Autostrada A1 Stryków - Węzeł Tuszyn
 
Zadanie III: od km 320+010 do km 335+937,65
(bez odcinka od km 322+150 do km 324+950)
 

 

 
DK 91 - Aneks nr 2 do Umowy Nr 1/09/R/2014 z dnia 30.09.2014r.
 
 
Kontrakt:  Zamówienie uzupełniające do Zamówienia podstawowego p.n. "Kontynuacja projektu i budowy autostrady A-1 Stryków - węzeł „Tuszyn" na odcinku od km 295+850 do km 335+937,65 - Zadanie III odcinek od km 320+010 do km 335+937,65 (bez odcinka od km 322+150 do km 324+950)", polegające na: opracowaniu projektu budowlanego i projektu wykonawczego, uzyskaniu wszelkich niezbędnych dokumentów pozwalających na wykonanie prac budowlanych oraz wykonaniu prac budowlanych związanych z przebudową dróg krajowych nr 91 i nr 1 w rejonie węzła "Tuszyn"
 Wykaz zatwierdzonych Usługodawców / Dostawców / Podwykonawców
 

1.1.1.1                Zatwierdzeni Podwykonawcy Wykonawcy

§  W raportowanym miesiącu:

- przedłożono do zatwierdzenia: 3 Projekty Umowy, 4 Umowy

- zatwierdzono: 3 Projekty umowy, 4 Umowy

- w trakcie weryfikacji (w toku) jest: 0 Umowa.

 

1.1.1.2                Podwykonawcy usług

l.p.

Podwykonawca

Typ dokumentu: Projekt Umowy (PU), Umowa (U),
Projekt Aneksu (PA), Aneks (A)

Umowa/Aneks - Nr …. z dnia ….

Zakres umowy

Akceptacja

(data zatwierdzenia)

1.

Trans-Mar

U

Umowa 3/D/2D5N/2017

Usługi sprzętowe

Zatwierdzono

(27-04-2017)

Wystąpienie Wykonawcy nr 798/2017/DK1 z dnia 24.04.2017

2.

Trans-Mar

U

Umowa 4/D/2D5N/2017

Usługi transportowe

Zatwierdzono

(27-04-2017)

Wystąpienie Wykonawcy nr 799/2017/DK1 z dnia 24.04.2017

3.

Mosty Katowice

U

Umowa 1/D/2D5N/2017

Wykonanie prac projektowych

Zatwierdzono

(05-05-2017)

Wystąpienie Wykonawcy nr 803/2017/DK1 z dnia 28.04.2017

4.

TRANZET

U

Umowa 8/D/2D5N/2017

Usługi transportowe

Zatwierdzono

(12-05-2017)

Wystąpienie Wykonawcy nr 806/2017/DK1 z dnia 09.05.2017

5.

TRANS-KRUSZ

U

Umowa 9/D/2D5N/2017

Usługi transportowe

Zatwierdzono

(06-06-2017)

Wystąpienie Wykonawcy nr 823/2017/DK1 z dnia 02.06.2017

 

1.1.1.3                Podwykonawcy dostaw

l.p.

Podwykonawca

Typ dokumentu: Projekt Umowy (PU),
 Umowa (U),
Projekt Aneksu (PA), Aneks (A)

Umowa/Aneks - Nr …. z dnia ….

Zakres umowy

Akceptacja

(data zatwierdzenia)

1.

NORDKALK

U

ZLECENIE 10/D/2D5N/2017

Dostawa kruszyw

Zatwierdzono

(06-06-2017)

Wystąpienie Wykonawcy nr 822/2017/DK1 z dnia 02.06.2017

 

 

1.1.1.4                Podwykonawcy Robót

l.p.

Podwykonawca

Typ dokumentu: Projekt Umowy (PU),
 Umowa (U),
Projekt Aneksu (PA), Aneks (A)

Umowa/Aneks - Nr …. z dnia ….

Zakres umowy

Akceptacja (data zatwierdzenia)

1

Trans-Mar

PU

Umowa 2/D/2D5N/2017

Roboty ziemne, rozbiórkowe, frezowanie

 

Zatwierdzono

(27-04-2017)

Wystąpienie Wykonawcy nr 797/2017/DK1 z dnia 19.04.2017

U

Umowa 2/D/2D5N/2017

Zatwierdzono

(12-05-2017)

Wystąpienie Wykonawcy nr 807/2017/DK1 z dnia 09.05.2017

2.

ERBEDIM

PU

Umowa 6/D/2D5N/2017

Roboty bitumiczne

Zatwierdzono

(06-06-2017)

Wystąpienie Wykonawcy nr 821/2017/DK1 z dnia 02.06.2017

U

Umowa 6/D/2D5N/2017

Zatwierdzono

(26-06-2017)

Wystąpienie Wykonawcy nr 828/2017/DK1 z dnia 23.06.2017

3.

TECH-PROJEKT

PU

Umowa 12/D/2D5N/2017

Wykonanie warstw podbudowy i in.

Zatwierdzono

(07-06-2017)

Wystąpienie Wykonawcy nr 824/2017/DK1 z dnia 06.06.2017

U

 

 

 

4.

ELEKTROMONTER

PU

Umowa 16/D/2D5N/2017

Wykonanie oświetlenia i in.

Zatwierdzono

(14-06-2017)

Wystąpienie Wykonawcy nr 826/2017/DK1 z dnia 13.06.2017

U

Umowa 16/D/2D5N/2017

Zatwierdzono

(26-06-2017)

Wystąpienie Wykonawcy nr 827/2017/DK1 z dnia 23.06.2017

 


 

 

 

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ PROJEKTU:

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział Łódź
91-857 Łódź ul. Irysowa 2
tel. (42) 233-96-06, 42 233-96-07
fax. (42) 233-96-08

 
 
 
WYKONAWCA ROBÓT:
 
 
 
 
(partner konsorcjum)
Strabag sp. z o.o.  z siedzibą
ul. Parzniewska 10,
05-800 Pruszków
 
BIURO BUDOWY
 95-060 Brzeziny  ul. Moniuszki 15A,

Tel. +48 42 291 69 40
Fax.+48 42 291 69 00
 
 
 
 

NADZÓR INWESTYCYJNY:

 

Biuro Usług Inwestycyjnych Ciechański & Haładaj Sp.j.
90-046 Łódź ul. Wodna 47
tel. (42) 633-00-52
fax. (42) 633-00-57

 

 

 
PROJEKTANT:
 

 

 
(lider konsorcjum)
Budimex SA  z siedzibą
ul. Stawki 40,
01-040 Warszawa
 
BIURO BUDOWY
95-030 Rzgów ul. Krótka 2

Tel. 042 215 81 65
Fax. 042 215 90 71
 
 

'