Autostrada A1 Stryków - Węzeł Tuszyn
 
Zadanie II: od km 310+000 do km 320+010
 

 

 
GALERIA
 

 

 

 

Grudzień 2014
 

 
 
04.12.2014 - Wykonaniem izolacji
na przepuście skrzynkowym
PZM+E16

 

 
 
05.12.2014 - Wykonywanie
stabilizacji cementem
w km 313+800
 
 
 
06.12.2014 - Deskowanie korpusów
przyczółków na obiekcie WA-262
 
 
 
 
08.12.2014 - Deskowanie i zbrojenie
przyczółków na obiekcie WA-261
 

 

 
 
10.12.2014 - Wykonywanie
warstw nasypu w km 313+700
 

 

 
 
10.12.2014 - Wykonywanie
zasypek oraz izolacji
cienkiej na przepuście
skrzynkowym PZM-E16
 
 
 
18.12.2014 - Wykonywanie
stabilizacji nasypu cementem
w km 313+950

 

 
 
16.12.2014 - Wykonywanie wykopu
w km 317+100

 

 
 
19.12.2014 - Betonowanie przyczółka
na obiekcie WA-262

 

wstecz

 

 

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ PROJEKTU:

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział Łódź
91-857 Łódź ul. Irysowa 2
tel. (42) 233-96-06, 42 233-96-07
fax. (42) 233-96-08

 
 
 
WYKONAWCA ROBÓT:
 

 

Mota Engil Central Europe S.A. z siedzibą
ul. Wadowicka 8W,
30-415 Kraków

BIURO BUDOWY
Ul. Zakładowa 147B
92-402 Łódź
 
 
 

NADZÓR INWESTYCYJNY:

 

Biuro Usług Inwestycyjnych Ciechański & Haładaj Sp.j.
90-046 Łódź ul. Wodna 47
tel. (42) 633-00-52
fax. (42) 633-00-57

 

 

'