Autostrada A1 Stryków - Węzeł Tuszyn
 
Zadanie II: od km 310+000 do km 320+010
 

 

 
GALERIA
 

 

 
 

Maj 2015
 

 
 
08.05.2015 - Wykonywanie nasypu
w km 312+600 - 312+990
 
 
 
08.05.2015 - Betonowanie ustroju
nośnego obiektu WA-269
 
 
 
13.05.2015 - Wykonywanie
platformy z kruszywa
stabilizowanego cementem
w km 315+500 - 315+640
 
 
 
13.05.2015 - Szalowanie,
zbrojenie płyty górnej
segmentu na obiekcie WA-263

 

 
 
22.05.2015 - Osuszanie
podłoża popiołem
w km 319+450 - 319+500
 
 
22.05.2015 - Roboty ziemne
przy przepuście skrzynkowym PZM-5
 
 
22.05.2015 - Betonowanie płyt
przejściowych obiektu WA-264

 

 
 
22.05.2015 - Wykonywanie
zasypek przy przepuście
PD-2 w km 318+995

 

 

 

 

wstecz

 

 

 

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ PROJEKTU:

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział Łódź
91-857 Łódź ul. Irysowa 2
tel. (42) 233-96-06, 42 233-96-07
fax. (42) 233-96-08

 
 
 
WYKONAWCA ROBÓT:
 

 

Mota Engil Central Europe S.A. z siedzibą
ul. Wadowicka 8W,
30-415 Kraków

BIURO BUDOWY
Ul. Zakładowa 147B
92-402 Łódź
 
 
 

NADZÓR INWESTYCYJNY:

 

Biuro Usług Inwestycyjnych Ciechański & Haładaj Sp.j.
90-046 Łódź ul. Wodna 47
tel. (42) 633-00-52
fax. (42) 633-00-57

 

 

'