Autostrada A1 Stryków - Węzeł Tuszyn
 
Zadanie II: od km 310+000 do km 320+010
 

 

 
POSTĘP ROBÓT
 
 
 
Rok 2015
 
Sierpień
 
 
Tydzień 32
 
 

Roboty drogowe

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Profilowanie skarp km 310+000-320+010 - w tracie
2 Stabilizacja podłoża - 3 000 m2 4 200  m2
3 Roboty ziemne – nasyp z dokopu  km 313+525-314+150;
km 310+600-312+980
8 000 m3 5 600 m3
4 Wykonanie wykopu km 316+200, 319+500 2 500 m3 450 m3
5 Wykonanie nasypu z wykopu ul. Kolumny 1130E, Węzeł Romanów 2 500 m3 650 m3
6 Wykonanie w-wy mrozoochronnej - 3 000 m2 11 300 m2
7 Stabilizacja kruszywa cementem - 5 000 m2 3 800 m2
8 Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego - 3 000 m2 6 300 m2
9 Wykonanie chudego betonu - 3 200 m2 5 500 m2
10 Wykonanie krawężnika drogowego metodą ślizgową - 250 m 330 m
11 Ściek korytkowy monolityczny, metodą ślizgową - 200 mb 115 mb
12 Obrzeża betonowe - 250 m 100 m
13 Ułożenie kostki betonowej - chodnik - 500 m2 250 m2
14 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni niebitumicznych - 6 000 m2 7 550 m2
15 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni bitumicznych - 9 000 m2 9 400 m2
16 Podbudowa bitumiczna gr. 18 cm - 6 000 m2 7 200 m2
17 Podbudowa bitumiczna gr. 8 cm - nie planowano 380 m2
18 Wykonanie warstwy wiążącej gr. 9 cm - 9 000 m2 9 400 m2
19 Wykonanie barier sprężystych - 200 mb 200 mb
20 Zbiornik 2z16 ułożenie płyt ażurowych - - w trakcie
21 Montaż barier U12 - 400 m 400 m
22 Humusowanie skarp  WD 266, WD 268 2 500 m2 4 200 m2
23 Obrukowanie ronda DW 714  - wykonano
24 Wykonanie wyspy rozdziału DW 714  1 szt. nie wykonano
25 Zdjęcie warstwy humusu DS. 61  2 000 m2 5 000 m2
26 Wykonanie pali ekranów akustycznych - - w trakcie
             
             
 

Roboty mostowe

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Montaż krawężnika WA-258 - wykonano
2 Montaż desek gzymsowych na obiekcie  70% 70%
3 Nitka lewa i prawa – deskowanie, zbrojenie i betonowanie S8 WA-259 - wykonano
4 Demontaż szalunków ustroju - nitka prawa WA-260 50% 50%
5 Betonowanie ścianki zaplecznej P1L i wnęk po sprężeniu - wykonano
6 Betonowanie kap - nitka lewa WA-261 - wykonano
7 Montaż krawężnika i desek gzymsowych na obiekcie 100% 100%
8 Umocnienie stożków trylinką 50% 50%
9 Betonowanie podwaliny stożka P1P WA-262 - wykonano
10 Ułożenie krawężników na dojazdach - wykonano
11 Nitka lewa – wysuniecie S7 WA-263 - wykonano
12 Zbrojenie szalowanie betonowanie S8 etap I - wykonano
13 Zbrojenie Etapu II - wykonano
14 Nitka prawa – betonowanie i wysunięcie S8 - wykonano
15 Betonowanie kap chodnikowych na dojazdach podpora P2 + P1 WA-264 - wykonano
16 Wykonywanie umocnienia stożków trylinką 50% 50%
17 Wykonanie schodów skarpowych 100% 100%
18 Przygotowanie podłoża pod papę termozgrzewalną na ustroju WD-265 - wykonano
19 Rozbiórka deskowania skrzydełek na podporze P5 - wykonano
20 Wykonanie warstwy wyrównawczej pod kapy na dł. skrzydełek P1 - wykonano
21 Wykonanie umocnienia stożków trylinką WD-266 100% 100%
22 Przygotowanie podłoża pod papę termozgrzewalną na ustroju WD-267 - wykonano
23 Wykonanie warstwy wyrównawczej pod kapy na dojazdach - wykonano
24 Profilowanie skarp pod umocnienie stożków 50% 50%
25 Zabezpieczenie antykorozyjne betonu WD-268 80% 80%
26 Warstwa wyrównawcza pod kapy chodnikowe na dojazdach WD-269 - wykonano
27 Wykonanie umocnienia stożków trylinką 20% 20%
28 Ułożenie warstwy asfaltu twardolanego PZSd1 - wykonano
29 Ułożenie warstwy asfaltu twardolanego PZSzd3 - wykonano
30 Zasypka obudowa magistrali 14
i 15
100% 100%
31 Demontaż szalunków 100% 100%
32 Betonowanie wlotu i wylotu Pd2 - wykonano
33 Betonowanie płyt przejściowych  P3-Ł-01  - wykonano
34 Betonowanie wlotu P4-Ł-04 - wykonano
35 Betonowanie płyt przejściowych P8 - wykonano
36 Deskowanie i zbrojenie skrzydeł wlotu P1 - wykonano
             
             
 

Roboty branżowe

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Montaż studzienek wpustowych Węzeł "Romanów" 16 szt. nie wykonano
2 Montaż wylotów prefabrykowanych WA260-WA261-WA262 28 szt. 28 szt.
3 Montaż wylotów prefabrykowanych WA263-WA264-PP 16 szt. 16 szt.
4 Montaż kanałów i studni układ KD12 35% 35%
5 Montaż kanałów i studni układ KD11a 100% 100%
6 Montaż kratek żeliwnych na studzienki wpustowe WA260-WA261-WA263 12szt. 12szt.
7 Przełączenie  wodociągu 2W4 100% 100%
8 Przełączenie wodociągu  2w12a,b,c - 98%
9 Przebudowa kolizji wodociągowej 2w10 100% 100%
10 Montaż hydrantów 2w6  - nie wykonano
11 Przebudowa kolizji wodociągowej 2W11 - 50%
12 Montaż wylotów prefabrykowanych 317+300 – 317+900 nie planowano 36 szt.
13 Czyszczenie przepustu 2xDN1000  ul. Zakładowa nie planowano wykoano
14 Przebudowa kolizji wodociągowej 2W9 nie planowano 100%
15 Budowa oświetlenia MOP ciąg autostrady  - montaż latarni WA268 - 15%
16 Ułożenie kabla SN pod zasilanie stacji trafo  Węzeł Andrespol nie planowano 100%
17 Montaż szafy oświetleniowej SO 2/4 oraz punktów oświetleniowych  WD-268 wraz drogami dojazdowymi nie planowano 100%
 
 
 
Tydzień 33
 
 

Roboty drogowe

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni niebitumicznych - 10 500 m2 10 700 m2
2 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni bitumicznych - 10 000 m2 nie wykonano
3 Podbudowa bitumiczna gr. 18 cm - 10 500 m2 7 950 m2
4 Warstwa wiążąca gr. 9 cm - 10 000 m2 nie wykonano
5 Wykonanie nasypu z dokopu - 5 000 m3 9 500 m3
6 Wykonanie nasypu z wykopu - 1 000 m3 1 650 m3
7 Wykonanie wykopu - 1 000 m3 1 100 m3
8 Wykonanie poboczy i pasa rozdziału - - w trakcie
9 Wykonanie platformy roboczej - 3 500 m2 nie wykonano
10 Wykonanie warstwy mrozoochronnej - 2 000 m2 5 000 m2
11 Stabilizacja podłoża - 2 500 m2 2 700 m2
12 Wykonywanie pali pod ekrany akustyczne - - w trakcie
13 Profilowanie skarp - - w trakcie
14 Podbudowa z kruszywa 0/31,5  - 3 000 m2 2 200 m2
15 Wykonanie ścieku skarpowego - 40 mb nie wykonano
16 Wykonanie chodnika - kostka betonowa - 500 m2 540 m2
17 Wykonanie obrzeża - 200 m 250 m
18 Wykonanie barier sprężystych - 200 mb 200 mb
19 Wykonanie bariery U-12 - 250 mb 250 mb
20 Wykonanie chudego betonu - 3 000 m2 3 150 m2
21 Ułożenie płyt ażurowych zbiornik 2z16  - wykonano
22 Humusowanie skarp WD-266 i WD-268 2 000 m2 2 300 m2
23 TG Humusowanie skarp - 1 000 m2 1 050 m2
24 Ułożenie krawężnika metodą ślizgową - 160 m nie wykonano
25 Wykonanie wyspy rozdziału DW 714  1 szt. nie wykonano
26 Wykonanie oznakowania pionowego DW714 i DP1130E - w trakcie
27 Wykonanie oznakowania poziomego DW714 i DP1130E - w trakcie
             
           
             
 

Roboty mostowe

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Ułożenie izolacji grubej WA-258 100% 100%
2 Betonowanie podwaliny stożka - wykonano
3 Nitka lewa – wysunięcie S9 WA-259 - wykonano
4 Nitka prawa – betonowanie S9 - wykonano
5 Demontaż deskowania ustroju - nitka prawa WA-260 100% 100%
6 Montaż krawężnika na dojazdach WA-261 40% 40%
7 Umocnienie stożków trylinką 60% 60%
8 Ułożenie krawężników na dojazdach WA-262 50% 50%
9 Zasypka obudowa magistrali 14
i 15
100% 100%
10 Demontaż deskowania 100% 100%
11 Zasypka Pd2 100% 100%
12 Betonowanie wlotów i wylotów P2-Ł-05  50% 50%
13 Betonowanie II etapu wylotu  P3-Ł-01  - wykonano
14 Zasypka P8 100% 100%
15 Betonowanie skrzydeł wylotu P1 - wykonano
16 Nitka lewa – Wysunięcie S8, Zbrojenie S9 - etap I WA-263 - wykonano
17 Nitka prawa -  Betonowanie S9 - etap I i II - nie wykonano
18 Wykonywanie umocnienia stożków trylinką WA-264 100% 100%
19 Ułożenie papy termozgrzewalnej WD-265 - wykonano
20 Wykonanie płyty przejściowej na podporze P5 - wykonano
21 Zabezpieczenie antykorozyjne betonu – malowanie WD-266 - nie wykonano
22 Ułożenie papy termozgrzewalnej WA-267 - wykonano
23 Wykonanie umocnienia stożków trylinką  40% 40%
24 Wykonanie kap chodnikowych na dojazdach - wykonano
25 Zabezpieczenie antykorozyjne betonu – malowanie WA-268 - wykonano
26 Wykonanie kap chodnikowych na dojazdach WA-269 - wykonano
27 Wykonanie schodów - wykonano
28 Zabezpieczenie antykorozyjne betonu - wykonano
             
             
             
 

Roboty branżowe

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Montaż kanału DN600 KD17 (318+050)  13% 13%
2 Zgrzewanie i układanie kanału tłocznego KD39b (318+050) - nie wykonano
3 PEHD DN315 od punktu „1” 9% nie wykonano
4 Montaż studzienek wpustowych wraz z przykanalikami Węzeł Romanów  16 szt.  11 szt. 
5 Montaż osadnika KD2 (310+100)  - wykonano
6 Montaż osadnika KD15 (317+400) - wykonano
7 Budowa oświetlenia MOP, Węzeł Romanów - 20%
8 Próba ciśnienia 2W11  - 95%
9 Przyłącze wodociągowe MOP WG Wschód  - 80%
10 Prace montażowe wodociągu MOP WG Wschód  - 80%
11 Płukanie i dezynfekcja oraz pobranie wody do badania wodociąg 2w12a,b,c - 90%
12 Montaż wylotów prefabrykowanych DN200 na skarpach nie planowano 22 szt.
 
 
 
Tydzień 34
 
 

Roboty drogowe

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni niebitumicznych - 4 000 m2 11 500 m2
2 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni bitumicznych - 14 000 m2 nie wykonano
3 Podbudowa bitumiczna gr. 18 cm - 7 000 m2 11 500 m2
4 Warstwa wiążąca gr. 9 cm - 14 000 m2 nie wykonano
5 Wykonanie nasypu z dokopu - 7 000 m3 9 600 m3
6 Wykonanie nasypu z wykopu - 1 000 m3 1 800 m3
7 Wykonanie wykopu - 1 000 m3 1 100 m3
8 Wykonanie platformy roboczej - 3 500 m2 4 600 m2
9 Wykonanie warstwy mrozoochronnej - 3 000 m2 9 100 m2
10 Stabilizacja podłoża - 2 000 m2 7 500 m2
11 Wykonywanie pali pod ekrany akustyczne - - w trakcie
12 Profilowanie skarp - - w trakcie
13 Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego - 1 500 m2 3 650 m2
14 Wykonanie ścieku skarpowego - 40 mb 40 mb
15 Wykonanie chodnika - kostka betonowa - 300 m2 680 m2
16 Wykonanie obrzeża - 150 m 207 m
17 Montaż barier sprężystych - 100 mb nie wykonano
18 Montaż barier U-12 - 100 m nie wykonano
19 Humusowanie skarp trasa główna 1000 m2 1000 m2
20 Ułożenie krawężnika metodą ślizgową - 160 m 166 m
21 Wykonanie wyspy rozdziału DW 714 2 szt. 2 szt.
22 Wykonanie oznakowania pionowego WD-266 i WD-268 - w trakcie
23 Wykonanie oznakowania poziomego WD-266 i WD-268 - w trakcie
24 Zdjęcie warstwy humusu drogi serwisowe 4 000 m2 nie wykonano
25 Wykonanie przepustów żelbetowych Węzeł Romanów 2 szt. nie wykonano
26 Ułożenie płyt ażurowych zbiornik 2z8 - wykonano
27 Wykonanie ścieku monolitycznego - nie planowano 710 m
             
           
             
 

Roboty mostowe

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Ułożenie asfaltu twardolanego WA-258 - wykonano
2 Betonowanie kap - wykonano
3 Nitka lewa – wysunięcie S10 WA-259 - wykonano
4 Nitka prawa – wysunięcie S10 - wykonano
5 Wykonanie ścianek zaplecznych WA-260 - wykonano
6 Demontaż deskowania - wykonano
7 Montaż dylatacji  - wykonano
8 Montaż krawężnika na dojazdach WA-261 100% 100%
9 Umocnienie stożków trylinką 75% 75%
10 Montaż deski gzymsowej na dojazdach 50% 50%
11 Ułożenie krawężników na dojazdach WA-262 100% 100%
12 Montaż deski gzymsowej na dojazdach 50% 50%
13 Nitka lewa – Wysunięcie S9 WA-263 - wykonano
14 Nitka prawa -  Betonowanie S10- etap I i II - wykonano
15 Wykonywanie umocnienia stożków trylinką WA-264 100% 100%
16 Ułożenie nawierzchni z asfaltu twardolanego WD-265 - wykonano
17 Wykonanie płyty przejściowej na podporze P5 - wykonano
18 Wykonanie kap chodnikowych na skrzydełkach na podporze P1 - wykonano
19 Prace porządkowe przy obiekcie WD-266 - wykonano
20 Ułożenie nawierzchni z asfaltu twardolanego WD-267 - wykonano
21 Wykonanie umocnienia stożków trylinką 100% 100%
22 Wykonanie kap chodnikowych na dojazdach - wykonano
23 Prace porządkowe przy obiekcie WD-268 - wykonano
24 Wykonanie schodów WD-269 - wykonano
25 Zabezpieczenie antykorozyjne betonu - wykonano
26 Monitoring zasypki Obudowa 14 i 15 - wykonano
27 Betonowanie wlotów i wylotów P2-Ł-05 100% 100%
28 Izolacja płyt przejściowych, dren za płytami, zasypka płyt P3-Ł-01  - wykonano
29 Montaż korytek odwodnienia wokół skrzydełek P5 - wykonano
30 Betonowanie I etapu portalu wlot, wylot P1 - wykonano
31 Zasypka przepustu P23 70% 70%
32 Roboty ziemne, wykopy P-Zakładowa  100% 100%
             
             
             
 

Roboty branżowe

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Montaż kanału DN600 i studni Układzie KD17 18% 24%
2 Montaż kanału PEHD DN315 Układzie KD39b 15% 25%
3 Montaż kanałów i studni Układzie KD13 20% 50%
4 Montaż osadników - 5 szt. wykonano
5 Montaż studzienek wpustowych węzeł Andrespol 5 szt. wykonano
6 Budowa oświetlenia MOP - 40%
7 Budowa SN stacje trafo  węzeł Andrespol, węzeł Romanów - 100%
8 Przebudowa kolizji wodociągowej 2W11 - 100%
9 Budowa sieci wodociągowej MOP WG - 90%
10 Budowa instalacji elektrycznej MOP WG Zachód - wykonano
 
 
 
Tydzień 35
 
 

Roboty drogowe

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Wykonanie poboczy i pasa rozdziału - - w trakcie
2 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni nie bitumicznych - 6 000 m2  5 000 m2
3 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni  bitumicznych - 16 000 m2 16 000 m2
4 Podbudowa bitumiczna gr. 18 cm - 6 000 m2 2 500 m2
5 Oznakowanie poziome i pionowe WD-266, WD-268 - w trakcie
6 Warstwa wiążąca gr. 9 cm - 16 000 m2 19 000 m2
7 Wykonanie nasypu z dokopu - 2 000 m3 8 300 m3
8 Wykonanie nasypu z wykopu - 1 000 m3 1 500 m3
9 Wykonanie wykopu - 1 000 m3 1 300 m3
10 Montaż kotew i barier WD-265 i WD-267 - w trakcie
11 Profilowanie skarp nasypów - - w trakcie
12 Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego - 3 500 m2 6 500 m2
13 Ustawienie barier U-12 - 200 m 200 m
14 Montaż barier PZSzd3, PZSd1 - w trakcie
15 Ściek skarpowy - 40 mb 45 mb
16 Obrzeża betonowe - 300 m 230 m
17 Ułożenie chodnika z kostki betonowej - 500 m2  500 m2 
18 Stabilizacja podłoża cementem  - - 2 500  m2
19 Wykonanie warstwy mrozoochronnej - 3000 m2 5 800 m2
20 Wykonanie platformy roboczej  - 3 500 m2 4 900 m2
21 Ekrany akustyczne, montaż wypełnień DW 714 - wykonano
22 Ułożenie krawężnika metodą ślizgową - 400 m 800 m
23 Humusowanie skarp trasa główna 1 000 m2 nie wykonano
24 Wykonanie wyspy rozdziału DW 714 1 szt. 1 szt.
25 Palowanie pod ekrany akustyczne - - w trakcie
26 Zbiornik 2z9 roboty ziemne - - wykonano
27 Wykonanie przepustów żelbetowych Węzeł Romanów 2 szt. 1 szt.
28 Zdjęcie w-wy humusu drogi serwisowe - 4 700 m2
29 Ściek monolityczny - 270 m 200 m
             
           
             
 

Roboty mostowe

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Montaż desek gzymsowych na skrzydełkach WA-258 50% 50%
2 Nitka lewa – betonowanie S11 WA-259 - wykonano
3 Nitka prawa – wysunięcie S10, betonowanie S11 - wykonano
4 Ułożenie papy pod kapami WA-260 - w trakcie
5 Betonowanie płyt przejściowych 50% w trakcie
6 Montaż dylatacji 100% w trakcie
7 Montaż krawężnika na dojazdach WA-261 100% 100%
8 Betonowanie kap na dojazdach 50% 50%
9 Betonowanie kap na dojazdach WA-262 50% 50%
10 Nitka lewa – wysunięcie S9, betonowanie S10 etap I WA-263 - wykonano
11 Nitka prawa –  wysunięcie S10 - wykonano
12 Osadzenie wpustów i wykonanie drenaży WA-264 - wykonano
13 Betonowanie kap chodnikowych na skrzydełkach na podporze P5 WD-265 - wykonano
14 Wykonanie schodów skarpowych 100% 100%
15 Osadzenie wpustów i wykonanie drenaży - wykonano
16 Osadzenie wpustów i wykonanie drenaży WA-267 - wykonano
17 Zabezpieczenie antykorozyjne betonu - wykonano
18 Osadzenie wpustów i wykonanie drenaży WA-269 - wykonano
19 Zabezpieczenie antykorozyjne betonu - wykonano
20 Montaż ścieku przykrawężnikowego PZSd1 - wykonano
21 Betonowanie ławy, montaż prefabrykatów P-Zakładowa  - wykonano
22 Betonowanie warstwy wyrównawczej pod płyty przejściowe, betonowanie wlotów P23 100% 100%
23 Betonowanie wlotów i wylotów P1 100% 100%
24 Roboty ziemne P-Trakcyjna  50% 100%
             
             
             
 

Roboty branżowe

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Montaż kanałów i studni układ KD17 20% 11%
2 Montaż kanału PEHD DN315 układ KD39b 25% 17%
3 Montaż kanałów i studni układ KD13 15% 25%
4 Montaż osadników - 6 szt. 8 szt.
5 Montaż studzienek wpustowych Węzeł Andrespol 5 szt. 20 szt.
6  Montaż piaskowników przy studniach wpadowych - nie planowano  7 szt.
7 Montaż kanału DN400 i studni Układ KD4 nie planowano 56,6m
8 Budowa oświetlenia MOP - wykonano
9 Budowa oświetlenia Węzeł Romanów - wykonano
10 Budowa instalacji wodno - kanalizacyjnej MOP Wiśniowa Góra Wschód i Zachód - wykonano
11 Budowa instalacji elektrycznej MOP Wiśniowa Góra Wschód i Zachód - wykonano
12 Przebudowa kolizji wodociągowej 2W12a,b,c  - 100%
13 Budowa sieci wodociągowej MOP Wiśniowa Góra Wschód i Zachód - 95%
14 Kanalizacja sanitarna 2Ks2 od studni S9 - S10 - 15%
 
 
Postęp graficzny
 
WA-259
 
WA-263
 
POSTĘP LINIOWY
 
 
wstecz
 
 

 

 

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ PROJEKTU:

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział Łódź
91-857 Łódź ul. Irysowa 2
tel. (42) 233-96-06, 42 233-96-07
fax. (42) 233-96-08

 
 
 
WYKONAWCA ROBÓT:
 

 

Mota Engil Central Europe S.A. z siedzibą
ul. Wadowicka 8W,
30-415 Kraków

BIURO BUDOWY
Ul. Zakładowa 147B
92-402 Łódź
 
 
 

NADZÓR INWESTYCYJNY:

 

Biuro Usług Inwestycyjnych Ciechański & Haładaj Sp.j.
90-046 Łódź ul. Wodna 47
tel. (42) 633-00-52
fax. (42) 633-00-57

 

 

'