Autostrada A1 Stryków - Węzeł Tuszyn
 
Zadanie II: od km 310+000 do km 320+010
 

 

 
DANE OGÓLNE
 
 
Wykonawcy robót budowlanych

Zadanie II: od km 310+000 do km 320+010

Umowa na: ”Kontynuację projektu i budowy autostrady A1 Stryków – węzeł „Tuszyn” na odcinku od km 295+850 do km 335+937,65 – Zadanie II odcinek od km 310+000 do km 320+010”

Wykonawca Umowy:
Mota Engil Central Europe S.A. z siedzibą
ul. Wadowicka 8W,
30-415 Kraków

Data podpisania Umowy: 06 października 2014r.

Wartość umowy: 293 290 304,01 złotych netto (360 747 073,93 złotych brutto).

Termin rozpoczęcia robót: data podpisania umowy.

Termin zakończenia robót: 22 miesiące od daty rozpoczęcia robót.

Do czasu realizacji umowy wlicza się okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca).
 
 

Dane teleadresowe Biura Budowy:

Biuro Budowy A1
Mota Engil Central Europe S.A. z siedzibą
92-402 Łódź
Ul. Zakładowa 147B
tel. 42 209 11 31
fax. 42 209 11 84
 


Podmiot odpowiedzialny za realizację:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53; 00 - 874 Warszawa
tel.: +48 22 375 88 88
e-mail: kancelaria@gddkia.gov.pl

GDDKiA Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2; 91-857 Łódź
tel.: + 48 42 233 96 06 / 07
e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl


Inżynier Kontraktu

Biuro Usług Inwestycyjnych Ciechaćski & Haładaj Sp.j.
90-046 Łódź ul. Wodna 47
tel. (42) 633-00-52
fax. (42) 633-00-57
 
Biuro budowy
92-402 Łódź
Ul. Zakładowa 147B
tel. 42 674 29 99
e-mail: biuroa1odc2@buich.pl


 

 

 

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ PROJEKTU:

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział Łódź
91-857 Łódź ul. Irysowa 2
tel. (42) 233-96-06, 42 233-96-07
fax. (42) 233-96-08

 
 
 
WYKONAWCA ROBÓT:
 

 

Mota Engil Central Europe S.A. z siedzibą
ul. Wadowicka 8W,
30-415 Kraków

BIURO BUDOWY
Ul. Zakładowa 147B
92-402 Łódź
 
 
 

NADZÓR INWESTYCYJNY:

 

Biuro Usług Inwestycyjnych Ciechański & Haładaj Sp.j.
90-046 Łódź ul. Wodna 47
tel. (42) 633-00-52
fax. (42) 633-00-57

 

 

'