Autostrada A1 Stryków - Węzeł Tuszyn
 
Zadanie II: od km 310+000 do km 320+010
 

 

 
GALERIA
 

 

 
 

Kwiecień 2015
 

 
 
10.04.2015 - Montaż rusztów i
formy stanowisk do
nasuwania i montaż łożysk
ślizgowych obiektu WA-259

 

 
 
08.04.2015 - Betonowanie ustroju
nośnego obiektu WD-266

 

 

 
 
10.04.2015 - Betonowanie ustroju
nośnego na obiekcie WD253

 

 
 
19.04.2015 - Montaż rusztów i
formy stanowisk do
nasuwania i montaż łożysk
ślizgowych na obiekcie WA-259

 

 
 
17.04.2015 - Szalowanie i zbrojenie
korpusów P2L i P2P i
skrzydeł P1L i P1P
na obiekcie WA-260

 

 
 
22.04.2015 - Wykonywanie platformy
roboczej z kruszywa
stabilizowango cementem
w km 314+650 - 315+000

 

 

 
 
22.04.2015 - Montaż rusztów i formy
stanowisk do nasuwania oraz
montaż Awanbeków
na obiekcie WA259

 

 

 
 
29.04.2015 - Stabilizacja
kruszywa cementem
w km 316+575 - 316+835

 

 

 
 

wstecz

 

 

 

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ PROJEKTU:

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział Łódź
91-857 Łódź ul. Irysowa 2
tel. (42) 233-96-06, 42 233-96-07
fax. (42) 233-96-08

 
 
 
WYKONAWCA ROBÓT:
 

 

Mota Engil Central Europe S.A. z siedzibą
ul. Wadowicka 8W,
30-415 Kraków

BIURO BUDOWY
Ul. Zakładowa 147B
92-402 Łódź
 
 
 

NADZÓR INWESTYCYJNY:

 

Biuro Usług Inwestycyjnych Ciechański & Haładaj Sp.j.
90-046 Łódź ul. Wodna 47
tel. (42) 633-00-52
fax. (42) 633-00-57

 

 

'