Autostrada A1 Stryków - Węzeł Tuszyn
 
Zadanie II: od km 310+000 do km 320+010
 

 

 
POSTĘP ROBÓT
 
 
 
Rok 2015
 
Grudzień
 
 
Tydzień 49
 
 

Roboty drogowe

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni niebitumicznych - 3 600 m2 4 900 m2
2 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni bitumicznych - 3 600 m2 3 600 m2
3 Podbudowa bitumiczna WMS gr. 18 cm - 3 600 m2 4 900 m2
4 Warstwa wiążąca WMS gr. 9 cm - 3 600 m2 2 400 m2
5 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - 1 000 m2 2 500 m2
6 Warstwa mrozochronna  - 1 000 m2 1 000 m2
7 Wykonanie GWN - 300 m3 300 m3
8 Wykonanie nasypu - 2 000 m3 3 000 m3
9 Wykonanie wykopu - 1 500 m3 2 000 m3
10 Montaż belek podwalinowych  - 100 szt. 65 szt.
11 Wykonanie ścieku skarpowego - 100 mb 145 mb
12 Humusowanie skarp i pasa rozdziału - 15 000 m2 17 500 m2
13 Montaż barier sprężystych - 2 000 m 1 200 m
14 Układanie geomembrany rów 1000 m 1 250 m
15 Nawierzchnia z betonu cementowego MOP WGW 500 m2 600 m2
16 Podbudowa z chudego betonu MOP WGZ  2 000 m2 7 300 m2
17 Ułożenie ścieku monolitycznego - 200 m 400 m
18 Ułożenie kostki betonowej DW 714  150 m2 165 m2
19 Ułożenie obrzeży betonowych DW 714  50 m 65 m
20 Wykonanie przepustów - 2 szt. nie wykonano
21 Warstwa ścieralna SMA ul. Zakładowa nie planowano 1 100 m2
22 Montaż paneli szklanych WA-264 nie planowano 112 szt.
23 Montaż słupów wraz z betonowaniem głowic - nie planowano 55 szt.
24 Stabilizacja podłoża cementem - nie planowano 2 500 m2
25 Umocnienia wylotów przepustów - nie planowano 6 szt.
26 Wykonanie sączka podłużnego pas rozdziału nie planowano 478 m
27 Naprawa nawierzchni bitumicznej ul. Malownicza nie planowano 40 m2
             
           
             
 

Roboty mostowe

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Rozpoczęcie montażu deskowania i zbrojenia ścianki zaplecznej P1 - nitka lewa WA-259 50% 50%
2 Realizacja zasypki za P9  100% 100%
3 Realizacja zasypki za P1  10% 10%
4 Chudy beton pod płytę przejściową P9 100% 100%
5 Rozpoczęcie montażu zbrojenia płyty przejściowej za P9  90% 90%
6 Wymiana łożysk z tymczasowych na docelowe 100% 100%
7 Rozpoczęcie montażu krawężnika mostowego - nitka prawa 5% 5%
8 Kontynuacja montażu kolektorów odwodnieniowych 80% 80%
9 Próbne obciążenie obiektu WA-260 100% 100%
10 Próbne obciążenie obiektu WA-261 100% 100%
11 Montaż balustrad przy schodach 100% 100%
12 Montaż balustrad przy schodach WA-262 100% 100%
13 Realizacja zasypki za P7 WA-263 100% 100%
14 Chudy beton pod płytę przejściową za P7 100% 100%
15 Rozpoczęcie montażu zbrojenia płyty przejściowej za P7 90% 90%
16 Betonowanie dylatacji P7 - nitka lewa 100% 100%
17 Montaż ścieku przykrawężnikowego - nitka prawa 100% 100%
18 Zasypki półek, deskowanie i zbrojenie cieku PZM-E16 50% 50%
19 Deskowanie i zbrojenie cieku P-Trakcyjna  50% 50%
             
             
             
 

Roboty branżowe

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Montaż kanałów dopływowych i odpływowych do pompowni pompownia 2P1 100% 50%
2 Montaż kanałów dopływowych i odpływowych do pompowni pompownia 2P2 100% 100%
3 Montaż studni i kanałów układ KD10 30% 30%
4 Wykonanie prób szczelności układy: KD20, KD22, KD21, KD11, KD13, KD11a, KD8 - wykonano
5 Prace wykończeniowe przy wpustach deszczowych km 318+500 - wykonano
6 Montaż opraw Prismashield Przejście dla pieszych PP264A - wykonano
7 Ustawienie słupów oświetleniowych bez opraw od WA260 do WA262 - nie wykonano
8 Wstawienie studni pod telematykę B6-B8 - - wykonano: studnia B6
9 Telematyka - rurociąg 6xRHDPE 40/3.7 km 317+023 - 317+800 - nie wykonano
10 Telematyka - przewiert ul. Malownicza, Wieńcowa - wykonano pod ul. Malowniczą
11 Układanie i fugowanie płytek na posadzkach w budynku MOP Wiśniowa Góra Wschód 60% 60%
12 Zakończenie montażu konstrukcji sufitów podwieszanych MOP Wiśniowa Góra Zachód - wykonano
13 Montaż wylotów prefabrykowanych DN200 - nie planowano  26 szt. 
14 Montaż słupów, montaż opraw i wysięgników, kabel i złącze do zasilania P1 Węzeł Romanów/Węzeł Andrespol/ MOP WG nie planowano wykonano
15 Połączenie studni B20/1/3 i B20/1/2 rurami 2xRHDPEp 125/11.4 studnie B20/1/3 i B20/1/2 nie planowano wykonano
16 Połączenie studni B20/1/2 i B20/1/1 rurami 2xRHDPEp 125/11.4 studnie B20/1/2 i B20/1/1 nie planowano wykonano
17 Połączenie studni B5 i B6 rurami 2xRHDPEp 160/9.1 studnie B5 i B6 nie planowano wykonano
18 Wykop pod rurociąg ul. Malownicza - w kierunku do WA-259 nie planowano wykonano
 
 
 
Tydzień 50
 
 

Roboty drogowe

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni niebitumicznych - 3 000 m2 4 500 m2
2 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni  bitumicznych - 5 400 m2 6 500 m2
3 Podbudowa bitumiczna WMS gr. 18 cm - 3 000 m2 4 500 m2
4 Warstwa wiążąca WMS gr. 9 cm - 5 400 m2 6 500 m2
5 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego  - nie planowano 2 700 m2
6 Montaż belek podwalinowych  - 100 szt. 267 szt.
7 Montaż paneli szklanych - nie planowano 286 szt.
8 Warstwa mrozochronna - 1 000 m2 3 200 m2
9 Wykonanie nasypu - 2 000 m3 3 550 m3
10 Wykonanie wykopu - 1 500 m3 2 200 m3
11 Montaż słupów wraz z betonowaniem głowic - 40 szt. 74 szt.
12 Wykonanie ścieku skarpowego - 100 mb 110 mb
13 Humusowanie skarp i pasa rozdziału - 15 000 m2 21 500 m2
14 Wykonanie umocnień przepustów przepusty 6 szt. 6 szt.
15 Montaż barier sprężystych - 1 000 m 1 050 m
16 Układanie geomembrany rów 500 m 1 500 m
17 Górna warstwa nasypu - 300 m3 300 m3
18 Ułożenie kostki betonowej DW 714 150 m2 255 m2
19 Ułożenie obrzeży betonowych DW 714 50 m 150 m
20 Ułożenie nawierzchni z betonu cementowego MOP WGZ 1 000 m2 4 500 m2
21 Ułożenie ścieku monolitycznego - nie planowano 88 m
22 Wykonanie platformy roboczej - nie planowano 2 700 m2
23 Stabilizacja podłoża cementem MOP WGW nie planowano 2 000 m2
24 Ułożenie krawężnika kamiennego MOP WGW 100 m nie wykonano
             
             
 

Roboty mostowe

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Realizacja zasypki za P9  WA-259 100% 100%
2 Realizacja zasypki za P1 - nitka prawa 100% 100%
3 Betonowanie płyt przejściowych za P9 100% 100%
4 Kontynuacja montażu krawężnika mostowego - nitka prawa 10% 10%
5 Kontynuacja montażu kolektorów odwodnieniowych 90% 90%
6 Wbudowanie chudego betonu pod płytę przejściową P1 - nitka prawa 100% nie wykonano
7 Rozpoczęcie montażu zbrojenia kap chodnikowych - nitka prawa 5% 5%
8 Realizacja zasypki za P7 WA-263 100% 100%
9 Betonowanie płyt przejściowych za P7 100% 100%
10 Montaż ścieku przykrawężnikowego - nitka lewa 80% 80%
11 Rozpoczęcie montażu balustrady mostowej - nitka lewa 75% 75%
12 Zasypki półek, deskowanie i zbrojenie cieku PZM-E16 75% 75%
             
 

Roboty branżowe

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Montaż kanałów dopływowych i odpływowych do pompowni pompownia 2P1 50% 50%
2 Montaż wylotów prefabrykowanych na układach: KD28, KD34, KD35, KD8, KD9 5 szt. 5 szt.
3 Montaż ścianek czołowych przy przepustach PEHD przy przepustach PEHD 20 szt. nie wykonano
4 Zabudowa kratek żeliwnych krawężnikami - nie planowano 16 szt.
5 Wykonanie próby szczelności na układach: KD32, KD33, KD37, KD38 - wykonano
6 Wykonanie próby szczelności wpustów wpusty uliczne 20% 20%
7 Montaż studzienek wpustowych - nie planowano 4 szt.
8 Układanie i fugowanie płytek na posadzkach w budynku MOP Wiśniowa Góra Wschód 80% 80%
9 Montaż konstrukcji sufitów podwieszanych MOP Wiśniowa Góra Wschód 90% 90%
10 Montaż kabin sanitarnych MOP Wiśniowa Góra Zachód 12 szt. 12 szt.
11 Zasilanie nn - wykopy pod kable MOP Wiśniowa Góra Wschód - wykonano
12 Montaż słupów oświetleniowch Węzęł Andrespol - ciąg główny A1 - 28 szt.
13 Oświetlenie - montaż wysięgników i opraw MOP Wiśniowa Góra - ciąg główny - 30 kpl.
14 Przewierty pod oświetlenie Węzeł Romanów 5 5
15 Telematyka - studnie nr: B2/2, B2/3 studnie nr: B2/2, B2/3 - wykonano
16 Telematyka - przewierty sterowane przy WA-259 (wykonanie przewiertu wyżej), pod ul. Wieńcową - wykonano
 
 
Tydzień 51
 

Roboty drogowe

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni niebitumicznych - 2 500 m2 1 830 m2
2 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni bitumicznych - 3 500 m2 1 710 m2
3 Podbudowa bitumiczna WMS gr. 18 cm - 2 500 m2 1 330 m2
4 Warstwa wiążąca WMS gr. 9 cm  - 3 500 m2 1 230 m2
5 Warstwa wiążąca DS 46 a  nie planowano 490 m2
6 Warstwa ścieralna DS 46 a  nie planowano 480 m2
7 Podbudowa z kruszywa łamanego  - nie planowano 2 500 m2
8 Montaż belek podwalinowych - 100 szt. 218 szt.
9 Montaż paneli szklanych na WA-258, WA-260 nie planowano 160 szt.
10 Warstwa mrozoochronna  - nie planowano 3 300 m2
11 Wykonanie nasypu - 2 000 m3 2 450 m3
12 Wykonanie wykopu - 1 500 m3 1 550 m3
13 Montaż słupów wraz z betonowaniem głowic - nie planowano 63 szt.
14 Wykonanie ścieku skarpowego - 100 mb 100 mb
15 Humusowanie skarp i pasa rozdziału - 15 000 m2 22 500 m2
16 Wykonanie umocnień przepustów - 10 szt. 10 szt.
17 Montaż barier sprężystych - 1 000 m 1 136 m
18 Układanie geomembrany rów 800 m 850 m
19 Górna warstwa nasypu - nie planowano 550 m3
20 Ułożenie kostki betonowej DW 714  150 m2 210 m2
21 Ułożenie obrzeży betonowych DW 714  100 m 75 m
22 Nawierzchnia z betonu cementowego MOP WGZ 2 000 m2 1 000 m2
23 Ułożenie krawężnika kamiennego MOP WGW  100 m 100 m
24 Ułożenie chudego betonu – parking MOP WGW  1000 m2 1800 m
25 Przygotowanie podłoża pod drogę  droga technologiczna 1000 m2 1 500 m2
26 Wykonanie ścieku o zmiennej niwelecie - 120 m 120 m
27 Wykonanie platformy roboczej  - nie planowano 2 400 m2
28 Ułożenie ścieku monolitycznego - nie planowano 150 m
29 Ułożenie ścieku podchodnikowego  - nie planowano 2 szt.
30 Wykonanie fundamentów pod bramownice  - nie planowano 6 szt.
             
           
             
 

Roboty mostowe

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Montaż wypełnień ekranów WA-258 80% 80%
2 Próbne obciążenie obiektu 50% 50%
3 Montaż dylatacji P1 - nitka lewa i prawa WA-259 70% 70%
4 Montaż dylatacji P9 - nitka lewa 100% 100%
5 Montaż dylatacji P9 - nitka prawa 90% 90%
6 Wykonanie zasypki za podporą P1 - nitka lewa i prawa 100% nie wykonano
7 Montaż zbrojenia, desek gzymsowych i betonowanie kap 10% 10%
8 Ułożenie krawężnika mostowego - nitka lewa i prawa 95% 95%
9 Montaż wypełnień ekranów WA-260 80% 80%
10 Umocnienie rowu pod obiektem 50% 50%
11 Próbne obciążenie obiektu WA-262 100% 100%
12 Montaż zbrojenia kap chodnikowych nad skrzydełkami z montażem desek gzymsowych i betonowaniem P7 - nitka lewa i prawa WA-263 100% 100%
13 Montaż balustrad - nitka lewa 100% 100%
14 Montaż balustrad - nitka prawa 80% 80%
15 Zasypki półek, deskowanie i zbrojenie cieku  PZM-E16 100% 100%
             
             
             
 

Roboty branżowe

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Montaż wylotów prefabrykowanych DN200 na przykanaliki Węzeł Romanów 1 szt. 1 szt.
2 Montaż wylotów prefabrykowanych DN200 na przykanaliki km 315+800 2 szt. 2 szt.
3 Wykonanie próby szczelności wpustów ulicznych - 20% 20%
4 Obróbka rur w wylotach DN200  na terenie całej budowy 100% 100%
5 Montaż wyposażenia przepompowni 2P1 i 2P2 - 50% 50%
6 Układanie i fugowanie płytek na posadzkach w budynku MOP Wiśniowa Góra Wschód  100% 100%
7 Montaż konstrukcji sufitów podwieszanych MOP Wiśniowa Góra Wschód  90% 90%
8 Montaż wpustów ściekowych MOP Wiśniowa Góra Zachód  - wykonano
9 Telematyka –studnie B7/2, B7/3, B7/4, B9, B9/1, P1, P2, P3, 5, 6 - - wykonano
10 Telematyka - przewiert sterowany pod ul. Wieńcową 1 nie wykonano
11 Telematyka - przewierty sterowane przy rondzie ul. Józefiaka
i pod drogami dojazdowymi
3 3
12 Oświetlenie - przewiert sterowany przez A1  Węzeł Romanów km 319+430 1 nie wykonano
13 Oświetlenie - montaż opraw i wysięgników Węzeł Andrespol, Węzeł Romanów - wykonano
14 Ułożenie dalszej części kabla zasilającego WZGW-T2 MOP Wiśniowa Góra Wschód  - wykonano
15 Wykopy pod kable zasilające nN MOP Wiśniowa Góra Zachód  - nie wykonano
 
 
 
Tydzień 52
 
 

Roboty drogowe

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Montaż belek podwalinowych - 50 szt. 50 szt.
2 Humusowanie skarp i pasa rozdziału - 8 000 m2 8 000 m2
3 Montaż barier sprężystych - 600 m 600 m
4 Nawierzchnia z betonu cementowego MOP WGZ 200 m2 200 m2
5 Ułożenie krawężnika kamiennego MOP WGW 200 m 200 m
6 Wykonanie fundamentów pod bramownice - 6 szt. 6 szt.
             
           
             
 

Roboty mostowe

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Montaż dylatacji P1 - nitka lewa i  prawa WA-259 90% w trakcie
2 Montaż dylatacji P9 - nitka prawa 100% 100%
3 Montaż zbrojenia kap chodnikowych wraz z montażem desek gzymsowych i betonowaniem 15% w trakcie
4 Ułożenie krawężnika mostowego - nitka lewa i prawa 100% w trakcie
5 Montaż wypełnień ekranów WA-260 80% w trakcie
6 Umocnienie rowu pod obiektem 50% w trakcie
7 Zakończenie montażu balustrad - nitka prawa WA-263 100% 100%
             
             
             
 

Roboty branżowe

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Montaż opraw oświetleniowych i wysięgników latarń Węzeł Andrespol - wykonano
2 Budowa kabli i fundamentów pod oświetlenie Węzeł Andrespol - od L1/4 do L1/2 SO2/2 i 3/5 do 3/1 SO2/2 - przedłużenie do WA-259 - wykonano
3 Przeciągnięcie kabli przez przepusty wykonane przewiertami sterowanymi - oświetlenie Węzeł Romanów - łącznice - wykonano
4 Montaż opraw oświetleniowych i wysięgników latarń MOP WGW - wykonano
5 Fugowanie płytek, montaż sufitów podwieszanych, montaż drzwi wewnętrznych MOP WGW - wykonano
 
 
 
Tydzień 53
 
 

Roboty drogowe

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Ułożenie krawężnika granitowego - 400 mb 400 mb
2 Montaż barier sprężystych - 800 mb 800 mb
3 Wykonanie fundamentów pod groble - - wykonano
             
 

Roboty mostowe

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Montaż dylatacji P1 - nitka lewa i  prawa WA-259 90% w trakcie
2 Montaż zbrojenia kap chodnikowych wraz z montażem desek gzymsowych
i betonowaniem
15% w trakcie
3 Ułożenie krawężnika mostowego - nitka lewa i prawa 100% w trakcie
4 Montaż wypełnień ekranów WA-260 80% w trakcie
5 Umocnienie rowu pod obiektem 50% w trakcie
             
 

Roboty branżowe

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Montaż opraw oświetleniowych i wysięgników latarń MOP WGW - wykonano
 
 
 
Postęp graficzny
 
WA-259
 
WA-263
 
POSTĘP LINIOWY
 
 
 
wstecz
 
 

 

 

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ PROJEKTU:

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział Łódź
91-857 Łódź ul. Irysowa 2
tel. (42) 233-96-06, 42 233-96-07
fax. (42) 233-96-08

 
 
 
WYKONAWCA ROBÓT:
 

 

Mota Engil Central Europe S.A. z siedzibą
ul. Wadowicka 8W,
30-415 Kraków

BIURO BUDOWY
Ul. Zakładowa 147B
92-402 Łódź
 
 
 

NADZÓR INWESTYCYJNY:

 

Biuro Usług Inwestycyjnych Ciechański & Haładaj Sp.j.
90-046 Łódź ul. Wodna 47
tel. (42) 633-00-52
fax. (42) 633-00-57

 

 

'