Autostrada A1 Stryków - Węzeł Tuszyn
 
Zadanie II: od km 310+000 do km 320+010
 

 

 
AKTUALNOŚCI
 
 
 
2016-09-22

Wystawiono Przejściowe Świadectwo Płatności Nr 21 (Rozliczenie Końcowe) na kwotę 2.073.306,05 PLN netto co narastająco daje kwotę 295.526.588,04 PLN netto (363.497.703,29 PLN brutto) i stanowi 100,76 %

 

 
 
2016-07-27

Wystawiono Świadectwo Przejęcia

 

 
 
2016-07-25

Wystawiono Przejściowe Świadectwo Płatności Nr 20 na kwotę 8.799.642,89 PLN netto co narastająco daje kwotę 293.453.281,99 PLN netto (360.947.536,85 PLN brutto) i stanowi 100,06 %

 

 
 
2016-07-11

Rada Budowy numer 20

 

 
 
2016-07-01

Otwarcie autostrady do ruchu

 

 
 
2016-06-21

Rada Budowy numer 19
 
 

 
 
2016-06-13

Wystawiono Przejściowe Świadectwo Płatności Nr 19 na kwotę 24.632.470,51 PLN netto co narastająco daje kwotę 284.653.639,10 PLN netto (350.123.976,09 PLN brutto) i stanowi 96,21 %
 
 

 
 
2016-05-10

Rada Budowy numer 18
 
 

 
 
2016-05-06

Wystawiono Przejściowe Świadectwo Płatności Nr 18 na kwotę 9.218.891,39 PLN netto co narastająco daje kwotę 260.021.168,59 PLN netto (319.826.037,37 PLN brutto) i stanowi 88,66 %
 
 

 
 
2016-04-12

Rada Budowy numer 17
 
 

 
 
2016-04-08

Wystawiono Przejściowe Świadectwo Płatności Nr 17 na kwotę 7.430.210,22 PLN netto co narastająco daje kwotę 250.802.277,20 PLN netto (308.486.800,96 PLN brutto) i stanowi 85,51 %
 
 

 
 
2016-03-18

Wystawiono Przejściowe Świadectwo Płatności Nr 16 na kwotę 6.349.176,81 PLN netto co narastająco daje kwotę 243.372.066,98 PLN netto (299.347.642,39 PLN brutto) i stanowi 82,98 %
 
 

 
 
2016-03-08

Rada Budowy numer 16
 
 

 
 
2016-02-09

Rada Budowy numer 15
 
 

 
 
2015-12-10

Wystawiono Przejściowe Świadectwo Płatności Nr 15 na kwotę 22.188.780,26 PLN netto co narastająco daje kwotę 237.022.890,17 PLN netto (291.538.154,91 PLN brutto) i stanowi 80,82 %
 

 
 
2015-12-08

Rada Budowy numer 14
 

 
2015-12-04

Wystawiono Przejściowe Świadectwo Płatności Nr 14 na kwotę 16.252.126,38 PLN netto co
narastająco daje kwotę 214.834.109,91 PLN netto (264.245.955,19 PLN brutto) i stanowi 73,25 %
 

 
 
2015-11-10

Wystawiono Przejściowe Świadectwo Płatności Nr 13 na kwotę 28.219.407,96 PLN netto co
narastająco daje kwotę 198.581.983,53 PLN netto (244.255.839,74 PLN brutto) i stanowi 67,71 %
 

 
 
2015-11-10

Rada Budowy numer 13
 

 
 
2015-10-14

Wystawiono Przejściowe Świadectwo Płatności Nr 12 na kwotę 25.909.010,05 PLN netto co
narastająco daje kwotę 170.362.575,57 PLN netto (209.545.967,95PLN brutto) i stanowi 58,09 %
 

 
 
2015-10-13

Rada Budowy numer 12
 

 
 
2015-09-10

Wystawiono Przejściowe Świadectwo Płatności Nr 11 na kwotę 26.152.701,91 PLN netto co
narastająco daje kwotę 144.453.565,52 PLN netto (177.677.885,59PLN brutto) i stanowi 49,25 %
 

 
 
2015-09-08

Rada Budowy numer 11
 

 
 
2015-09-02

Uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu WD-266 oraz WD-268 wraz z dojazdami
 

 
 
2015-08-18

Rada Budowy numer 10
 

 
 
2015-08-05

Wystawiono Przejściowe Świadectwo Płatności Nr 10 na kwotę 27.238.178,33 PLN netto co
narastająco daje kwotę 118.300.863,61 PLN netto (145.510.062,24 PLN brutto) i stanowi 40,34 %
 

 
 
2015-07-20

Rada Budowy numer 9
 

 
2015-06-09

Rada Budowy numer 8
 

 
2015-05-29

Podpisanie umowy z Konsultantem na zarządzanie i nadzór nad Kontraktem
 


 

 

 

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ PROJEKTU:

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział Łódź
91-857 Łódź ul. Irysowa 2
tel. (42) 233-96-06, 42 233-96-07
fax. (42) 233-96-08

 
 
 
WYKONAWCA ROBÓT:
 

 

Mota Engil Central Europe S.A. z siedzibą
ul. Wadowicka 8W,
30-415 Kraków

BIURO BUDOWY
Ul. Zakładowa 147B
92-402 Łódź
 
 
 

NADZÓR INWESTYCYJNY:

 

Biuro Usług Inwestycyjnych Ciechański & Haładaj Sp.j.
90-046 Łódź ul. Wodna 47
tel. (42) 633-00-52
fax. (42) 633-00-57

 

 

'