Autostrada A1 Stryków - Węzeł Tuszyn
 
Zadanie II: od km 310+000 do km 320+010
 

 

 
POSTĘP ROBÓT
 
 
 
Rok 2015
 
Październik
 
 
Tydzień 40
 
 

Roboty drogowe

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni nie bitumicznych - 11 500 m2 12 500 m2
2 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni  bitumicznych - 6 000 m2 6 800 m2
3 Warstwa wiążąca gr. 4 cm - 8 000 m2 9 500 m2
4 Warstwa ścieralna SMA gr. 4 cm - 6 000 m2 5 600 m2
5 Podbudowa bitumiczna WMS gr. 18 cm - 6 500 m2 2 500 m2
6 Wykonanie nasypu z dokopu - 3 000 m3 2 800 m3
7 Wykonanie nasypu z wykopu - 1 000 m3 1 800 m3
8 Wykonanie wykopu - 1 000 m3 2 300 m3
9 Palowanie pod ekrany akustyczne - 100 szt. 161 szt.
10 Montaż słupów  wraz z betonowaniem głowic - 110 szt. 119 szt.
11 Profilowanie skarp - 5 000 m2 4 600 m2
12 Podbudowa z kruszywa łamanego - 3 000 m2 5 200 m2
13 Wykonanie ścieku skarpowego - 250 mb 140 mb
14 Wykonanie chodnika - 400 m2 620 m2
15 Wykonanie obrzeża - 150 m 250 m
16 Wykonanie przepustów - 3 szt. 3 szt.
17 Nawierzchnia betonowa - 44 000 m2 44 700 m2
18 Humusowanie skarp i pasa rozdziału - 35 000 m2 25 500 m2
19 Wzmocnienie podłoża droga manewrowa nr 2 MOP Wiśniowa Góra WSCHÓD 2000 m2 2000 m2
20 Ułożenie foli i płyt ażurowych Zbiornik 2z9 - wykonano
21 Rozbiórka nawierzchni bitumicznej DW 714  (1/2 jezdni) 800 m2 950 m2
22 Korytowanie DW 714  300 m2 800 m3
23 Wzmocnienie podłoża DW 714 500 m2 950 m2
24 Montaż barier ochronnych pas rozdziału  1300 mb 1230 mb
25 Stabilizacja podłoża cementem - nie planowano 8 800 m2
26 Wykonanie platformy roboczej - nie planowano 2 200 m2
27 Montaż U-12 - nie planowano 85 m
             
 

Roboty mostowe

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Nitka lewa – wysunięcie S15. Zbrojenie, szalowanie i betonowanie S16 WA-259 - -
2 Nitka prawa – wysunięcie S15. Szalowanie, zbrojenie S16 - -
3 Hydrofobizacja betonu ustroju nośnego - -
4 Układanie izolacji na ustroju nośnym - -
5 Płaszcz ochronny – przyczółek P1, zbrojenie i betonowanie. - -
6 Montaż desek na skrzydłach WA-260 50% 50%
7 Montaż krawężników na dojazdach 50% 50%
8 Montaż kolektora odwodnieniowego 100% 100%
9 Umocnienie stożków WA-261 90% 90%
10 Rozbiórka stanowiska do nasuwania - (nitka lewa i prawa) WA-263 - -
11 Hydrofobizacja betonu ustroju nośnego - -
12 Układanie izolacji na ustroju nośnym - -
13 Ścianki zapleczne - szalowanie i zbrojenie - -
14 Płaszcze ochronne na podporach - -
15 Próbne obciążenie WD-265 - -
16 Próbne obciążenie WA-267 - -
17 Próbne obciążenie WA-269 - -
18 Montaż krawężników na dojazdach PZSd1 100% 100%
19 Montaż krawężników na dojazdach PZSzd3 100% 100%
20 Betonowanie skrzydeł, wlot i wylot P-Trakcyjna  - -
21 Zbrojenie wlotu P-Zakładowa  - -
22 Zbrojenie i deskowanie ław fundamentowych P-6  - -
23 Roboty ziemne - -
             
             
 

Roboty branżowe

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Montaż kanałów i studni układ KD22 15% 15%
2 Montaż kanałów i studni układ KD20 10% 10%
3 Montaż kanałów i studni / osadników układ KD18 50% 50%
4 Montaż kręgów nadbudowy na studnie wpadowe - 21 szt. 21 szt.
5 Prace wykończeniowe na wpustach deszczowych – wyprawianie studzienek i wylotów - - 60%
6 Prace wykończeniowe na wylotach do zbiorników  - -  8 szt. 
7 Kanalizacja sanitarna 2Ks1 S1.1-S1.4 80% 90%
8 Kanalizacja sanitarna 2Ks2 S11-S11a 20% 20%
9 Tynkowanie mechaniczne MOP Wiśniowa Góra Zachód 60% 100%
10 Przygotowanie podłoża pod wylewki betonowe MOP Wiśniowa Góra Wschód 50% 50%
11 Prace montażowe rura osłonowa 2W12d 50% 50%
12 Budowa oświetlenia autostrady  łącznice Węzła Andrespol - nie wykonano
13 Montaż kabla wraz fundamentami pod budowę oświetlenia węzeł Romanow, łącznice do obiektu
WD-269
- wykonano
14 Montaż lamp tunelowych pod obiektem WA-264 nie planowano wykonano
15 Montaż opraw tunelowych, kabli z osprzętem  zasilających lampy - nie planowano wykonano
16 Zasilanie: wykop przepompownia P1 nie planowano  350 m
17 Zasilanie: zasypka kabla  nie planowano 120 m
18 Dwa przepusty pod drogą serwisową  okolice WD-266 nie planowano wykonano
 
 
 
 
Tydzień 41
 
 
 

Roboty drogowe

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni nie bitumicznych - 8 700 m2 7 600 m2
2 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni  bitumicznych - 8 500 m2 5 450 m2
3 Podbudowa bitumiczna WMS gr. 18 cm  - 8 700 m2 7 600 m2
4 Warstwa wiążąca WMS gr. 9 cm - 8 500 m2 5 450 m2
5 Wykonanie nasypu z dokopu - 3 000 m3 2 600 m3
6 Wykonanie nasypu z wykopu - 1 000 m3 1 900 m3
7 Wykonanie wykopu - 1 000 m3 1 900 m3
8 Montaż słupów wraz z betonowaniem głowic - 100 szt. 50 szt.
9 Profilowanie skarp - 3 500 m2 4 000 m2
10 Podbudowa z kruszywa łamanego - 4 000 m2 3 000 m2
11 Wykonanie ścieku skarpowego  - 200 mb 160 mb
12 Wykonanie chodnika - 400 m2 350 m2
13 Wykonanie obrzeża - 200 m 80 m
14 Ułożenie krawężnika metodą ślizgową - 200 m 330 m
15 Wykonanie przepustów - 2 szt. 2 szt.
16 Ściek monolityczny - 300 m 650 m
17 Platforma robocza - 2 000 m2 1 000 m2
18 Humusowanie skarp i pasa rozdziału - 20 000 m2 18 500 m2
19 Stabilizacja podłoża cementem - 6 500 m2 6 350 m2
20 Warstwa mrozochronna MOP Wiśniowa Góra WSCHÓD 8 000 m2 10 000 m2
21 Rozbiórka nawierzchni bitumicznej  DW 714 (1/2 jezdni)  800 m2 950 m2
22 Korytowanie DW 714  750 m3 850 m3
23 Stabilizacja podłoża DW 714  850 m2 950 m2
24 Platforma robocza DW 714 850 m2 950 m2
25 Zdjęcie warstwy humusu - nie planowano 5 500 m2
26 Ekrany - montaż belek podwalinowych - nie planowano 221 szt.
27 Nawierzchnia betonowa z betonu cementowego - nie planowano 2 520 m2
28 Montaż sączka podłużnego - nie planowano 360 m
             
             
 

Roboty mostowe

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Umocnienie stożków WA-258 20% 20%
2 Nitka lewa – betonowanie i wysunięcie S16, montaż rusztowania pod deskowanie S17, hydrofobizacja betonu ustroju nośnego, układanie izolacji na ustroju nośnym WA-259 - wykonano
3 Nitka prawa – betonowanie S16, montaż rusztowania pod deskowanie S17, hydrofobizacja betonu ustroju nośnego, układanie izolacji na ustroju nośnym - wykonano
4 Betonowanie kap na dojazdach WA-260 100% 100%
5 Montaż kolektora odwodnieniowego 100% 100%
6 Montaż desek gzymsowych na dojazdach 100% 100%
7 Montaż krawężników zanikających - wykonano
8 Montaż reperów WA-261 - wykonano
9 Umocnienie stożków 100% 100%
10 Montaż reperów WA-262 - wykonano
11 Nitka lewa – rozbiórka stanowiska do nasuwania, hydrofobizacja betonu ustroju nośnego, układanie izolacji na ustroju nośnym, zabetonowanie ścianki zaplecznej P1 NL WA-263 - wykonano
12 Nitka prawa –  rozbiórka stanowiska do nasuwania, hydrofobizacja betonu ustroju nośnego, układanie izolacji na ustroju nośnym - wykonano
13 Humusowanie skarp WD-265 - wykonano
14 Humusowanie skarp WD-267 - wykonano
15 Ułożenie krawężników zanikających PZSd1 - wykonano
16 Ułożenie krawężników zanikających PZSzd3 - wykonano
17 Betonowanie I etap wlot P-Trakcyjna - wykonano
18 Betonowanie II etap wlot P-Zakładowa - wykonano
19 Betonowanie ław na wlocie i wylocie P6 - wykonano
             
             
 

Roboty branżowe

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Montaż kanałów i studni układ KD23 100% 100%
2 Montaż kanału DN500 na odcinku S1-2W39 (KD39a) - wykonano
3 Montaż przepustów rurowych - 10 szt. 15 szt.
4 Montaż kręgów nadbudowy na studnie wpadowe - 10 szt.  10 szt. 
5 Montaż piaskowników - 8 szt. 13 szt.
6 Montaż kratek żeliwnych - 16 szt. 20 szt.
7 Prace wykończeniowe na wylotach do zbiorników - 6 szt. 6 szt.
8 Wylewki betonowe w budynkach MOP Wiśniowa Góra Wschód i Zachód - wykonano
9 Kanalizacja sanitarna 2Ks1 S1.1-S1.4 10% 5%
10 Budowa oświetlenia węzeł Andrespol – łącznice - wykonano
11 Budowa kabla zasilającego pompownię P1  pompownia P1  - nie wykonano
12 Budowa oświetlenia- budowa kabla YAKY 4x35mm bednarki od L2/8 do L2/14 nie planowano wykonano
13 Montaż latarń ul. Feliksińska /
ul. Wieńcowa
- nie wykonano
14 Budowa przepustów pod zasilanie MOP WG Wschód i Zachód - w trakcie
 
 
 
 
Tydzień 42
 
 

Roboty drogowe

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni niebitumicznych trasa główna 9 350 m2 7 200 m2
2 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni bitumicznych trasa główna 4 950 m2 5 600 m2
3 Podbudowa bitumiczna WMS gr. 18 cm trasa główna 8 500 m2 6 500 m2
4 Podbudowa bitumiczna WMS gr. 7 cm DW 714 850 m2 850 m2
5 Warstwa wiążąca WMS gr. 8 cm DW 714 850 m2 850 m2
6 Warstwa wiążąca WMS gr. 9 cm trasa główna 2 500 m2 4 700 m2
7 Warstwa ścieralna SMA gr. 4 cm DW 714 1 600 m2 nie wykonano
8 Wykonanie nasypu z dokopu trasa główna 2 000 m3 2 200 m3
9 Wykonanie nasypu z wykopu trasa główna 1 000 m3 1 950 m3
10 Wykonanie wykopu trasa główna 1 000 m3 1 950 m3
11 Montaż słupów wraz z betonowaniem głowic - 200 szt. 180 szt.
12 Podbudowa z kruszywa łamanego trasa główna 1 500 m2 2 500 m2
13 Wykonanie ścieku skarpowego - 200 mb 175 mb
14 Wykonanie chodnika - 200 m2 80 m2
15 Wykonanie obrzeża - 240 m 100 m
16 Wykonanie przepustów - 5 szt. 11 szt.
17 Ściek monolityczny trasa główna 1 000 m 1 684 m
18 Humusowanie  skarpy i pas rozdziału 15 000 m2 18 000 m2
19 Platforma robocza MOP Wiśniowa Góra WSCHÓD 7 200 m2 7 700 m2
20 Nawierzchnia betonowa trasa główna 10 000 m2 nie wykonano
21 Ocieplenie sączka podłużnego - 200 m 180 m
22 Płyty przejściowe - 3 szt. 2 szt.
23 Zdjecie warstwy humusu - nie planowano 1 800 m2
             
           
             
 

Roboty mostowe

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Umocnienie stożków WA-258 40% 60%
2 Montaż balustrad w pasie rozdziału - wykonano
3 Rozbiórka stanowiska do nasuwania NL i NP WA-259 - wykonano
4 Wysunięcie S16P  - wykonano
5 Demontaż awanbeka nitka lewa i nitka prawa - wykonano
6 Zbrojenie i szalowanie S17L - wykonano
7 Spoinowanie desek gzymsowych WA-260 - wykonano
8 Montaż rury osłonowej instalacji oświetlenia obiektu - nie wykonano
9 Antykorozoja betonu - wykonano
10 Montaż balustrad w pasie rozdziału - wykonano
  Montaz schodów nie planowano 100%
11 Montaż reperów WA-261 - wykonano
12 Montaż balustrad w pasie rozdziału - wykonano
13 Montaż reperów WA-262 - wykonano
14 Montaż balustrad w pasie rozdziału - wykonano
15 Wymiana łożysk na docelowe WA-263 - wykonano
16 Rozbiórka stanowisk do nasuwania nitka lewa i nitka prawa - wykonano
17 Hydrofobizacja betonu ustroju nośnego - wykonano
18 Montaż kolektorów odwodnieniowych - wykonano
19 Montaż krawężnika mostowego - wykonano
20 Montaż desek gzymsowych - wykonano
21 Montaż zbrojenia kap chodnikowych - wykonano
22 Betonowanie skrzydełek (II etap) P1 - wykonano
23 Zasypki za P1 - wykonano
24 Montaż balustrad w pasie rozdziału PZSd1 - wykonano
25 Montaż balustrad w pasie rozdziału PZSzd3 - wykonano
26 Betonowanie I etap wlot  P-Trakcyjna - wykonano
27 Zasypki - wykonano
28 Betonowanie skrzydeł  na wlocie i wylocie P6 - wykonano
             
             
             
 

Roboty branżowe

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Montaż przepustów rurowych  DN400 i DN600 16 szt. 19 szt.
2 Demontaż tymczasowej przepompowni ścieków wraz ze studniami i kanałem tłocznym ul. Zakładowa - wykonano
3 Regulacja wysokościowa studni pod montaż włazów żeliwnych, prace porządkowe w obrębie układów kanalizacji deszczowej - - wykonano
4 Roboty wykończeniowe przy wylotach prefabrykowanych  DN200 - nie wykonano
5 Montaz pierścieni odciążających na studzienki wpustowe - nie planowano 96 szt.
6 Montaż pierścieni nadbudowy na studnie wpadowe - 12 szt. 12 szt.
7 Montaż kratek żeliwnych na studzienki wpustowe - 52 szt. 40 szt.
8 Przygotowanie podłoża pod płytki i ścianki działowe, poprawa tynków MOP WG - wykonano
9 Dokończenie budowy kabli i fundamentów latarń  Węzeł Romanów, od ronda na łącznicy - nie wykonano
10 Dokończenie budowy kabli i fundamentów latarń  Węzeł Romanów, WD-269 - L1/15-L1/20 - SO2/4 - nie wykonano
11 Złącze ZK-2b  okolice PP-264A nie planowano wykonano
12 Kable i fundamenty Węzeł Andrespol - ciąg główny i na łącznicach nie planowano wykonano
13 Wykonanie 2 przepustów nasyp przy SO2/2 nie planowano wykonano
14 Dokończenie budowy kabli i fundamentów latarń  Węzeł Andrespol, w miejscach brakujących przelotów - wykonano
15 Ułożenie kabla do pompowni P1 odcinek do obiektu WD-267 - wykonano
 
 
 
 
Tydzień 43
 
 

Roboty drogowe

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni niebitumicznych - 8 000 m2 8 000 m2
2 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni bitumicznych - 7 600 m2 8 400 m2
3 Podbudowa bitumiczna WMS gr. 18 cm - 8 000 m2 8 000 m2
4 Warstwa wiążąca WMS gr 9 cm - 6 000 m2 6 800 m2
5 Warstwa ścieralna SMA gr. 4 cm  DW 714  1 600 m2 1 600 m2
6 Wykonanie nasypu - 10 000 m3 11 000 m3
7 Wykonanie wykopu - 2 500 m3 3 100 m3
8 Stabilizacja podłoża cementem - 3 000 m2 3 500 m2
9 Montaż słupów wraz z betonowaniem głowic  - 200 szt. 224 szt.
10 Montaż belek podwalinowych - 150 szt. nie wykonano
11 Ściek skarpowy - 200 mb 135 mb
12 Ułożenie chodnika z kostki betonowej - 200 m2 250 m2
13 Obrzeża betonowe - 140 m 100 m
14 Wykonanie przepustów - 8 szt. 9 szt.
15 Humusowanie  skarpy i pas rozdziału 15 000 m2 14 500 m2
16 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego  - nie planowano 4 500 m2
17 Montaż barier sprężystych - 300 m 690 m
18 Nawierzchnia betonowa - 10 000 m2 13 400 m2
19 Płyty przejściowe - 6 szt. 4 szt.
20 Układanie geomembrany rów 1 000 m 1 600 m
             
           
             
 

Roboty mostowe

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Umocnienie stożków WA-258 80% wykonano
2 Rozbiórka stanowiska do nasuwania - nitka lewa i nitka prawa WA-259 25% wykonano
3 Betonowanie S17L - nie wykonano
4 Zbrojenie i deskowanie S17P - wykonano
5 Montaż rury osłonowej instalacji oświetlenia WA-260 100% 100%
6 Antykorozja betonu podpór - wykonano
7 Montaż barier i balustrad mostowych 100% 100%
8 Izolacja z żywic na kapach chodnikowych  100% 100%
9 Prace porządkowe WA-261 - wykonano
10 Prace porządkowe WA-262 - wykonano
11 Wymiana łożysk na docelowe WA-263 75% wykonano
12 Rozbiórka stanowisk do nasuwania - nitka lewa i nitka prawa 100% wykonano
13 Hydrofobizacja betonu ustroju nośnego 80% wykonano
14 Montaż kolektorów odwodnieniowych 70% wykonano
15 Montaż krawężnika mostowego 70% wykonano
16 Montaż desek gzymsowych 60% wykonano
17 Montaż zbrojenia kap chodnikowych 50% wykonano
18 Montaż zbrojenia i deskowania płyt przejściowych 50% wykonano
19 Ułożenie krawężników na dojazdach  PZSd1 100% wykonano
20 Montaż rury osłonowej kabli elektrycznych PZSzd3 100% wykonano
21 Deskowanie i zbrojenie płyt przejściowych  P-Trakcyjna  100% wykonano
22 Betonowanie wlotów i wylotów -  I etap P6  - wykonano
             
             
             
 

Roboty branżowe

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Montaż przepustów rurowych - 15 szt. 27 szt.
2 Montaż kanału PEHD DN315 układ KD39b 120 m 120 m
3 Regulacja wysokościowa studni pod montaż włazów - 45 szt. 45 szt.
4 Montaż kratek żeliwnych - 12 szt. 20 szt.
5 Montaż zatoczek wpustowych - 30 szt. 35 szt.
6 Prace wykończeniowe przy wylotach prefabrykowanych DN200 - 25 szt. 25 szt.
7 Zabudowa lekka z płyt gipsowo - kartonowych na ruszcie stalowym MOP Wiśniowa Góra - wykonano
8 Układanie płytek MOP Wiśniowa Góra 30% 30%
9 Budowa oświetlenia  – montaż latarń Węzeł Romanów - łącznice od ronda do WD-269 - wykonano
10 Budowa oświetlenia  – ułożenie kabla i fundamentów latarń – dokończenie  Węzeł Romanów - odcinek od ronda-łącznik na drodze dojazdowej
do WD268 (L1/10-1/15 SO2/4)
- wykonano
11 Budowa zasilania oświetlenia  – ułożenie kabla do zasilania szafy SO2/2 Węzeł Andrespol - wykonano
 
 
 
Tydzień 44
 
 
 

Roboty drogowe

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni niebitumicznych - 2 000 m2 3 700 m2
2 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni bitumicznych - 8 000 m2 9 000 m2
3 Podbudowa bitumiczna WMS gr. 18 cm - 2 000 m2 2 300 m2
4 Warstwa wiążąca WMS gr. 9 cm - 6 000 m2 9 000 m2
5 Warstwa wiążąca gr. 4 cm - nie planowano 1 400 m2
6 Warstwa ścieralna SMA gr. 4 cm - 2 000 m2 nie wykonano
7 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - 2 000 m2 2 000 m2
8 Wykonanie platformy roboczej - 1 100 m2 1 200 m2
9 Wykonanie warstwy mrozoochronnej  - 1 800 m2 1 800 m2
10 Wykonanie nasypu - 12 000 m3 12 500 m3
11 Wykonanie wykopu - 2 000 m3 4 500 m3
12 Stabilizacja podłoża cementem - 1 000 m2 nie wykonano
13 Montaż słupów wraz z betonowaniem głowic - 200 szt. 210 szt.
14 Montaż belek podwalinowych  - nie planowano 331 szt.
15 Ściek skarpowy - 200 mb 195 mb
16 Ułożenie chodnika z kostki betonowej - 100 m2 110 m2
17 Obrzeża betonowe - 100 m 120 m
18 Wykonanie przepustów - 8 szt. 8 szt.
19 Humusowanie skarp i pasa rozdziału - 15 000 m2 20 000 m2
20 Płyty przejściowe - 4 szt. 4 szt.
21 Montaż barier sprężystych - 700 m 788 m
22 Układanie geomembrany w rowie - 1 500 m 1 200 m
23 Chudy beton MOP Wiśniowa Góra Wschód 2 000 m2 8 000 m2
             
           
             
 

Roboty mostowe

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Umocnienie stożków WA-258 100% 100%
2 Rozbiórka stanowiska do nasuwania - nitka lewa i nitka prawa WA-259 20% 20%
3 Zbrojenie i deskowanie, betonowanie S17L 100% 100%
4 Zbrojenie i deskowanie S17P 100% 100%
5 Prace porządkowe, montaż reperów WA-260 - nie wykonano
6 Umocnienie stożków nie planowano 25%
7 Zabezpieczenie antykorozyjne podpór nie planowano 100%
8 Rozbiórka stanowisk do nasuwania - nitka prawa WA-263 100% 100%
9 Hydrofobizacja betonu ustroju nośnego 100% 100%
10 Montaż kolektorów odwodnieniowych - nitka lewa i nitka prawa 80% 80%
11 Montaż krawężnika mostowego - nitka prawa 100% 100%
12 Montaż krawężnika mostowego - nitka lewa 80% 80%
13 Montaż desek gzymsowych - nitka prawa 98% 98%
14 Montaż desek gzymsowych - nitka lewa 100% 100%
15 Montaż zbrojenia kap chodnikowych - nitka prawa 98% 98%
16 Montaż zbrojenia kap chodnikowych - nitka lewa 80% 80%
17 Ułożenie schodów skarpowych PP264A  80% 80%
18 Betonowanie dna przepustu P-Trakcyjna  - wykonano
19 Betonowanie wlotów i wylotów II etap P6 - wykonano
             
             
             
 

Roboty branżowe

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Montaż przepustów rurowych PEHD - 7 szt. 7 szt.
2 Montaż przepustów rurowych betonowych - 2 szt. 2 szt.
3 Montaż kanału PEHD układ KD39b 28m 28m
4 Wykonanie próby ciśnienia na kanale PEHD układ KD39b - 75%
5 Regulacja wysokościowa studni kanalizacyjnych pod montaż włazów - 35 szt. 35 szt.
6 Zabudowa kratki żeliwnej krawężnikami - 40 szt. 46 szt.
7 Uzbrojenie oczyszczalni ścieków MOP Wiśniowa Góra Wschód i Zachód - 55%
8 Budowa zasilania szafy SO2/4 Węzeł Romanów - wykonano
9 Budowa rurociągu i studni pod telematykę trasa główna - wykonano
10 Budowa kabli i fundamentów latarń L15-L20 SO2/4 - - w trakcie
11 Dokończenie układania kabli i fundamentów  ul. Kolumny - nie wykonano
12 Zabudowa lekka z płyt gipsowo kartonowych na ruszcie stalowym MOP Wiśniowa Góra Wschód i Zachód - wykonano
13 Układanie płytek MOP Wiśniowa Góra Wschód i Zachód - wykonano
14 Poprawki tynków MOP Wiśniowa Góra Wschód i Zachód - wykonano
 
 
Postęp graficzny
 
WA-259
 
WA-263
 
POSTĘP LINIOWY
 
 
wstecz
 
 

 

 

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ PROJEKTU:

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział Łódź
91-857 Łódź ul. Irysowa 2
tel. (42) 233-96-06, 42 233-96-07
fax. (42) 233-96-08

 
 
 
WYKONAWCA ROBÓT:
 

 

Mota Engil Central Europe S.A. z siedzibą
ul. Wadowicka 8W,
30-415 Kraków

BIURO BUDOWY
Ul. Zakładowa 147B
92-402 Łódź
 
 
 

NADZÓR INWESTYCYJNY:

 

Biuro Usług Inwestycyjnych Ciechański & Haładaj Sp.j.
90-046 Łódź ul. Wodna 47
tel. (42) 633-00-52
fax. (42) 633-00-57

 

 

'