Autostrada A1 Stryków - Węzeł Tuszyn
 
Zadanie II: od km 310+000 do km 320+010
 

 

 
POSTĘP ROBÓT
 
 
 
Rok 2016
 
Czerwiec
 
 
Tydzień 22
 
 

Roboty drogowe

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Ogrodzenia – wykonanie : rowek, kotwy, słupki, siatka   - 1 800 m 1 800 m
2 Humusowanie terenów płaskich Węzeł Romanów  - w trakcie
3 Umocnienie rowu  - 150 m 150 m
4 Porządkowanie terenu budowy - - w trakcie
5 Nasadzenia trasa główna 4 000 szt. 735 szt.
6 Odmulanie rowów - - wykonano
             
           
             
 

Roboty mostowe

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Niwelacja terenu pod obiektem, umocnienie kruszywem  WA-259 100% 100%
2 Prace porządkowe - w trakcie
3 Wykonanie umocnienia dna rowów i skarp rzeka Ner 100% 100%
             
             
             
 

Roboty branżowe

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Montaż przyborów sanitarnych MOP Wiśniowa Góra Wschód - wykonano
2 Telematyka – montaż kanalizacji wtórnej i uszczelnienie otworów - wykonano
3 Montaż przyborów sanitarnych MOP Wiśniowa Góra Zachód - wykonano
4 Oświetlenie - montaż liczników  Węzeł Andrespol i Węzeł Romanów  - wykonano
       
 
 
 
Tydzień 23
 
 

Roboty drogowe

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Ogrodzenia – wykonanie : rowek, kotwy, słupki, siatka - 1 800 m w trakcie
2 Odmulanie rowów - - w trakcie
3 Ściółkowanie - - w trakcie
4 Matowanie - - 7 407 m2
5 Nasadzenia – trasa główna  - 4 000 szt. 6 137 szt.
6 Koszenie trawy - - w trakcie
7 Porządkowanie budowy - - w trakcie
             
 

Roboty mostowe

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Wykonanie umocnienia dna rowów i skarp  rzeka Ner 100% 100%
             
 

Roboty branżowe

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Oświetlenie/zasilanie - odbiory z gestorami sieci - - wykonano
2 Telematyka – montaż 3 studni, kanalizacji pierwotnej między studniami i kanalizacji wtórnej Węzeł Andrespol - wykonano
3 Montaż przyborów sanitarnych MOP Wiśniowa Góra Wschód - wykonano
4 Montaż przyborów sanitarnych MOP Wiśniowa Góra Zachód - wykonano
 
 
 
Tydzień 24
 
 

Roboty drogowe

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Wykonywanie zjazdów - - wykonano
2 Odmulanie rowów - - w trakcie
3 Sciółkowanie - - w trakcie
4 Matowanie - - 3 000 m2
5 Nasadzenia trasa główna  4 000 szt. 3 839 szt.
6 Koszenie trawy - - w trakcie
7 Porządkowanie budowy - - w trakcie
             
           
             
 

Roboty mostowe

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Prace porządkowe rzeka Ner - wykonano
             
             
             
 

Roboty branżowe

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Oświetlenie – wykonywanie pomiarów natężenia i iluminacji oświetlenia MOP Wiśniowa Góra Wschód - w trakcie
2 Telematyka – wykonywanie prób szczelności kanalizacji teletechnicznej - wykonano
3 Oświetlenie – wykonywanie pomiarów natężenia i iluminacji oświetlenia MOP Wiśniowa Góra Zachód - w trakcie
4 Telematyka – wykonywanie prób szczelności kanalizacji teletechnicznej - wykonano
 
 
 
Tydzień 25
 
 

Roboty drogowe

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Wykonywanie zjazdów - - wykonano
2 Odmulanie rowów - - w trakcie
3 Sciółkowanie - - w trakcie
4 Matowanie - - w trakcie
5 Nasadzenia  trasa główna 4 000 szt. w trakcie
6 Koszenie trawy - - w trakcie
7 Porządkowanie budowy - - w trakcie
             
           
             
 

Roboty mostowe

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Prace porządkowe - - wykonano
             
             
             
 

Roboty branżowe

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Oświetlenie – wykonywanie pomiarów natężenia i iluminacji oświetlenia MOP Wiśniowa Góra Wschód - wykonano
2 Prace porządkowe MOP Wiśniowa Góra Wschód - w trakcie
3 Oświetlenie – wykonywanie pomiarów natężenia i iluminacji oświetlenia MOP Wiśniowa Góra Zachód - wykonano
4 Prace porządkowe MOP Wiśniowa Góra Zachód - w trakcie
       
 
 
 
Tydzień 26
 
 

Roboty drogowe

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Odmulanie rowów - - wykonano
2 Sciółkowanie - - wykonano
3 Matowanie - - wykonano
4 Nasadzenia  - - w trakcie
5 Koszenie trawy - - w trakcie
6 Porządkowanie budowy - - w trakcie
             
           
             
 

Roboty mostowe i branżowe

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Prace porządkowe - - wykonano
 
 
wstecz
 
 

 

 

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ PROJEKTU:

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział Łódź
91-857 Łódź ul. Irysowa 2
tel. (42) 233-96-06, 42 233-96-07
fax. (42) 233-96-08

 
 
 
WYKONAWCA ROBÓT:
 

 

Mota Engil Central Europe S.A. z siedzibą
ul. Wadowicka 8W,
30-415 Kraków

BIURO BUDOWY
Ul. Zakładowa 147B
92-402 Łódź
 
 
 

NADZÓR INWESTYCYJNY:

 

Biuro Usług Inwestycyjnych Ciechański & Haładaj Sp.j.
90-046 Łódź ul. Wodna 47
tel. (42) 633-00-52
fax. (42) 633-00-57

 

 

'