Autostrada A1 Stryków - Węzeł Tuszyn
 
Zadanie I: od km 295+850 (od węzła „Stryków I” bez węzła) do km 310+000
 

 

 
POSTĘP ROBÓT
 
 
Rok 2016
 
 
Styczeń
 
 
Tydzień 1
 
 
 

ROBOTY MOSTOWE

 przepusty skrzynkowe          
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Płyty przejściowe PZM-10a 85% całości robót 89% całości robót
2 Izolacje cienkie płyty zespalającej i płyt przejściowych
3 Izolacje cienkie płyty zespalającej PZM-1a 83% całości robót 83% całości robót
 

ROBOTY BRANŻOWE

Roboty kubaturowe
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Pokrycie dachu (paraizolacja + styropian +folia) MOP Skoszewy Wschód 100% 100%
2 Pokrycie dachu (paraizolacja + styropian +folia) MOP Skoszewy Zachód 100% 100%
Oświetlenie i zasilanie
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Ustawianie złączy MOP Skoszewy Wschód i Skoszewy Zachód 35% 35%
2 Układanie kabla zasilającego szafę oświetleniową Węzeł Brzeziny 20% 20%
 
 
 
Tydzień 2
 
Wykonawca nie prowadził żadnych robót zasadniczych.
Natomiast były prowadzone roboty zabezpieczające i utrzymania robót.
 
 
Tydzień 4
 
ROBOTY BRANŻOWE
Roboty kubaturowe
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Pokrycie dachu  MOP Skoszewy Wschód i Zachód 60% 65%
 
 
 
wstecz

 

 

 

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ PROJEKTU:

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział Łódź
91-857 Łódź ul. Irysowa 2
tel. (42) 233-96-06, 42 233-96-07
fax. (42) 233-96-08

 
 
 
WYKONAWCA ROBÓT:
 
 
 
 
Strabag sp. z o.o. (lider konsorcjum) z siedzibą
ul. Parzniewska 10,
05-800 Pruszków
 
BIURO BUDOWY
 95-060 Brzeziny  ul. Moniuszki 15A,

Tel. +48 42 291 69 40
Fax.+48 42 291 69 00
 
 
 
 

NADZÓR INWESTYCYJNY:

 

Biuro Usług Inwestycyjnych Ciechański & Haładaj Sp.j.
90-046 Łódź ul. Wodna 47
tel. (42) 633-00-52
fax. (42) 633-00-57

 

 

 
WYKONAWCA ROBÓT:
 

 


Budimex SA (partner konsorcjum) z siedzibą
ul. Stawki 40,
01-040 Warszawa

 
BIURO BUDOWY
95-030 Rzgów ul. Krótka 2

Tel. 042 215 81 65
Fax. 042 215 90 71
 
 

'