Autostrada A1 Stryków - Węzeł Tuszyn
 
Zadanie II: od km 310+000 do km 320+010
 

 

 
POSTĘP ROBÓT
 
 
 
Rok 2016
 
Styczeń
 
 
Tydzień 1
 
 

Roboty drogowe

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Montaż belek podwalinowych ekranów akustycznych - - w trakcie
             
 

Roboty mostowe

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Montaż dylatacji P1 - nitka lewa i  prawa WA-259 90% w trakcie
2 Montaż zbrojenia kap chodnikowych wraz z montażem desek gzymsowych 15% w trakcie
3 Ułożenie krawężnika mostowego - nitka lewa i prawa 100% w trakcie
4 Demontaż wsporników pod deskowanie kap chodnikowych - w trakcie
5 Montaż wypełnień ekranów WA-260 80% w trakcie
             
 

Roboty branżowe

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Prace pomiarowe - oświetlenie MOP WGZ - wykonano
 
 
 
Tydzień 2
 
 

Roboty drogowe

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Montaż belek podwalinowych - 100 szt. 114 szt.
2 Przygotowanie terenu pod miejsca parkingowe MOP WGZ - wykonane
3 Ułożenie krawężnika kamiennego MOP WGW 100 m nie wykonano
4 Prace porządkowe Węzeł Andrespol  - w trakcie
             
           
             
 

Roboty mostowe

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Zabetonowanie dylatacji podpory P1 - nitka prawa WA-259 100% 100%
2 Montaż dylatacji podpory P1 - nitka lewa 95% 95%
3 Betonowanie kap chodnikowych- nitka lewa i prawa 30% 30%
4 Umocnienie rowu pod obiektem WA-260 80% 80%
5 Montaż balustrad WA-263 95% 95%
6 Montaż rur osłonowych pod obiektem 10% 10%
7 Umocnienie korytkami za skrzydłami PZM-E16 - wykonano
8 Roboty porządkowe - wykonano
9 Spoinowanie połączeń prefabrykatów Przepusty P3-Ł01, P4-Ł04, P7, P8 - wykonano
10 Montaż balustrad na skrzydełkach - wykonano
             
             
             
 

Roboty branżowe

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Montaż przepustów rurowych P95 i P96 ul. Trakcyjna - wykonano
2 Montaż wyposażenia przepompowni 2P1 i 2P2 przepompownie 2P1 i 2P2 - 80%
3 Montaż ścianek czołowych przepustów przepusty 28 szt. 28 szt.
4 Układanie płytek w korytarzu serwisowym MOP Wiśniowa Góra Zachód  - wykonano
5 Montaż anemostatów MOP Wiśniowa Góra Wschód i Zachód  - wykonano
6 Połączenie studni nr: 6 i 7 Rondo ul. Józefiaka  - wykonano
7 Studnie nr: B9, B9/1 wraz z połączeniem rurami km 311+780  - wykonano
8 Studnie nr: B11, B11/1 wraz z  połączeniem rurami km 312+230  - wykonano B11+połączenie+przedłużenie do B11/1;
tymczasowy brak możliwości wstawienia B11/1
9 Studnie nr: B12, B12/1, B12/2 wraz z połączeniem rurami km 312+470 - wykonano B12 i przedłużenie przepustu
10 Studnia nr: B17 i połączenie do B18 km 313+345  - wykonano
11 Studnia B18/1 i połączenie do B18 km 313+350  - nie wykonano
12 Studnie B1, B1/1 + przewiert km 310+200  - nie wykonano
13 Rurociąg 6xRHDPEp 40/3.7 ul. Kolumny  ok. 100 m nie wykonano
14 Studnia B19/1  i połączenie do B19 km 313+920  - nie wykonano
15 Budowa oświetlenia- kable i fundamenty latarń pomiędzy: L3/4-L3/1 i L1/2-L1/3 SO2/2 Węzeł Andrespol - ciąg główny - Wykonano 5 fundamentów latarń; z powodu przemarznięcia gruntu brak możliwości wykonania wykopu pod kable w nasypie
16 Przewiert sterowany pod oświetlenie przez A1 km 319+410 3xRHDPEp 125/7.1 Węzeł Romanów 36,5m nie wykonano
17 Montaż studni  układ KD3 nie planowano 9%
 
 
 
Tydzień 3
 
 
 

Roboty drogowe

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Montaż belek podwalinowych - 100 szt. nie wykonano
2 Prace porządkowe MOP WGZ  - w trakcie
3 Prace porządkowe Węzeł Romanów  - w trakcie
4 Prace porządkowe Węzeł Andrespol  - w trakcie
5 Montaż paneli – zielona ściana  - 100 szt. nie wykonano
             
           
 

Roboty mostowe

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Montaż zbrojenia kap chodnikowych wraz z montażem desek gzymsowych i betonowaniem WA-259 45% 45%
2 Umocnienie rowu pod obiektem WA-260 100% 90%
3 Montaż rur osłonowych pod nitką lewą WA-263 50% 50%
             
             
 

Roboty branżowe

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Montaż wyposażenia  przepompownia 2P1 i 2P2 20% 20%
2 Montaż studni i kanałów  układ KD3 55% wykonano 26%,
narastająco 35%
3 Układanie płytek w korytarzu serwisowym MOP Wiśniowa Góra Zachód 100% 100%
4 Malowanie MOP Wiśniowa Góra Wschód i Zachód 60% 60%
5 Montaż 3 lamp tunelowych wraz z instalacją WA-260 nie planowano wykonano
6 Montaż 3 opraw i wysięgników Węzeł Andrespol nie planowano wykonano
 
 
 
Tydzień 4
 
 
 

Roboty drogowe

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Montaż belek podwalinowych - 100 szt. 149 szt.
2 Prace porządkowe MOP WGZ  - w trakcie
3 Prace porządkowe Węzeł Romanów  - w trakcie
4 Prace porządkowe Węzeł Andrespol  - w trakcie
5 Montaż paneli – zielona ściana  - 100 szt. 127 szt.
6 Montaż barier stalowych - 300 m 500 m
7 Montaż słupów wraz z betonowaniem głowic - nie planowano 23 szt.
8 Montaż konstrukcji bramownic - nie planowano 3 szt.
9 Montaż konstrukcji kratownic oznakowania pionowego - nie planowano 3 szt.
10 Montaż słupów obiektowych, dylatacyjnych - nie planowano 61 szt.
11 Roboty ziemne – profilowanie skarp - nie planowano 700 m3
             
           
             
 

Roboty mostowe

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Montaż rur osłonowych pod obiektem WA-259 25% 25%
2 Montaż zbrojenia kap chodnikowych wraz z montażem desek gzymsowych i betonowaniem 50% 50%
3 Umocnienie rowu pod obiektem WA-260 100% 100%
4 Prace wykończeniowe wewnątrz skrzynek obiektu WA-263 5% 5%
             
             
             
 

Roboty branżowe

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Montaż studni i kanałów układ KD3 wykonano 32%; narastająco 67% wykonano 32%; narastająco 67%
2 Montaż klap zwrotnych na wylotach prefabrykowanych - 12 szt. 8 szt.
3 Rozruch próbny przepompowni przepompownie 2P1, 2P2 - wykonano
4 Prace instalacyjne  MOP Wiśniowa Góra Wschód i Zachód - nie wykonano
 
 
Postęp graficzny
 
WA-259
 
WA-263
 
POSTĘP LINIOWY
 
 
 
wstecz
 
 

 

 

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ PROJEKTU:

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział Łódź
91-857 Łódź ul. Irysowa 2
tel. (42) 233-96-06, 42 233-96-07
fax. (42) 233-96-08

 
 
 
WYKONAWCA ROBÓT:
 

 

Mota Engil Central Europe S.A. z siedzibą
ul. Wadowicka 8W,
30-415 Kraków

BIURO BUDOWY
Ul. Zakładowa 147B
92-402 Łódź
 
 
 

NADZÓR INWESTYCYJNY:

 

Biuro Usług Inwestycyjnych Ciechański & Haładaj Sp.j.
90-046 Łódź ul. Wodna 47
tel. (42) 633-00-52
fax. (42) 633-00-57

 

 

'