Autostrada A1 Stryków - Węzeł Tuszyn
 
Zadanie II: od km 310+000 do km 320+010
 

 

 
GALERIA
 

 

 
 

Styczeń 2015
 

 
 
15.01.2015 - Wykonywanie deskowania
przyczółka na obiekcie WA-261
 
 
 
 
 
15.01.2015 - Wykonywanie zbrojenia
przepustu PP-264A
 
 
 
 
15.01.2015 - Zabezpieczanie wykonanych
prac na obiekcie WA-259
 
 
 
 
15.01.2015 - Zbrojenie oraz montaż
szalunku na przyczółkach
obiektu WA-261
 
 
 
 
15.01.2015 - Stabilizacja podłoża
cementem w km 314+700
 
 
 
 
23.01.2015 - Szalowanie ustroju
nośnego na obiekcie WA-264
 
 

 

 
 
20.01.2015 - Wykonywanie stabilizacji
podłoża cementem
w km 313+600
 
 
 
23.01.2015 - Montaż rusztowania
pod ustrój nośny
na obiekcie WA-264
 
 
 
28.01.2015 - Wykonywanie nasypu
w km 313+550
 
 
 

wstecz

 

 

 

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ PROJEKTU:

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział Łódź
91-857 Łódź ul. Irysowa 2
tel. (42) 233-96-06, 42 233-96-07
fax. (42) 233-96-08

 
 
 
WYKONAWCA ROBÓT:
 

 

Mota Engil Central Europe S.A. z siedzibą
ul. Wadowicka 8W,
30-415 Kraków

BIURO BUDOWY
Ul. Zakładowa 147B
92-402 Łódź
 
 
 

NADZÓR INWESTYCYJNY:

 

Biuro Usług Inwestycyjnych Ciechański & Haładaj Sp.j.
90-046 Łódź ul. Wodna 47
tel. (42) 633-00-52
fax. (42) 633-00-57

 

 

'