
A1 km 335+120 - 335+937 P
0,00 m2

0,00 m2
1 851,00 m2

2 451,00 m2
Nawierzchnie
2 Nawierzchnia pasa technologicznego A1 km 320+010 - 322+150 3 000,00 m2 3 000,00 m2
Roboty wykończeniowe
3 Umocnienie powierzchniowe poboczy, skarp, rowów i ścieków
Humusowanie z obsianiem gr. 15 cm
Dw 82 590,00 m2 590,00 m2
Dw 97 3 000,00 m2 3 000,00 m2
Dw 100+110 3 500,00 m2 3 500,00 m2
Dw 113 km 0+800 - 1+406 3 000,00 m2 3 000,00 m2
Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu
4 Bariery ochronne
H2W4A
A1 km 330+900 - 330+960 60,00 mb 60,00 mb
5 Bariery ochronne, N2W4A  L02 km 0+865 - 1+000 135,00 mb 135,00 mb
6 Bariery ochronne, N2W3B Dw 88 km 0+863 - 0+905 str. P+L
Dw 92+93 km 0+652-0+701 str. P+L
74,00 mb

92,00 mb
74,00 mb

92,00 mb
7 Ogrodzenia
Ogrodzenie wys. 2,2 m (słupki)
A1 km: 320+010-320+625 str.L, 321+370-321+785 str.L, 320+010-320+640 str.P, 321+030-321+350 str.P, 321+570+321+900 str.P 0,00 mb 2 000,00 mb
8 Ogrodzenie wys. 2,4 m (słupki) A1 km: 320+625-321+370 str.L, 321+785-322+150 str.L, 320+640-321+030 str.P, 321+900-322+150 str.P. 0,00 mb 1 750,00 mb
Ekrany akustyczne
9 Ekran akustyczny - pochłaniający 4,0 m (podwaliny) EK79 A1 km 330+610 - 330+920
EK80 A1 km 331+100 - 331+150
270,00 mb

50,00 mb
270,00 mb

50,00 mb
10 Ekran akustyczny - pochłaniający 4,0m (wypełnienia) Ek74a A1 km 334+568 - 334+770 210,00 mb 210,00 mb
11 Ekran akustyczny - pochłaniający 4,5 m (podwaliny) EK84b A1 km 325+480 - 325+549 69,00 mb 69,00 mb
12 Ekran akustyczny - pochłaniający 5,0 m (podwaliny) EK83 A1 km 328+200 - 328+231 31,00 mb 31,00 mb
13 Ekran akustyczny - pochłaniający 5,0 m (podwaliny) EK84a A1 km 325+549 - 325+720 171,00 mb 171,00 mb
Zieleń drogowa
14 Rekultywacja terenu, na którym pozostawiono humus Dw 100+110 0,00 mb 10 000,00 mb
 
 
 
Roboty mostowe
 
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
ROBOTY MOSTOWE
1 Kapa chodnikowa
Beton wyrównawczy pod kapy chodnikowe na skrzydłach
Wiadukt autostradowy WA-281 20,00 m3 20,00 m3
Krawężnik mostowy kamienny
Krawężniki na skrzydłach
40,00 mb 97,00 mb
Zabezpieczenie powierzchni betonowych
Antykorozja ustroju nośnego nitka Stryków i Tuszyn
50% 50%
Zabezpieczenie powierzchni betonowych, Antykorozja podpór 50% 50%
Zabezpieczenie powierzchni betonowych, Układanie papy nitka Stryków 0,00 m2  700,00 m2
2 Kapa chodnikowa
Betonowanie kap chodnikowych na skrzydłach
Wiadukt drogowy WD-282 8,00 m3 8,00 m3
Zabezpieczenie powierzchni betonowych
Antykorozja ustroju nośnego nitka Stryków i Tuszyn
50% 50%
Zabezpieczenie powierzchni betonowych, Antykorozja podpór 20% 20%
Betonowanie betonu wyrównawczego pod skrzydła wylotu P-195 0,00 m3 2,00 m3
3 Zabezpieczenie powierzchni betonowych
Szpachlowanie podpór
Przejście dla zwierząt średnich PZSg2 50% 50%
Izolacja gruba
Układanie izolacji grubej
90% 100%
 
 
 
Roboty branżowe
 
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
  ROBOTY BRANŻOWE
Oświetlenie układu drogowego
1 Układ zasilający do szafy SO-1 i szafa oświetleniowa SO-1
Montaż kabla YAKY4x35 na odcinku 1/4/1-1/2/7
A1 km 334+190 -334+230 0,00 m 40,00 m
2 Przebudowa sieci drenarskiej
Montaż drenażu na odcinku 3dr20-3dr24 A1 326+760 -326+880 100,00 m 100,00 m
3 Odwodnienie korpusu drogowego
Drenaż skarpowy
Montaż drenażu skarpowego
A1 km 327+880 -328+140 700,00 m 700,00 m
4 Budowa kanalizacji deszczowej
Kolektor 35 A1 km 330+900    
Montaż włazów 0 szt. 19 szt.
5 Kolektor 30 węzeł Tuszyn    
Montaż rury PP500 20,00 m 20,00 m
Montaż studni DN1500 2 szt. 2 szt.
Kolektor 34 węzeł Tuszyn    
Montaż rury PP400 9,50 m 0,00 m
Montaż rury PP200 9,50 m 0,00 m
Montaż studni DN2000 3 szt.  2 szt.
Montaż studni DN1200 1 szt. 0 szt.
Montaż osadnika 3OS34 1 szt. 0 szt.
Montaż rury betonowej DN1000  0,00 m 29,00 m
6 System łączności autostradowej
Rurociąg kablowy
Montaż rur 6x RHDPEp40/3,7 między studniami F13-F14
A1 km 334+800 -335+160 374,00 m 0,00 m
7 Studnie SKMP-3
Montaż studni F7
A1 km 334+420 0 szt. 1 szt.
8 Studnie SKR-2
Montaż studni F12/3
A1 km 330+100 0 szt. 1 szt.
 
 
 
 
Tydzień 12
 
 
Roboty drogowe
 
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
Roboty ziemne
1 Wykonanie nasypów - profilacja GWN A1 km 334+280 - 334+410 0,00 m2 5 200,00 m2
Podbudowy
2 Warstwa mrozoochronna
Podłoże nawierzchni pasa technologicznego
A1 km 332+375 - 333+025 P
A1 km 332+365 - 333+025 L
2 275,00 m2

2 300,00 m2
0,00 m2

0,00 m2
Nawierzchnie
3 Nawierzchnia pasa technologicznego A1 km 320+010 - 322+150 3 000,00 m2 3 000,00 m2
4 Nawierzchnia z kostki betonowej
Warstwa ścieralna z kostki betonowej 6 cm na podsypce - piaskowej
A1 km: 320+400, 326+100, 328+100, 330+100 30,00 m2 30,00 m2
Roboty wykończeniowe
5 Ściek skarpowy trapezowy z umocnieniem wylotu w rowie L04/05 km 0+410 - 0+470 20,00 mb 20,00 mb
Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu
6 Bariery ochronne
N2W3B
Dw 74 km: 0+254 - 0+290, 0+536 - 0+576 str.P+L
Dw 73 km 0+005 - 0+016 str.L
Dw 75 km 0+350 - 0+390 , 0+589 - 0+634 str.P+L
144,00 mb

11,00 mb

129,00 mb
144,00 mb

11,00 mb

129,00 mb
7 Ogrodzenia
Ogrodzenie wys. 2,2 m (słupki)
A1 km 328+680 - 330+864 str.P 2 200,00 mb 2 200,00 mb
Ekrany akustyczne
8 Ekran akustyczny - pochłaniający 3,0 m (podwaliny) EK 76 A1 km 333+700 - 333+865 0,00 mb 165,00 mb
9 Ekran akustyczny - pochłaniający 3,0 m (wypełnienia) EK87 A1 km 321+500 -321+571 0,00 mb 71,00 mb
10 Ekran akustyczny - pochłaniający 3,5 m (wypełnienia) EK87 A1 km 321+343 -321+500 0,00 mb 157,00 mb
11 Ekran akustyczny - pochłaniający 4,0 m (podwaliny) EK80 A1 km 331+100 - 331+150 50,00 mb 50,00 mb
12 Ekran akustyczny - pochłaniający 4,0 m (wypełnienia) EK81a A1 km 328+350 -328+400, EK81a A1 km 328+600 - 328+680 0,00 mb 130,00 mb
13 Ekran akustyczny - pochłaniający 4,5 m (podwaliny) EK 76 A1 km 333+865 - 334+025 0,00 mb 160,00 mb
14 Ekran akustyczny - pochłaniający 5,0 m (podwaliny) EK80 A1 km 330+924 - 331+100 176,00 mb 176,00 mb
15 Ekran akustyczny - pochłaniający 5,0 m (wypełnienia) Ek 80 A1 km 330+924 - 331+100
EK81a A1 km 328+400 -328+600
0,00 mb

0,00 mb
176,00 mb

200,00 mb
Zieleń drogowa
16 Rekultywacja terenu, na którym pozostawiono humus DW 100+110
Dw 113

Dw 102 km 0+350 - 0+760
A1 km 328+300-330+864 str.P
17 000,00 m2
20 000,00  m2


4 000,00 m2

0,00 m2
17 000,00 m2
20 000,00  m2


4 000,00 m2

50 000,00 m2
Elementy ulic
17 Obrzeża betonowe
Obrzeża betonowe 6x20 na podsypce piaskowej
A1 km: 320+400, 326+100, 328+100, 330+100 53,00 mb 53,00 mb
 
 
 
Roboty branżowe
 
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
  ROBOTY BRANŻOWE
Oświetlenie układu drogowego
1 Układ zasilający do szafy SO-4 i szafa oświetleniowa SO-4
Montaż kabla YAKY4x35 na odcinku 4/1/10-4/1/16
DK91 0 m 160 m
2 Budowa kanalizacji deszczowej
Kolektor 34 węzeł Tuszyn    
Montaż rury PP400 9,5 m 9,5 m
Montaż rury PP200 9,5 m 0 m
Montaż rury betonowej DN800 13 m 0 m
Montaż rury betonowej DN1000 28,5 m 5 m
Montaż studni DN2000 4 szt. 4 szt.
Montaż studni DN1200 1 szt. 1 szt.
Montaż studni DN1500 0 szt. 1 szt.
Montaż osadnika 3OS34 1 szt. 1 szt.
3 Montaż wpustów Wpusty DN500
A1 km 334+300 - 334+400
 0 szt. 6 szt.
4 System łączności autostradowej
Rurociąg kablowy 
Montaż rur 6x RHDPEp40/3,7 między studniami F13 a F14
A1 km 334+800 - 335+160 374 m 200 m
5 Rurociąg kablowy, Montaż rur 6x RHDPEp40/3,7 między studniami E7 a F8 A1 km 327+700 - 328+100 400 m 0 m
6 Studnie SKMP-3 
Montaż studni F6
A1 km 334+340 0 szt. 1 szt.
 
 
 
Roboty mostowe
 
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
ROBOTY MOSTOWE
1 P-195 (dobudowa) Roboty remontowe - przebudowa istniejących przepustów
P-195 (dobudowa)
0,00% 100,00%
2 Kapa chodnikowa
Beton kap chodnikowych na skrzydłach w osi 2
Wiadukt autostradowy WA-280 25,00 m3 25,00 m3
3 Kapa chodnikowa
Beton kap chodnikowych na skrzydłach w osi 1 i 3
Wiadukt autostradowy WA-281 25,00 m3 40,00 m3
Kapa chodnikowa, Asfalt lany nitka Stryków i Tuszyn 0,00 m2 1000,00 m2
Izolacja gruba
Papa na ustroju nośnym nitka Tuszyn
800,00 m2 800,00 m2
Zabezpieczenie powierzchni betonowych
Antykorozja ustroju nośnego nitka Stryków i Tuszyn
10% 10%
Zabezpieczenie powierzchni betonowych, Antykorozja podpór 10% 10%
4 Zabezpieczenie powierzchni betonowych
Antykorozja ustroju nośnego nitka Stryków i Tuszyn
Wiadukt drogowy WD-282 10% 10%
Zabezpieczenie powierzchni betonowych, Antykorozja podpór 10% 10%
5 Zabezpieczenie powierzchni betonowych
Antykorozja ustroju i przyczółków
Przejście dla zwierząt średnich PZSg2 100% 80%
Izolacja gruba
Warstwa ochronna izolacji grubej
100% 100%
 
 
 
 
Tydzień 13
 
 
Roboty drogowe
 
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
Roboty ziemne
1 Wykonanie wykopów L09 km 0+200 - 0+415
L02 km 1+100 - 1+500
2 000,00 m3
1 000,00 m3
0,00 m3
1 000,00 m3
Podbudowy
2 Warstwa mrozoochronna
Podłoże pod nawierzchnie pasa technologicznego
A1 km 328+700 - 330+100
A1 km 332+375 - 333+025 str. P
5 000,00 m2

2 275,00 m2
5 000,00 m2

2 275,00 m2
Nawierzchnie
3 Nawierzchnia pasa technologicznego A1 km 335+150 - 335+937 str. P 0,00 m2 1 180,00 m2
Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu
4 Ogrodzenia
Ogrodzenie wys. 2,2 m (słupki)
A1 km 325+720 - 327+526 str. L
A1 km 325+594 - 327+520 str. P
1 800,00 m2

1 920,00 m2
1 800,00 m2

1 920,00 m2
5 Ogrodzenie wys. 2,2 m (siatka) A1 km 320+010 - 320+625 str. L
A1 km 321+370 - 321+785 str. L,
A1 km 320+010 - 320+640 str. P,
A1 km 321+030 - 321+350 str. P,
A1 km 321+570 - 321+900 str. P
0,00 mb 2 386,70 mb
6 Ogrodzenie wys. 2,4 m (słupki) A1 km 332+380 - 333+100 str. L 0,00 mb 720,00 mb
Ekrany akustyczne
7 Ekran akustyczny - pochłaniający 3,5 m (wypełnienia) EK81b A1 km 327+941 -328+000 59,00 mb 59,00 mb
8 Ekran akustyczny - pochłaniający 4,0 m (wypełnienia) EK81b A1 km 328+141 -328+268 128,00 mb 128,00 mb
9 Ekran akustyczny - pochłaniający 4,5 m (wypełnienia) EK81b A1 km 328+000 -328+160
EK 78 A1 km 331+900 - 331+951 str. L
160,00 mb

51,00 mb
160,00 mb

51,00 mb
10 Ekran akustyczny - pochłaniający 5,0 m (wypełnienia) EK 78 A1 km 332+171 - 332+200 str. L 29,00 mb 29,00 mb
11 Ekran akustyczny - pochłaniający 5,5 m (wypełnienia) EK 78 A1 km 331+951 - 332+171 str. L 220,00 mb 220,00 mb
Zieleń drogowa
12 Rekultywacja terenu, na którym pozostawiono humus Węzeł Tuszyn L04/05 - DK1
A1 km 328+300-330+864 str.L
5 700,00 m2

50 000,00 m2
5 700,00 m2

50 000,00 m2
 
 
 
Roboty branżowe
 
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
  ROBOTY BRANŻOWE
Oświetlenie układu drogowego
1 Układ zasilający do szafy SO-2 i szafa oświetleniowa SO-2
Montaż kabla YAKY4x35 na odcinku 2/7/13-2/7/17
A1 km 334+400 100 m 0 m
2 OŚWIETLENIE W REJONIE WĘZŁA WROCŁAW wraz z obwodami kablowymi + punktami oświetleniowymi, Montaż kabla zasilającego YAKY 5x35 pod obiektem 273 A1 km 325+000 0 m 60 m
3 OŚWIETLENIE W REJONIE WĘZŁA WROCŁAW wraz z obwodami kablowymi + punktami oświetleniowymi, Montaż słupów i opraw przed obiektem i na obiekcie 273   0 szt. 6 szt.
4 Budowa kanalizacji deszczowej
Kolektor 34 węzeł Tuszyn    
Montaż rury PP200 9,5 m 9,5 m
Montaż rury betonowej DN800 13 m 13 m
Montaż rury betonowej DN1000 23,5 m 23,5 m
5 System łączności autostradowej
Rurociąg kablowy 
Montaż rur 6x RHDPEp40/3,7 między studniami F13 a F14
A1 km 334+800 -335+160 174 m 174 m
6 Rurociąg kablowy
Montaż rur 6x RHDPEp40/3,7 między studniami E7 a E8
A1 km 327+700 - 328+100 400 m 100 m
 
 
 
Roboty mostowe
 
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
ROBOTY MOSTOWE
1 Zabezpieczenie powierzchni betonowych
Antykorozja ustroju nośnego nitka Stryków i Tuszyn
Wiadukt autostradowy WA-281 10,00% 10,00%
Zabezpieczenie powierzchni betonowych, Antykorozja podpór 10,00% 10,00%
Bariery ochronne, balustrady, barieroporęcze
bariery energochłonne
100,00% 80,00%
2 Zabezpieczenie powierzchni betonowych
Antykorozja ustroju nośnego nitka Stryków i Tuszyn
Wiadukt drogowy WD-282 10% 10%
Zabezpieczenie powierzchni betonowych, Antykorozja podpór 40% 40%
3 Ustrój nośny
Betonowanie ścianek zaplecznych przy ustroju nr 1
Przejście dla zwierząt dużych PZDg1 25,00 m3 25,00 m3
Ustrój nośny
Betonowanie zakończeń ustroju nośnego nr 3
5,00 m3 5,00 m3
Gzyms
Zbrojenie gzymsów
5 000,00 kg 5 000,00 kg
Gzyms
Betonowanie gzymsów
0,00 m3 10,00 m3
4 Zabezpieczenie powierzchni betonowych
Antykorozja ustroju nośnego i przyczółków
Przejście dla zwierząt średnich PZSg2 20% 10%
Nawierzchnia z gleby i mata przeciwkorzenna
Zasypka gruntem 0,3m
0,00 m2 2 800,00 m2
Nawierzchnia z gleby i mata przeciwkorzenna
Folia przeciwkorzenna
2 800,00 m2 2 800,00 m2
5 Roboty wykończeniowe Przepust P2 0% 100%
6 Roboty wykończeniowe Przepust P3 0% 100%
7 Roboty wykończeniowe Przepust P4 0% 100%
8 Roboty wykończeniowe Przepust PP 5a 0% 100%
9 Roboty wykończeniowe Przepust PZM29 0% 100%
10 Roboty wykończeniowe Przepust PZM30 0% 100%
11 Roboty wykończeniowe Przepust PZM31 0% 100%
12 Roboty wykończeniowe Przepust P5 0% 100%
 
 

GRAFICZNY POSTĘP ROBÓT

 
 
wstecz
 

 

 

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ PROJEKTU:

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział Łódź
91-857 Łódź ul. Irysowa 2
tel. (42) 233-96-06, 42 233-96-07
fax. (42) 233-96-08

 
 
 
WYKONAWCA ROBÓT:
 
 
 
 
Strabag sp. z o.o. (lider konsorcjum) z siedzibą
ul. Parzniewska 10,
05-800 Pruszków
 
BIURO BUDOWY
 95-060 Brzeziny  ul. Moniuszki 15A,

Tel. +48 42 291 69 40
Fax.+48 42 291 69 00
 
 
 
 

NADZÓR INWESTYCYJNY:

 

Biuro Usług Inwestycyjnych Ciechański & Haładaj Sp.j.
90-046 Łódź ul. Wodna 47
tel. (42) 633-00-52
fax. (42) 633-00-57

 

 

 
PROJEKTANT:
 

 


Budimex SA (partner konsorcjum) z siedzibą
ul. Stawki 40,
01-040 Warszawa
 
BIURO BUDOWY
95-030 Rzgów ul. Krótka 2

Tel. 042 215 81 65
Fax. 042 215 90 71
 
 

'