Autostrada A1 Stryków - Węzeł Tuszyn
 
Zadanie III: od km 320+010 do km 335+937,65
(bez odcinka od km 322+150 do km 324+950)
 

 

 
GALERIA
 
 
 

Listopad 2014
 

 
 
10.11.2014 - Układanie kolejnych
warstw zasypek przy
przepuście PZM-25
 
 
 
10.11.2014 - Wykonywanie
tymczasowych ścianek
szczelnych przy obiekcie WA-281
 
 
 
13.11.2014 - Roboty przygotowawcze
na obiekcie MA-273
 

 

 
 
13.11.2014 - Wykonywanie ławy
fundamentowej pod skrzydła
przepustu skrzynkowego PP-II

 

 
 
13.11.2014 - Stabilizacja kolejnych
warstw nasypu w km 333+800
 
 
14.11.2014 - Wykonywanie wlotu
przepustu skrzynkowego PZM-24

 

 
 
17.11.2014 - Montaż rusztowań na
obiekcie WD 274

 

 
 
17.11.2014 - Układanie kolejnych
warstw zasypek
przy przepuście PZM-25

 

 
 
18.11.2014 - Stabilizacja kolejnych
warstw nasypu w okolicy
km 333+900

 

 
 
19.11.2014 - Wykonywanie
tymczasowych ścianek szczelnych
przy obiekcie WA-281

 

 
 
20.11.2014 - Montaż rusztowań
na obiekcie WD 279

 

 
 
24.11.2014 - Wykonywanie
wlotów/wylotów przepustu
skrzynkowego PP-II

 

 
 
27.11.2014 - Wykonywanie warstwy
 stabilizacji cementem
w km 326+900

 

 

 

 

 

wstecz

 

 

 

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ PROJEKTU:

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział Łódź
91-857 Łódź ul. Irysowa 2
tel. (42) 233-96-06, 42 233-96-07
fax. (42) 233-96-08

 
 
 
WYKONAWCA ROBÓT:
 
 
 
 
(partner konsorcjum)
Strabag sp. z o.o.  z siedzibą
ul. Parzniewska 10,
05-800 Pruszków
 
BIURO BUDOWY
 95-060 Brzeziny  ul. Moniuszki 15A,

Tel. +48 42 291 69 40
Fax.+48 42 291 69 00
 
 
 
 

NADZÓR INWESTYCYJNY:

 

Biuro Usług Inwestycyjnych Ciechański & Haładaj Sp.j.
90-046 Łódź ul. Wodna 47
tel. (42) 633-00-52
fax. (42) 633-00-57

 

 

 
PROJEKTANT:
 

 

 
(lider konsorcjum)
Budimex SA z siedzibą
ul. Stawki 40,
01-040 Warszawa
 
BIURO BUDOWY
95-030 Rzgów ul. Krótka 2

Tel. 042 215 81 65
Fax. 042 215 90 71
 
 

'