Autostrada A1 Stryków - Węzeł Tuszyn
 
Zadanie I: od km 295+850 (od węzła „Stryków I” bez węzła) do km 310+000
 

 

 
POSTĘP ROBÓT
 
 
Rok 2016
 
 
Sierpień
 
 
Tydzień 31
 
 

ROBOTY DROGOWE

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Roboty ziemne - wykop A1 - -
2 Roboty ziemne - nasyp - -
3 Roboty ziemne - GWN - -
4 Podbudowa - warstwa mrozoochronna - -
5 Podbudowa- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie- 20cm - -
6 Podbudowa- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie- 18cm - -
7 Podbudowa- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie- 14cm - -
8 Platforma robocza - kruszywo stabilizowane cementem 5 MPa - -
9 Ulepszone podłoże - stabilizacja 2,5 do 5,0 MPa (G3) - -
10 Ulepszone podłoże - stabilizacja 2,5 MPa (G1/G2) - -
11 Podbudowa z betonu asfaltowego - 18 cm - -
12 Podbudowa z betonu asfaltowego - 11 cm - -
13 Podbudowa z betonu asfaltowego - 8 cm - -
14 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego - 4 cm - -
15 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego - 9 cm - -
16 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - 4 cm - -
17 Warstwa ścieralna SMA - 4 cm - -
18 Humusowanie       - -
UWAGI Roboty porządkowe, rekultywacja terenu - -
 

OBSIEW

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Obsiew terenów płaskich 302+070-302+170 (L) 2500m2 100%
2 Obsiew terenów płaskich 301+600-301+400 (L) 2000m2
3 Obsiew terenów płaskich 301+400-301+750 (P) 5000m2
4 Obsiew terenów płaskich 304+050-304+350 (L) 2000m2
5 Obsiew terenów płaskich 303+420-303+100 (L) 1000m2
6 Obsiew terenów płaskich 300+100-300+450 (P) 3000m2
7 Obsiew terenów płaskich 299+500-299+600 (P) 1000m2
8 Obsiew terenów płaskich 302+300-302+950 (L) 3000m2
 

ROBOTY MOSTOWE

Lp. Nazwa  Lokalizacja planowane wykonane
1 Zakończono roboty
Prace porządkowe
WD-246 - -
2 Zakończono roboty
Prace porządkowe
WD-247 - -
3 Zakończono roboty
Prace porządkowe
WA-248 - -
4 Zakończono roboty
Prace porządkowe
WD-249 - -
5 Zakończono roboty
Prace porządkowe
WA-250 - -
6 Zakończono roboty
Prace porządkowe
WD-251 - -
7 Zakończono roboty
Prace porządkowe
WA-252 - -
8 Zakończono roboty
Prace porządkowe
WD-253 - -
9 Zakończono roboty
Prace porządkowe
WD-254 - -
10 Zakończono roboty
Prace porządkowe
WD-255 - -
11 Zakończono roboty
Prace porządkowe
WD-256 - -
12 Zakończono roboty
Prace porządkowe
WA-257 - -
 
 
 
Tydzień 32
 
 

ROBOTY DROGOWE

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Roboty ziemne - wykop A1 - -
2 Roboty ziemne - nasyp - -
3 Roboty ziemne - GWN - -
4 Podbudowa - warstwa mrozoochronna - -
5 Podbudowa- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie- 20cm - -
6 Podbudowa- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie- 18cm - -
7 Podbudowa- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie- 14cm - -
8 Platforma robocza - kruszywo stabilizowane cementem 5 MPa - -
9 Ulepszone podłoże - stabilizacja 2,5 do 5,0 MPa (G3) - -
10 Ulepszone podłoże - stabilizacja 2,5 MPa (G1/G2) - -
11 Podbudowa z betonu asfaltowego - 18 cm - -
12 Podbudowa z betonu asfaltowego - 11 cm - -
13 Podbudowa z betonu asfaltowego - 8 cm - -
14 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego - 4 cm - -
15 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego - 9 cm - -
16 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - 4 cm - -
17 Warstwa ścieralna SMA - 4 cm - -
18 Humusowanie       - -
UWAGI Roboty porządkowe, rekultywacja terenu - -
 

OBSIEW

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Obsiew terenów płaskich 302+070-302+170 (L) 2500m2 100%
2 Obsiew terenów płaskich 301+600-301+400 (L) 2000m2
3 Obsiew terenów płaskich 301+400-301+750 (P) 5000m2
4 Obsiew terenów płaskich 304+050-304+350 (L) 2000m2
5 Obsiew terenów płaskich 303+420-303+100 (L) 1000m2
6 Obsiew terenów płaskich 300+100-300+450 (P) 3000m2
7 Obsiew terenów płaskich 299+500-299+600 (P) 1000m2
8 Obsiew terenów płaskich 302+300-302+950 (L) 3000m2
 

ROBOTY MOSTOWE

Lp. Nazwa  Lokalizacja planowane wykonane
1 Zakończono roboty
Prace porządkowe
WD-246 - -
2 Zakończono roboty
Prace porządkowe
WD-247 - -
3 Zakończono roboty
Prace porządkowe
WA-248 - -
4 Zakończono roboty
Prace porządkowe
WD-249 - -
5 Zakończono roboty
Prace porządkowe
WA-250 - -
6 Zakończono roboty
Prace porządkowe
WD-251 - -
7 Zakończono roboty
Prace porządkowe
WA-252 - -
8 Zakończono roboty
Prace porządkowe
WD-253 - -
9 Zakończono roboty
Prace porządkowe
WD-254 - -
10 Zakończono roboty
Prace porządkowe
WD-255 - -
11 Zakończono roboty
Prace porządkowe
WD-256 - -
12 Zakończono roboty
Prace porządkowe
WA-257 - -
 
 
 
Tydzień 33
 
 

ROBOTY DROGOWE

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Roboty ziemne - wykop A1 - -
2 Roboty ziemne - nasyp - -
3 Roboty ziemne - GWN - -
4 Podbudowa - warstwa mrozoochronna - -
5 Podbudowa- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie- 20cm - -
6 Podbudowa- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie- 18cm - -
7 Podbudowa- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie- 14cm - -
8 Platforma robocza - kruszywo stabilizowane cementem 5 MPa - -
9 Ulepszone podłoże - stabilizacja 2,5 do 5,0 MPa (G3) - -
10 Ulepszone podłoże - stabilizacja 2,5 MPa (G1/G2) - -
11 Podbudowa z betonu asfaltowego - 18 cm - -
12 Podbudowa z betonu asfaltowego - 11 cm - -
13 Podbudowa z betonu asfaltowego - 8 cm - -
14 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego - 4 cm - -
15 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego - 9 cm - -
16 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - 4 cm - -
17 Warstwa ścieralna SMA - 4 cm - -
UWAGI Roboty porządkowe, rekultywacja terenu - -
 

ROBOTY MOSTOWE

Lp. Nazwa  Lokalizacja planowane wykonane
1 Zakończono roboty
Prace porządkowe
WD-246 - -
2 Zakończono roboty
Prace porządkowe
WD-247 - -
3 Zakończono roboty
Prace porządkowe
WA-248 - -
4 Zakończono roboty
Prace porządkowe
WD-249 - -
5 Zakończono roboty
Prace porządkowe
WA-250 - -
6 Zakończono roboty
Prace porządkowe
WD-251 - -
7 Zakończono roboty
Prace porządkowe
WA-252 - -
8 Zakończono roboty
Prace porządkowe
WD-253 - -
9 Zakończono roboty
Prace porządkowe
WD-254 - -
10 Zakończono roboty
Prace porządkowe
WD-255 - -
11 Zakończono roboty
Prace porządkowe
WD-256 - -
12 Zakończono roboty
Prace porządkowe
WA-257 - -
 
 
wstecz

 

 

 

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ PROJEKTU:

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział Łódź
91-857 Łódź ul. Irysowa 2
tel. (42) 233-96-06, 42 233-96-07
fax. (42) 233-96-08

 
 
 
WYKONAWCA ROBÓT:
 
 
 
 
Strabag sp. z o.o. (lider konsorcjum) z siedzibą
ul. Parzniewska 10,
05-800 Pruszków
 
BIURO BUDOWY
 95-060 Brzeziny  ul. Moniuszki 15A,

Tel. +48 42 291 69 40
Fax.+48 42 291 69 00
 
 
 
 

NADZÓR INWESTYCYJNY:

 

Biuro Usług Inwestycyjnych Ciechański & Haładaj Sp.j.
90-046 Łódź ul. Wodna 47
tel. (42) 633-00-52
fax. (42) 633-00-57

 

 

 
WYKONAWCA ROBÓT:
 

 


Budimex SA (partner konsorcjum) z siedzibą
ul. Stawki 40,
01-040 Warszawa

 
BIURO BUDOWY
95-030 Rzgów ul. Krótka 2

Tel. 042 215 81 65
Fax. 042 215 90 71
 
 

'