Autostrada A1 Stryków - Węzeł Tuszyn
 
Zadanie III: od km 320+010 do km 335+937,65
(bez odcinka od km 322+150 do km 324+950)
 

 

 
GALERIA
 
 
 

Marzec 2015
 

 
 
04.03.2015 - Izolacja przepustu
skrzynkowegoPZM-14
 
 
 
04.03.2015 - Pielęgnacja betonu i
wklejanie kotew
na przepuście PZM-15
 
 
 
04.03.2015 - Betonowanie skrzydeł
podpór na obiekcie WD-276
 
 
 
04.03.2015 - Betonowanie ustroju
nośnego obiektu WA-278

 

 
 
13.03.2015 - Montaż rusztowań
na obiekcie MA-273

 

 
 
20.03.2015 - Betonowanie płyty
przejściowej przepustu
skrzynkowego PZM-25

 

 
 
20.03.2015 - Wykonywanie wykopu
w km 321+400

 

 
 
27.03.2015 - Betonowanie korpusu
obiektu PZS

 

 
 
24.03.2015 - Wykonywanie zasypki
za przepustem PZM-27

 

 

 
 
24.03.2015 - Wykonywanie wykopu
w km 320+600

 

   
 

wstecz

 

 

 

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ PROJEKTU:

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział Łódź
91-857 Łódź ul. Irysowa 2
tel. (42) 233-96-06, 42 233-96-07
fax. (42) 233-96-08

 
 
 
WYKONAWCA ROBÓT:
 
 
 
 
(partner konsorcjum)
Strabag sp. z o.o. z siedzibą
ul. Parzniewska 10,
05-800 Pruszków
 
BIURO BUDOWY
 95-060 Brzeziny  ul. Moniuszki 15A,

Tel. +48 42 291 69 40
Fax.+48 42 291 69 00
 
 
 
 

NADZÓR INWESTYCYJNY:

 

Biuro Usług Inwestycyjnych Ciechański & Haładaj Sp.j.
90-046 Łódź ul. Wodna 47
tel. (42) 633-00-52
fax. (42) 633-00-57

 

 

 
PROJEKTANT:
 

 

 
(lider konsorcjum)
Budimex SA  z siedzibą
ul. Stawki 40,
01-040 Warszawa
 
BIURO BUDOWY
95-030 Rzgów ul. Krótka 2

Tel. 042 215 81 65
Fax. 042 215 90 71
 
 

'