Autostrada A1 Stryków - Węzeł Tuszyn
 
Zadanie III: od km 320+010 do km 335+937,65
(bez odcinka od km 322+150 do km 324+950)
 

 

 
DK 91 - Aneks nr 2 do Umowy Nr 1/09/R/2014 z dnia 30.09.2014r.
 
 
Kontrakt:  Zamówienie uzupełniające do Zamówienia podstawowego p.n. "Kontynuacja projektu i budowy autostrady A-1 Stryków - węzeł „Tuszyn" na odcinku od km 295+850 do km 335+937,65 - Zadanie III odcinek od km 320+010 do km 335+937,65 (bez odcinka od km 322+150 do km 324+950)", polegające na: opracowaniu projektu budowlanego i projektu wykonawczego, uzyskaniu wszelkich niezbędnych dokumentów pozwalających na wykonanie prac budowlanych oraz wykonaniu prac budowlanych związanych z przebudową dróg krajowych nr 91 i nr 1 w rejonie węzła "Tuszyn"
 
Wykaz zatwierdzonych Usługodawców / Dostawców / Podwykonawców
Podwykonawcy usług

l.p.
 

Podwykonawca
 

Typ dokumentu: Projekt Umowy (PU), Umowa (U),
Projekt Aneksu (PA), Aneks (A)

Umowa/Aneks - Nr .... z dnia ....
 

Zakres umowy
 

Akceptacja
 

(data zatwierdzenia)
 

1.
 

Trans-Mar
 

U
 

Umowa 3/D/2D5N/2017
 

Usługi sprzętowe
 

Zatwierdzono
 

(27-04-2017)
 

Wystąpienie Wykonawcy nr 798/2017/DK1 z dnia 24.04.2017
 

2.
 

Trans-Mar
 

U
 

Umowa 4/D/2D5N/2017
 

Usługi transportowe
 

Zatwierdzono
 

(27-04-2017)
 

Wystąpienie Wykonawcy nr 799/2017/DK1 z dnia 24.04.2017
 

3.
 

Mosty Katowice
 

U
 

Umowa 1/D/2D5N/2017
 

Wykonanie prac projektowych
 

Zatwierdzono
 

(05-05-2017)
 

Wystąpienie Wykonawcy nr 803/2017/DK1 z dnia 28.04.2017
 

4.
 

TRANZET
 

U
 

Umowa 8/D/2D5N/2017
 

Usługi transportowe
 

Zatwierdzono
 

(12-05-2017)
 

Wystąpienie Wykonawcy nr 806/2017/DK1 z dnia 09.05.2017
 

 

 Podwykonawcy dostaw

 

Brak w raportowanym okresie
 

Podwykonawcy Robót
 

l.p.
 

Podwykonawca
 

Typ dokumentu: Projekt Umowy (PU), Umowa (U),
Projekt Aneksu (PA), Aneks (A)

Umowa/Aneks - Nr .... z dnia ....
 

Zakres umowy
 

Akceptacja (data zatwierdzenia)
 

1
 

Trans-Mar
 

PU
 

Umowa 2/D/2D5N/2017
 

Roboty ziemne, rozbiórkowe, frezowanie
 

Zatwierdzono
 

(27-04-2017)
 

Wystąpienie Wykonawcy nr 797/2017/DK1 z dnia 19.04.2017
 

U
 

Umowa 2/D/2D5N/2017
 

Zatwierdzono
 

(12-05-2017)
 

Wystąpienie Wykonawcy nr 807/2017/DK1 z dnia 09.05.2017
 

 
 

 
 


 

 

 

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ PROJEKTU:

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział Łódź
91-857 Łódź ul. Irysowa 2
tel. (42) 233-96-06, 42 233-96-07
fax. (42) 233-96-08

 
 
 
WYKONAWCA ROBÓT:
 
 
 
 
(partner konsorcjum)
Strabag sp. z o.o.  z siedzibą
ul. Parzniewska 10,
05-800 Pruszków
 
BIURO BUDOWY
 95-060 Brzeziny  ul. Moniuszki 15A,

Tel. +48 42 291 69 40
Fax.+48 42 291 69 00
 
 
 
 

NADZÓR INWESTYCYJNY:

 

Biuro Usług Inwestycyjnych Ciechański & Haładaj Sp.j.
90-046 Łódź ul. Wodna 47
tel. (42) 633-00-52
fax. (42) 633-00-57

 

 

 
PROJEKTANT:
 

 

 
(lider konsorcjum)
Budimex SA  z siedzibą
ul. Stawki 40,
01-040 Warszawa
 
BIURO BUDOWY
95-030 Rzgów ul. Krótka 2

Tel. 042 215 81 65
Fax. 042 215 90 71
 
 

'