Autostrada A1 Stryków - Węzeł Tuszyn
 
Zadanie III: od km 320+010 do km 335+937,65
(bez odcinka od km 322+150 do km 324+950)
 

 

 
GALERIA
 
 
 

Styczeń 2015
 

 
 
15.01.2015 - Montaż ścianek
szczelnych na obiekcie WD-282
 
 
 
 
15.01.2015 - Wykonywanie zbrojenia
ustroju nośnego na obiekcie WD-279
 
 
 
 
15.01.2015 - Wykonywanie zborojenia
na obiekcie MA-273
 
 
 
15.01.2015 - Wykonywanie zbrojenia
korpusów na obiekcie WA-278
 
 
 
 
15.01.2015 - Deskowanie ustroju
nośnego na obiekcie WD-279
 
 
 
16.01.2015 - Betonowanie przyczółka
obiektu WA-278

 

 
 
23.01.2015 - Betonowanie przyczółka
na obiekcie WA-278
 
 
 
 
27.01.2015 - Demontaż szalunku
ustroju nośnego
na obiekcie WD-274

 

 
 
27.01.2015 - Betonowanie pali CFA
na obiekcie WA-280
 
 
 
28.01.2015 - Montaż szalunków
skrzydeł na obiekcie MA-273

 

 

 

 

wstecz

 

 

 

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ PROJEKTU:

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział Łódź
91-857 Łódź ul. Irysowa 2
tel. (42) 233-96-06, 42 233-96-07
fax. (42) 233-96-08

 
 
 
WYKONAWCA ROBÓT:
 
 
 
 
(partner konsorcjum)
Strabag sp. z o.o.  z siedzibą
ul. Parzniewska 10,
05-800 Pruszków
 
BIURO BUDOWY
 95-060 Brzeziny  ul. Moniuszki 15A,

Tel. +48 42 291 69 40
Fax.+48 42 291 69 00
 
 
 
 

NADZÓR INWESTYCYJNY:

 

Biuro Usług Inwestycyjnych Ciechański & Haładaj Sp.j.
90-046 Łódź ul. Wodna 47
tel. (42) 633-00-52
fax. (42) 633-00-57

 

 

 
PROJEKTANT:
 

 

 
(lider konsorcjum)
Budimex SA z siedzibą
ul. Stawki 40,
01-040 Warszawa
 
BIURO BUDOWY
95-030 Rzgów ul. Krótka 2

Tel. 042 215 81 65
Fax. 042 215 90 71
 
 

'