Autostrada A1 Stryków - Węzeł Tuszyn
 
Zadanie II: od km 310+000 do km 320+010
 

 

 
POSTĘP ROBÓT
 
 
 
Rok 2016
 
Sierpień
 
 
Tydzień 31
 
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Odmulanie rowów - - wykonano
2 Sciółkowanie - - w trakcie
3 Matowanie - - wykonano
4 Nasadzenia  - - wykonano
5 Koszenie trawy - - w trakcie
6 Porządkowanie budowy - - w trakcie
 
 
Tydzień 32
 
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Odmulanie rowów - - wykonano
2 Sciółkowanie - - w trakcie
3 Matowanie - - wykonano
4 Nasadzenia  - - wykonano
5 Koszenie trawy - - w trakcie
6 Porządkowanie budowy - - w trakcie
 
 
wstecz
 
 

 

 

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ PROJEKTU:

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział Łódź
91-857 Łódź ul. Irysowa 2
tel. (42) 233-96-06, 42 233-96-07
fax. (42) 233-96-08

 
 
 
WYKONAWCA ROBÓT:
 

 

Mota Engil Central Europe S.A. z siedzibą
ul. Wadowicka 8W,
30-415 Kraków

BIURO BUDOWY
Ul. Zakładowa 147B
92-402 Łódź
 
 
 

NADZÓR INWESTYCYJNY:

 

Biuro Usług Inwestycyjnych Ciechański & Haładaj Sp.j.
90-046 Łódź ul. Wodna 47
tel. (42) 633-00-52
fax. (42) 633-00-57

 

 

'