Autostrada A1 Stryków - Węzeł Tuszyn
 
Zadanie III: od km 320+010 do km 335+937,65
(bez odcinka od km 322+150 do km 324+950)
 

 

 
GALERIA
 
 

 

Grudzień 2014
 

 
 
01.12.2014 - Zbrojenie płyty
zespalającej na przepuście
skrzynkowym PZM-25

 

 
 
02.12.2014 - Zbrojenie korpusów
przyczółków na obiekcie MA-273
 
 
 
04.12.2014 - Wykonaniem izolacji
na przepuście skrzynkowym
PZM+E16

 

 
 
04.12.2014 - Zbrojenie korpusów
przyczółków na obiekcie WA-278
 

 

 
 
04.12.2014 - Wykonywanie
tymczasowych ścianek
szczelnych na obiekcie WA-281
 
 
 
 
08.12.2014 - Wykonywanie
stabilizacji podłoża cementem
w km 326+100
 
 
 
 
09.12.2014 - Zbrojenie oraz
szalowanie korpusów
na obiekcie WA-278
 
 
 
10.12.2014 - Wykonywanie
zasypek oraz izolacji
cienkiej na przepuście
skrzynkowym PZM-E16
 
 
11.12.2014 - Zbrojenie i deskowanie
ciosów podłożyskowych
na obiekcie WD-275

 

 
 
11.12.2014 - Wykonywanie ławy
fundamentowej
na obiekcie WA-277

 

 
 
11.12.2014 - Wykonywanie wykopu
w km 322+100

 

 
 
15.12.2014 - Wykonywanie warstwy
nasypu w km 325+100

 

 
 
19.12.2014 - Sprężanie stali
zbrojeniowej ustroju nośnego
na obiekcie WD-274
 
 
 
18.12.2014 - Betonowanie ustroju
nośnego na obiekcie WD-274

 

 
 
18.12.2014 - Prace zabezpieczające
zbrojenie fundamentu
na obiekcie WA-277
 
 
18.12.2014 - Prace
zabezpieczające
na obiekcie MA-273

 

 

 

wstecz

 

 

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ PROJEKTU:

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział Łódź
91-857 Łódź ul. Irysowa 2
tel. (42) 233-96-06, 42 233-96-07
fax. (42) 233-96-08

 
 
 
WYKONAWCA ROBÓT:
 
 
 
 
(partner konsorcjum)
Strabag sp. z o.o.  z siedzibą
ul. Parzniewska 10,
05-800 Pruszków
 
BIURO BUDOWY
 95-060 Brzeziny  ul. Moniuszki 15A,

Tel. +48 42 291 69 40
Fax.+48 42 291 69 00
 
 
 
 

NADZÓR INWESTYCYJNY:

 

Biuro Usług Inwestycyjnych Ciechański & Haładaj Sp.j.
90-046 Łódź ul. Wodna 47
tel. (42) 633-00-52
fax. (42) 633-00-57

 

 

 
PROJEKTANT:
 

 

(lider konsorcjum)
Budimex SA  z siedzibą
ul. Stawki 40,
01-040 Warszawa
 
BIURO BUDOWY
95-030 Rzgów ul. Krótka 2

Tel. 042 215 81 65
Fax. 042 215 90 71
 
 

'