Autostrada A1 Stryków - Węzeł Tuszyn
 
Zadanie II: od km 310+000 do km 320+010
 

 

 
GALERIA
 

 

 
 

Luty 2015
 

 
 
02.02.2015 - Wykonywanie
nasypu w km 313+550
 
 
 
06.02.2015 - Szalowanie ustroju
nośnego nw obiekcie WA-264
 
 
 
09.02.2015 - Zbrojenie i szalowanie
belek ślizgowych
na obiekcie WA-263
 
 
 
 
09.02.2015 - Montaż rusztowań
ustroju nośnego
na obiekcie WD-266
 
 
 
 
11.02.2015 - Wykonywanie
szpachlowania łączeń
prefabrykatów na przepuście
skrzynkowym PZM-15
 
 
 
 
11.02.2015 - Wykonywanie nasypu
w km 313+600
 
 
 
 
 
21.02.2015 - Roboty ziemne
w km 311+400
 
 
 
23.02.2015 - Ulepszanie warstw
nasypu w km 311+400
 
 
 
 
02.02.2015 - Szalowanie ustroju
nośnego na obiekcie WD-266
 
 
 
23.02.2015 - Szalowanie ustroju
nośnego na obiekcie WD-266
 
 
 
 
     
 

wstecz

 

 

 

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ PROJEKTU:

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział Łódź
91-857 Łódź ul. Irysowa 2
tel. (42) 233-96-06, 42 233-96-07
fax. (42) 233-96-08

 
 
 
WYKONAWCA ROBÓT:
 

 

Mota Engil Central Europe S.A. z siedzibą
ul. Wadowicka 8W,
30-415 Kraków

BIURO BUDOWY
Ul. Zakładowa 147B
92-402 Łódź
 
 
 

NADZÓR INWESTYCYJNY:

 

Biuro Usług Inwestycyjnych Ciechański & Haładaj Sp.j.
90-046 Łódź ul. Wodna 47
tel. (42) 633-00-52
fax. (42) 633-00-57

 

 

'