Autostrada A1 Stryków - Węzeł Tuszyn
 
Zadanie III: od km 320+010 do km 335+937,65
(bez odcinka od km 322+150 do km 324+950)
 

 

 
GALERIA
 
 
 

Maj 2015
 

 
 
08.05.2015 - Wykonywanie
platformy roboczej z
kruszywa stabilizowanego
cementem
w km 325+740 - 326+220

 

 
 
08.05.2015 - Zbrojenie i
szalowanie korpusu
obiektu WA-280
 
 
13.05.2015 - Stabilizacja podłoża
cementem w km 327+800 - 327+900
 
 
16.05.2015 - Wykonywanie
podbudowy z chudego
betonu w km 333+520 - 333+800

 

 

 
 
18.05.2015 - Wykonywanie
wykopu w km 332+850 - 333+000
 
 
22.05.2015 - Wykonywanie
platformy z kruszywa
stabilizowanego cementem
w km 325+470 - 325+730

 

 
 
22.05.2015 - Roboty ziemne
przy przepuście skrzynkowym PZM-5

 

 
 
22.05.2015 - Profilowanie skarp
wykopu w km 321+900
 
 
22.05.2015 - Stabilizacja podłoża
cementem w km 329+000

 

 

wstecz

 

 

 

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ PROJEKTU:

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział Łódź
91-857 Łódź ul. Irysowa 2
tel. (42) 233-96-06, 42 233-96-07
fax. (42) 233-96-08

 
 
 
WYKONAWCA ROBÓT:
 
 
 
 
(partner konsorcjum)
Strabag sp. z o.o. z siedzibą
ul. Parzniewska 10,
05-800 Pruszków
 
BIURO BUDOWY
 95-060 Brzeziny  ul. Moniuszki 15A,

Tel. +48 42 291 69 40
Fax.+48 42 291 69 00
 
 
 
 

NADZÓR INWESTYCYJNY:

 

Biuro Usług Inwestycyjnych Ciechański & Haładaj Sp.j.
90-046 Łódź ul. Wodna 47
tel. (42) 633-00-52
fax. (42) 633-00-57

 

 

 
PROJEKTANT:
 

 

 
(lider konsorcjum)
Budimex SA z siedzibą
ul. Stawki 40,
01-040 Warszawa
 
BIURO BUDOWY
95-030 Rzgów ul. Krótka 2

Tel. 042 215 81 65
Fax. 042 215 90 71
 
 

'