Autostrada A1 Stryków - Węzeł Tuszyn
 
Zadanie III: od km 320+010 do km 335+937,65
(bez odcinka od km 322+150 do km 324+950)
 

 

 
GALERIA
 
 
 

Kwiecień 2015
 

 
 
10.04.2015 - Zbrojenie i podparcie
ustroju nośnego obiektu WA-277

 

 
 
08.04.2015 - Budowa warstwy
mrozochronnej w km 333+450
 
 
17.04.2015 - Wykonywanie wykopu
w km 329+000 - 329+100

 

 
 
17.04.2015 - Zasypki za przyczółkami
oraz zbrojenie ustroju nośnego
obiektu WA-277

 

 

 
 
22.04.2015 - Wykonywanie platformy
roboczej z kruszywa
stabilizowango cementem
w km 333+450 - 333+750

 

 
 
10.04.2015 - Betonowanie korpusu
obiektu WA-280

 

 
 
10.04.2015 - Wykonywanie
nawierzchni z betonu
cementowego
w km 335+100 - 335+600

 

 
 
10.04.2015 - Wykonywanie
platformy roboczej w
km 333+750 - 334+150

 

 

 

wstecz

 

 

 

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ PROJEKTU:

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział Łódź
91-857 Łódź ul. Irysowa 2
tel. (42) 233-96-06, 42 233-96-07
fax. (42) 233-96-08

 
 
 
WYKONAWCA ROBÓT:
 
 
 
 
Strabag sp. z o.o. (lider konsorcjum) z siedzibą
ul. Parzniewska 10,
05-800 Pruszków
 
BIURO BUDOWY
 95-060 Brzeziny  ul. Moniuszki 15A,

Tel. +48 42 291 69 40
Fax.+48 42 291 69 00
 
 
 
 

NADZÓR INWESTYCYJNY:

 

Biuro Usług Inwestycyjnych Ciechański & Haładaj Sp.j.
90-046 Łódź ul. Wodna 47
tel. (42) 633-00-52
fax. (42) 633-00-57

 

 

 
PROJEKTANT:
 

 


Budimex SA (partner konsorcjum) z siedzibą
ul. Stawki 40,
01-040 Warszawa
 
BIURO BUDOWY
95-030 Rzgów ul. Krótka 2

Tel. 042 215 81 65
Fax. 042 215 90 71
 
 

'