Autostrada A1 Stryków - Węzeł Tuszyn
 
Zadanie III: od km 320+010 do km 335+937,65
(bez odcinka od km 322+150 do km 324+950)
 

 

 
POSTĘP ROBÓT
 
 
Rok 2016
 
Lipiec
 
 
Tydzień 27
 
 

Roboty drogowe

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Odmulanie rowów - - wykonano
2 Sciółkowanie - - wykonano
3 Matowanie - - wykonano
4 Nasadzenia  - - w trakcie
5 Koszenie trawy - - w trakcie
6 Porządkowanie budowy - - w trakcie
 
 
 
Tydzień 28
 
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Odmulanie rowów - - wykonano
2 Sciółkowanie - - wykonano
3 Matowanie - - wykonano
4 Nasadzenia - - w trakcie
5 Koszenie trawy - - w trakcie
6 Przygotowywanie kolaudatu - - w trakcie
7 Porządkowanie budowy - - w trakcie
 
 
 
Tydzień 29
 
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Odmulanie rowów - - wykonano
2 Sciółkowanie - - w trakcie
3 Matowanie - - wykonano
4 Nasadzenia  - - wykonano
5 Koszenie trawy - - w trakcie
6 Porządkowanie budowy - - w trakcie
 
 
wstecz
 

 

 

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ PROJEKTU:

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział Łódź
91-857 Łódź ul. Irysowa 2
tel. (42) 233-96-06, 42 233-96-07
fax. (42) 233-96-08

 
 
 
WYKONAWCA ROBÓT:
 
 
 
 
Strabag sp. z o.o. (lider konsorcjum) z siedzibą
ul. Parzniewska 10,
05-800 Pruszków
 
BIURO BUDOWY
 95-060 Brzeziny  ul. Moniuszki 15A,

Tel. +48 42 291 69 40
Fax.+48 42 291 69 00
 
 
 
 

NADZÓR INWESTYCYJNY:

 

Biuro Usług Inwestycyjnych Ciechański & Haładaj Sp.j.
90-046 Łódź ul. Wodna 47
tel. (42) 633-00-52
fax. (42) 633-00-57

 

 

 
PROJEKTANT:
 

 


Budimex SA (partner konsorcjum) z siedzibą
ul. Stawki 40,
01-040 Warszawa
 
BIURO BUDOWY
95-030 Rzgów ul. Krótka 2

Tel. 042 215 81 65
Fax. 042 215 90 71
 
 

'