Autostrada A1 Stryków - Węzeł Tuszyn
 
Zadanie II: od km 310+000 do km 320+010
 

 

 
GALERIA
 

 

 
 

Listopad 2014
 

 
 
10.11.2014 - Układanie kolejnych
warstw zasypek przy
przepuście PZM-25
 
 
 
13.11.2014 - Wykonywanie ławy
fundamentowej pod skrzydła
przepustu skrzynkowego PP-II
 
 
 
14.11.2014 - Wykonywanie wlotu
przepustu skrzynkowego PZM-24

 

 
 
17.11.2014 - Układanie kolejnych
warstw zasypek
przy przepuście PZM-25

 

 
 
18.11.2014 - Stabilizacja podłoża w
ciągu głównym
w okolicy km 314+500

 

 
 
22.11.2014 - Roboty przygotowawcze
na obiekcie WA 261

 

 

 
 
24.11.2014 - Wykonywanie
wlotów/wylotów przepustu
skrzynkowego PP-II

 

 
 
25.11.2014 - Prace
przygotowawcze do deskowania
 korpusów na obiekcie WA 261

 

  

 
 
27.11.2014 - Wykonywanie
warstwy stabilizacji cementem
w km 314+400
 
 
29.11.2014 - Wykonywanie kolejnych
warstw nasypu w km 313+700

 

   
 

wstecz

 

 

 

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ PROJEKTU:

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział Łódź
91-857 Łódź ul. Irysowa 2
tel. (42) 233-96-06, 42 233-96-07
fax. (42) 233-96-08

 
 
 
WYKONAWCA ROBÓT:
 

 

Mota Engil Central Europe S.A. z siedzibą
ul. Wadowicka 8W,
30-415 Kraków

BIURO BUDOWY
Ul. Zakładowa 147B
92-402 Łódź
 
 
 

NADZÓR INWESTYCYJNY:

 

Biuro Usług Inwestycyjnych Ciechański & Haładaj Sp.j.
90-046 Łódź ul. Wodna 47
tel. (42) 633-00-52
fax. (42) 633-00-57

 

 

'