Autostrada A1 Stryków - Węzeł Tuszyn
 
Zadanie II: od km 310+000 do km 320+010
 

 

 
GALERIA
 

 

 
 

Marzec 2015
 

 
 
02.03.2015 - Szalowanie i zbrojenie
ustroju nośnego
na obiekcie WA-264
 
 
 
04.03.2015 - Szalowanie fundamentów
oraz belek ślizgowych
stanowisk do nasuwania
na obiekcie WA-259
 
 
 
 
 
04.03.2015 - Pielęgnacja betonu i
wklejanie kotew
na przepuście PZM-15
 
 
 
 
04.03.2015 - Izolacja przepustu
skrzynkowegoPZM-14
 
 
 
04.03.2015 - Wykonywanie nasypu
w km 312+300
 
 
 
13.03.2015 - Montaż rusztowań
na obiekcie WA-262

 

 
 
18.03.2015 - Zbrojenie, szalowanie
belek ślizgowych stanowisk
do nasuwania na obiekcie WA-259

 

 
 
18.03.2015 - Deskowanie korpusu
przyczółka obiektu WA-260

 

 
 
25.03.2015 - Wykonywanie warstwy
mrozoochronnej w km 314+700

 

 

wstecz

 

 

 

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ PROJEKTU:

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział Łódź
91-857 Łódź ul. Irysowa 2
tel. (42) 233-96-06, 42 233-96-07
fax. (42) 233-96-08

 
 
 
WYKONAWCA ROBÓT:
 

 

Mota Engil Central Europe S.A. z siedzibą
ul. Wadowicka 8W,
30-415 Kraków

BIURO BUDOWY
Ul. Zakładowa 147B
92-402 Łódź
 
 
 

NADZÓR INWESTYCYJNY:

 

Biuro Usług Inwestycyjnych Ciechański & Haładaj Sp.j.
90-046 Łódź ul. Wodna 47
tel. (42) 633-00-52
fax. (42) 633-00-57

 

 

'