Autostrada A1 Stryków - Węzeł Tuszyn
 
Zadanie I: od km 295+850 (od węzła „Stryków I” bez węzła) do km 310+000
 

 

 
POSTĘP ROBÓT
 
 
Rok 2016
 
 
Marzec
 
 
Tydzień 9
 
 

ROBOTY DROGOWE

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Roboty utrzymaniowe, zabezpieczenie terenu budowy, monitorowanie stanu odwodnienia tymczasowego, profilowanie i humusowanie skarp, makroniwelacja terenów zielonych
Roboty porządkowe w rejonach dróg  DG 106312E, DG106308E, DK72
A1 100% 100%
Ekrany akustyczne
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 TRZON PALA Ekran 107 6 szt. 0 szt. - 0% wykonanych robót na ekranie w danym zakresie
2 TRZON PALA Ekran 124b 17szt.  17 szt. - 100% wykonanych robót na ekranie w danym zakresie
3 TRZON PALA Ekran 128 6 szt  0 szt. - 0% wykonanych robót na ekranie w danym zakresie
4 USTAWIENE SŁUPÓW+BETONOWANIE GŁOWIC Ekran 117 15 szt.  0 szt. - 0% wykonanych robót na ekranie w danym zakresie
5 USTAWIENE SŁUPÓW+BETONOWANIE GŁOWIC Ekran 128 20 szt.  18 szt. - 90% wykonanych robót na ekranie w danym zakresie
6 USTAWIENE SŁUPÓW+BETONOWANIE GŁOWIC Ekran 127a 20 szt.  17 szt. - 85% wykonanych robót na ekranie w danym zakresie
7 USTAWIENE SŁUPÓW+BETONOWANIE GŁOWIC Ekran 117 20 szt. 0szt. -0% wykonanych robót na ekranie w danym zakresie
 
8 USTAWIENE SŁUPÓW+BETONOWANIE GŁOWIC Ekran 118a+b 21 szt. 25 szt. -119% wykonanych robót na ekranie w danym zakresie
 
9 USTAWIENE SŁUPÓW+BETONOWANIE GŁOWIC Ekran 124b 16 szt 11 szt. -69% planowanych robót na ekranie w danym zakresie
 
10 Prace naprawcze na odcinku DK-72 w km 0+200 do 0+750 Ekran 112, Ekran 111, EKRAN 113   100% roboty naprawcze
ANALIZA EKRANÓW AKUSTYCZNYCH
1 Suma tygodniowa wykonanych trzonów pala 17
2 Suma tygodniowa wykonanych głowic + ustawionych słupów 71
3 Suma tygodniowa wykonanych belek podwalinowych 0
4 Suma tygodniowa wykonanych paneli szklanych 0
5 Suma tygodniowa wykonanych paneli typu "zielona ściana" 0
6 Suma robót wykonanych na kontrakcie - w zakresie trzonów pala 710 szt.  ( zaawansowanie robót w odniesieniu do całości robót na kontrakcie w zakresie pali 48,2%)
7 Suma robót wykonanych na kontrakcie - w zakresie głowic i ustawienia słupów 405 szt.  ( zaawansowanie robót w odniesieniu do całości robót na kontrakcie w zakresie pali 27,5%)
8 Suma robót wykonanych na kontrakcie - w zakresie belek podwalinowych 319 szt.  ( zaawansowanie robót w odniesieniu do całości robót na kontrakcie w zakresie belek podwalinowych 22,6%)
9 Suma robót wykonanych na kontrakcie - w zakresie paneli szklanych 1413,68 m2  ( zaawansowanie robót w odniesieniu do całości robót na kontrakcie w zakresie paneli szkalnych 96,8%)
10 Suma robót wykonanych na kontrakcie - w zakresie paneli typu "zielona ściana" 2146,35 m2  ( zaawansowanie robót w odniesieniu do całości robót na kontrakcie w zakresie paneli zielona ściana 8,9%)
11 Zaawansowanie całości zakresu robót - Ekrany Akustyczne 25,29%
Bariery
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Montaż barier H2W4A rozdział prawa km 304+572-304+723 151 151
2 Montaż barier H2W4A rozdział lewa km 304+572-304+723 151 151
3 Montaż barier H2W4A rozdział prawa km 304+235-304+375 140 140
4 Nazwa rozdział lewa km 304+235-304+375 140 140
  Suma wykonanych barier w pasie rozdziału A1 39%
  Suma wykonanych barier przy jezdni lewej A1 30%
  Suma wykonanych barier przy jezdni prawej A1 26%
  Suma wykonanych barier przy drogach poprzecznych 90%
 

ROBOTY MOSTOWE

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Zakończono roboty WD-246 - -
2 Zakończono roboty WD-247 - -
3 Brak robót WA-248 - -
4 Zakończono roboty WD-249 - -
5 Brak robót WA-250 - -
6 Zakończono roboty WD-251 - -
7 Umocnienie stożków P1 i P7 WA-252 90% 90%
8 Zakończono roboty WD-253 - -
9 Brak robót WD-254 - -
10 Zakończono roboty WD-255 - -
11 Zakończono roboty WD-256 - -
12 Brak robót WA-257 - -
Przepusty          
Lp. Nazwa  Lokalizacja planowane
1 Uszczelnienie styków prefabrykatów PZM-7 100% 100%
2 Uszczelnienie styków prefabrykatów PZM-8 100% 100%
3 Wykop pod przepust rurowy fi 800 PP-1a strona L 80% 90%
4 Wykop pod przepust rurowy fi 800 PP-1b strona L 80% 90%
5 Wykop pod przepust rurowy fi 800 PP-1c strona L 80% 90%
6 Wykop pod przepust rurowy fi 800 PZM-11 strona L 80% 90%
 

ROBOTY BRANŻOWE

Kanalizacja
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Kanalizacja deszczowa. Studnie: SR-27/6, SR-27/5
(montaż włazów żeliwnych)
Układ KD-27 - wykonane
2 Kanalizacja deszczowa. Studnie: SR-45/1'
(montaż włazów żeliwnych)
Układ KD-45 - wykonane
3 Kanalizacja deszczowa. Studnie: SR-31/5'
(montaż włazów żeliwnych)
Układ KD-31 - wykonane
4 Montaż kanałów, studni, zgrzewanie rurociągu tłocznego, zasypka i zagęszczenie wykopów.
Odcinek: SR-24/1 - SR-24/6 - SR-24/7
Układ KD-24 - wykonane
5 Montaż wylotów, zasypka i zagęszczenie. WK-31/1, WK-31/2 Układ KD-31 - wykonane
6 Montaż zastawek żelbetowych na rowach:
ZA-38, 70, 69, 71, 72
km 303+540
-
km 308+810
- wykonane
7 Kanalizacja deszczowa. Wpusty deszczowe: WS-44/14/1, WS-44/12/2, WS-44/15/1, WS-44/12/1 Układ KD-44 - wykonane
8 Montaż osadników przy studniach:
SR-44/7, SR-44/5
Układ KD-44 - wykonane
Oświetlenie i zasilanie
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Łączenie słupów MOP Skoszewy Wschód 10% 10%
2 Układanie kabla zasilającego ITS Węzeł Brzeziny 20% 20%
3 Zsilanie ITS - Cz.2  przepustu przewiertem sterowanym rurami 2xRHDPEp 125/11.4  w km 309+910  309+910 50% 50%
4 Zasilanie ITS -przedłużenie przepustu z obu stron km 305+735  -8,8m + 2,80m 305+735 100% 100%
5 Zasilanie ITS - odkopanie rur po przewiercie po zachodniej stronie w km 304+295 304+295 100% 100%
Telematyka
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Układanie rur 6xRHDPE km308+600 - km 310+000 100% 100%
2 Układnie kanalizacji 2x125 oraz ustawianie studni /zakończenie SPO Brzeziny 20% 20%
3 Układnie kanalizacji 2x125 oraz ustawianie studni /zakończenie km 296+500 100% 100%
4 Montaż studni SKMP-3 nr: A23 w km 303+150 303+150 100% 100%
Zbiorniki i drenaże
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Rzeka Miazga - zakończenie prac 307+300 100% 100%
Budynek toalet konstrukcja -  MOPY
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Pokrycie dachu i opierzenie MOP SW i Z 0% 98%
2 Prace tynkarskie wewnątrz budynku MOP SW i Z 100% 95%
3 Izolacja przeciwwilgociowa i termiczna pod posadzkę MOP SW i Z 100% 100%
 
 
 
Tydzień 10
 
 

ROBOTY DROGOWE

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Roboty utrzymaniowe, zabezpieczenie terenu budowy, monitorowanie stanu odwodnienia tymczasowego, profilowanie i humusowanie skarp, makroniwelacja terenów zielonych
Roboty porządkowe w rejonach dróg  DG 106312E, DG106308E, DK72
A1 100% 100%
Ekrany akustyczne
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 TRZON PALA Ekran 107 6 szt. 6 szt. 
2 TRZON PALA Ekran 118a+b 12 szt.  12 szt.
3 TRZON PALA Ekran 127b+a 21 szt.  0 szt.
4 USTAWIENE SŁUPÓW+BETONOWANIE GŁOWIC Ekran 127b+a 50 szt 19 szt.  tj. 38% 
5 USTAWIENE SŁUPÓW+BETONOWANIE GŁOWIC Ekran 117 20 szt.  26 szt. tj. 130% 
6 USTAWIENE SŁUPÓW+BETONOWANIE GŁOWIC Ekran 122 20 szt.  17 szt. tj. 85% 
7 USTAWIENE SŁUPÓW+BETONOWANIE GŁOWIC Ekran 124 b 19 szt. 0 szt.
8 Prace naprawcze na DK-72 Ekrany: 110,111,109,112,113 100% 75% 
9 USTAWIENE SŁUPÓW+BETONOWANIE GŁOWIC Ekran 118a+b 0 szt.  17 szt.
10 Montaż belek podwalinowych Ekran 115b 0 szt. 8 szt. 
11 Montaż belek podwalinowych Ekran 127a 0 szt. 35 szt.
ANALIZA EKRANÓW AKUSTYCZNYCH
  Suma tygodniowa wykonanych trzonów pala 18
  Suma tygodniowa wykonanych głowic + ustawionych słupów 79
  Suma tygodniowa wykonanych belek podwalinowych 43
  Suma tygodniowa wykonanych paneli szklanych 0
  Suma tygodniowa wykonanych paneli typu "zielona ściana" 0
  Suma robót wykonanych na kontrakcie - w zakresie trzonów pala 728 szt.  ( zaawansowanie robót w odniesieniu do całości robót na kontrakcie w zakresie pali 49,5%)
  Suma robót wykonanych na kontrakcie - w zakresie głowic i ustawienia słupów 484 szt.  ( zaawansowanie robót w odniesieniu do całości robót na kontrakcie w zakresie pali 32,9%)
  Suma robót wykonanych na kontrakcie - w zakresie belek podwalinowych 362 szt.  ( zaawansowanie robót w odniesieniu do całości robót na kontrakcie w zakresie belek podwalinowych 25,6%)
  Suma robót wykonanych na kontrakcie - w zakresie paneli szklanych 1413,68 m2  ( zaawansowanie robót w odniesieniu do całości robót na kontrakcie w zakresie paneli szkalnych 96,8%)
  Suma robót wykonanych na kontrakcie - w zakresie paneli typu "zielona ściana" 2146,35 m2  ( zaawansowanie robót w odniesieniu do całości robót na kontrakcie w zakresie paneli zielona ściana 8,9%)
Zaawansowanie całości zakresu robót - Ekrany Akustyczne 27,28%
 
Bariery
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Montaż barier H1W4A pobocze strona prawa km 304+276-304+596 320 320
2 Montaż barier H1W3A pobocze strona lewa km 304+287-304+347 60 60
3 Montaż barier H1W4A pobocze strona lewa km 304+375-304+623 248 248
4 Montaż barier H1W3A pobocze strona lewa km 304+682-304+740 58 58
5 Montaż barier H1W3A pobocze strona lewa km 304+740-304+782 42 42
6 Montaż barier H1W4A pobocze strona lewa km 300+873-301+245 372 372
7 Montaż barier H1W3A pobocze strona lewa km 304+623-304+679 58 58
8 Montaż barier H1W3A pobocze strona lewa km 304+670-304+682 12 12
9 Montaż barier H1W4A DK 72 strona lewa km 0+324-0+376 52 52
ANALIZA BARIER
  Suma wykonanych barier w pasie rozdziału A1 39%
  Suma wykonanych barier przy jezdni lewej A1 36%
  Suma wykonanych barier przy jezdni prawej A1 28%
Suma wykonanych barier przy drogach poprzecznych 92%
               
Kostka brukowa - MOPy
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Układanie nawierzchni z kostki brukowej  Mop Skoszewy Zachód 6%
 (504m2)
1%
 (84m2)
2 Układanie nawierzchni z kostki brukowej  Mop Skoszewy Wschód 6%
 (504m2)
1%
 (84m2)
Układanie geowłókniny, geokraty, hydrosiew
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Ułożenie geomembrany w rowach (materiał dostarcza GW) 303+350-303+750 (L) 1600 m2 100%
2 Ułożenie geomembrany w rowach (materiał dostarcza GW) 308+500-308+600 (L) 300 m2 100%
3 Ułożenie geomembrany w rowach (materiał dostarcza GW) 309+900-310+000 (P) 300 m2 100%
4 Ułożenie geomembrany w rowach (materiał dostarcza GW) 301+600-301+900 (L) 900 m2 100%
5 Ułożenie geomembrany w rowach (materiał dostarcza GW) 300+800-300+900 (L) 300 m2 100%
6 Ułożenie geomembrany w rowach (materiał dostarcza GW) 307+300-307+550 (L) 750 m2 100%
 

ROBOTY MOSTOWE

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Zakończono roboty WD-246 - -
2 Zakończono roboty WD-247 - -
3 Umocnienia z kostki betonowej  WA-248 100% 100%
4 Zakończono roboty WD-249 - -
5 Brak robót WA-250 - -
6 Zakończono roboty WD-251 - -
7 Umocnienia z kostki betonowej  WA-252 100% 100%
8 Zakończono roboty WD-253 - -
9 Brak robót WD-254 - -
10 Zakończono roboty WD-255 - -
11 Zakończono roboty WD-256 - -
12 Umocnienia z kostki betonowej  WA-257 100% 90%
Przepusty          
Lp. Nazwa  Lokalizacja planowane
1 Uszczelnienie styków prefabrykatów PZM-6 100% 100%
2 Uszczelnienie styków prefabrykatów PZM-5 100% 100%
3 Wykop pod przepust rurowy fi 800 PP-1a strona L i P 100% 100%
4 Wykop pod przepust rurowy fi 800 PP-1b strona L i P 100% 100%
5 Wykop pod przepust rurowy fi 800 PP-1c strona L i P 100% 100%
6 Wykop pod przepust rurowy fi 800 PZM-11 strona L i P 100% 100%
7 Ława pod przepust rurowy fi 800 PP-1a strona L i P 80% 100%
8 Ława pod przepust rurowy fi 800 PP-1b strona L i P 80% 100%
9 Ława pod przepust rurowy fi 800 PP-1c strona L i P 80% 100%
10 Ława pod przepust rurowy fi 800 PZM-11 strona L i P 80% 100%
11 Montaż prefabrykatów prepustu rurowego fi 800 PP-1a strona L 0% 100%
12 Montaż prefabrykatów prepustu rurowego fi 800 PP-1b strona L 0% 100%
13 Montaż prefabrykatów prepustu rurowego fi 800 PP-1c strona L 0% 100%
14 Montaż prefabrykatów prepustu rurowego fi 800 PZM-11 strona L 0% 100%
 

ROBOTY BRANŻOWE

Kanalizacja
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Kanalizacja deszczowa. Studnie: SR-44/14,44/15
(montaż włazów żeliwnych)
Układ KD-44 wykonane
2 Kanalizacja deszczowa.
Wpusty: ws-82,84,86,77,75,71,69,67,219,220
(montaż kratek żeliwnych)
km 301+800 - km 310+000 wykonane
3 Kanalizacja deszczowa.
Wpusty: ws-22/4,22/6,22/8,22/10,22/12
(montaż kratek żeliwnych)
Układ KD-22 wykonane
4 Kanalizacja deszczowa. Wpusty: ws-221,222
(montaż pierścieni odciążających)
km 310+020 wykonane
5 Kanalizacja deszczowa. Studnie: SR-137,138; SR-33/12, 33/13,33/14,33/19,33/20,33/21,33/2, przy posesji 336
(montaż wylotów skarpowych)
DK 72
KD-33
wykonane
6 Kanalizacja deszczowa. Wpusty: ws-221,222,196,197, 60,61, 219,217,215,220,218,216,214
(montaż wylotów skarpowych)
km 299+905 - km 310+000 wykonane
7 Kanalizacja deszczowa. Wylot: WK-36/1
(montaż wylotów do rowu)
Układ KD-36 wykonane
8 Kanalizacja deszczowa. Wylot: WK-16/1
(montaż wylotów do rowu)
Układ KD-16 wykonane
9 Kanalizacja deszczowa. Wylot: WK-38/1
(montaż wylotów do rowu)
Układ KD-38 wykonane
10 Kanalizacja deszczowa. Studnie: SR-1/13,1/12,1/11,1/7,1/10
(montaż włazów żeliwnych)
Układ KD-01 wykonane
11 Montaż zastawek żelbetowych na rowach:
ZA-22,24, 26,76,75,78,77
km 299+957 - km 309+998 wykonane
Oświetlenie i zasilanie
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Łączenie słupów Sierżnia 10% 10%
2 Ustawianie słupów Sierżnia 20% 20%
3 Zasilania ITS - układanie kabla Węzeł Brzeziny 40% 40%
4 Zasilania ITS - układanie kabla Łódź Północ 40% 40%
5 Układanie kabla oświetleniowego  Sierżnia 20% 20%
Telematyka
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Układanie rur 6xRHDPE 307+300 -  307+700 100% 100%
2 Układanie rur 6xRHDPE 303+300 - 303+800 100% 100%
Zbiorniki i drenaże
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 zbiornik 13 A 303+200 100% 100%
2 obróbka wlot/wylot 304+300 100% 100%
Budynek toalet konstrukcja -  MOPY
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Ścianki działowe wewnatrz budynku MOP SW i Z 60% 40%
2 Szpachlowanie  MOP SW i Z 30% 40%
 
 
 
Tydzień 11
 
 

ROBOTY DROGOWE

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Roboty ziemne - wykop A1 - 500m3
2 Roboty ziemne - nasyp - 500m3
3 Roboty ziemne - GWN - -
4 Podbudowa - warstwa mrozoochronna - -
5 Podbudowa- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie- 20cm - -
6 Podbudowa- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie- 18cm - -
7 Podbudowa- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie- 14cm - -
8 Platforma robocza - kruszywo stabilizowane cementem 5 MPa - 1200m2
9 Ulepszone podłoże - stabilizacja 2,5 do 5,0 MPa (G3) - -
10 Ulepszone podłoże - stabilizacja 2,5 MPa (G1/G2) - -
11 Podbudowa z betonu asfaltowego - 18 cm 2000 7200 m2 (II warstwa gr. 9cm)
12 Podbudowa z betonu asfaltowego - 11 cm - -
13 Podbudowa z betonu asfaltowego - 8 cm 0 0
14 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego - 9 cm 2000 4300 m2 
UWAGI:
Roboty utrzymaniowe, zabezpieczenie terenu budowy, monitorowanie stanu odwodnienia tymczasowego, profilowanie i humusowanie skarp, makroniwelacja terenów zielonych
Roboty porządkowe w rejonach dróg  DG 106312E, DG106308E, DK72
Ekrany akustyczne
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 TRZON PALA Ekran 121 32 szt. 0szt. 
2 TRZON PALA Ekran 115b 18szt.  0 szt.
3 TRZON PALA Ekran 127b+a 21 szt. 14 szt. - 66,7% 
4 TRZON PALA Ekran 119 20 szt. 0 szt. 
5 TRZON PALA Ekran 120 0 szt. 34 szt. 
6 TRZON PALA Ekran 123a+b 0 szt. 6 szt. 
7 TRZON PALA Ekran 117 0 szt. 1 szt. 
8 USTAWIENE SŁUPÓW+BETONOWANIE GŁOWIC Ekran 127b+a 30 szt 13 szt. - 43,3% 
9 USTAWIENE SŁUPÓW+BETONOWANIE GŁOWIC Ekran 128 20 szt. 19 szt. - 95% 
10 USTAWIENE SŁUPÓW+BETONOWANIE GŁOWIC Ekran 122 3 szt.  3 szt. - 100% 
11 USTAWIENE SŁUPÓW+BETONOWANIE GŁOWIC Ekran 105 18szt. 0 szt. 
12 USTAWIENE SŁUPÓW+BETONOWANIE GŁOWIC Ekran 124 b 19 szt.  3 szt. -15,8%
13 Prace naprawcze na DK-72 Ekrany113 100%  100% 
14 Montaż belek podwalinowych Ekran 117 15 szt  17szt - 113% 
15 Montaż belek podwalinowych Ekran 118 30 szt  36 szt - 120% 
16 Montaż belek podwalinowych Ekran 115b 17 szt  10 szt. - 58,8% 
17 Montaż belek podwalinowych Ekran 127a 0 szt  4 szt 
18 Montaż wypełnień - zielona ściana Ekran 118a+b 0 m2  20m2 
Analiza - Ekrany Akustyczne
  Suma tygodniowa wykonanych trzonów pala 55
  Suma tygodniowa wykonanych głowic + ustawionych słupów 38
  Suma tygodniowa wykonanych belek podwalinowych 67
  Suma tygodniowa wykonanych paneli szklanych 0
  Suma tygodniowa wykonanych paneli typu "zielona ściana" 20
  Suma robót wykonanych na kontrakcie - w zakresie trzonów pala Ekran 118a+b
  Suma robót wykonanych na kontrakcie - w zakresie głowic i ustawienia słupów 783 szt.  ( zaawansowanie robót w odniesieniu do całości robót na kontrakcie w zakresie pali 53,2%)
  Suma robót wykonanych na kontrakcie - w zakresie belek podwalinowych 522 szt.  ( zaawansowanie robót w odniesieniu do całości robót na kontrakcie w zakresie pali 35,5%)
  Suma robót wykonanych na kontrakcie - w zakresie paneli szklanych 429 szt.  ( zaawansowanie robót w odniesieniu do całości robót na kontrakcie w zakresie belek podwalinowych 29,1%)
  Suma robót wykonanych na kontrakcie - w zakresie paneli typu "zielona ściana" 1413,68 m2  ( zaawansowanie robót w odniesieniu do całości robót na kontrakcie w zakresie paneli szkalnych 96,8%)
Zaawansowanie całości zakresu robót - Ekrany Akustyczne 29,16%
 
Kostka brukowa - MOPy
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Układanie nawierzchni z kostki granitowej Mop Zachdoni 39% 24%
2 Układanie nawierzchni z kostki granitowej Mop Wschodni 39% 27%
Nasadzenia na wałach ziemnych i rondzie
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 nasadzenia krzewów  wały ziemne 60% 100%
2 nasadzenia krzewów  rondo 80% 100%
 

ROBOTY MOSTOWE

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Zakończono roboty WD-246 - -
2 Zakończono roboty WD-247 - -
3 Wiercenie i osadzenie kotew pod ekrany akustyczne WA-248 50% 50%
4 Zakończono roboty WD-249 - -
5 Wiercenie i osadzenie kotew pod ekrany akustyczne WA-250 50% 50%
6 Zakończono roboty WD-251 - -
7 Wiercenie i osadzenie kotew pod ekrany akustyczne.
Izolacja termozgrzewalna na jezdni nitka Tuszyn
WA-252 50%
0%
0%
100%
8 Zakończono roboty WD-253 - -
9 Brak robót WD-254 - -
10 Zakończono roboty WD-255 - -
11 Zakończono roboty WD-256 - -
12 Wiercenie i osadzenie kotew pod ekrany akustyczne WA-257 50% 50%
Przepusty          
Lp. Nazwa  Lokalizacja planowane
1 Uszczelnienie styków prefabrykatów PZM-4 100% 100%
2 Uszczelnienie styków prefabrykatów PP-1d 100% 100%
3 Wykop pod przepust rurowy fi 800 PZM-10 strona L i P 0% 100%
4 Ława pod przepust rurowy fi 800 PZM-10 strona L 0% 100%
5 Zasypka prepustu rurowego fi 800 PP-1a strona L 80% 100%
6 Zasypka prepustu rurowego fi 800 PP-1b strona L 80% 100%
7 Zasypka prepustu rurowego fi 800 PP-1c strona L 80% 100%
8 Zasypka prepustu rurowego fi 800 PZM-11 strona L 80% 100%
9 Montaż prefabrykatów prepustu rurowego fi 800 PP-1a strona P 100% 100%
10 Montaż prefabrykatów prepustu rurowego fi 800 PP-1b strona P 100% 100%
11 Montaż prefabrykatów prepustu rurowego fi 800 PP-1c strona P 100% 100%
12 Montaż prefabrykatów prepustu rurowego fi 800 PZM-11 strona P 100% 100%
 

ROBOTY BRANŻOWE

Kanalizacja
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Kanalizacja deszczowa. Studnie: SR-1/1,1/2,1/3,1/4,1/5
(montaż włazów żeliwnych)
Układ KD-01 wykonane
2 Kanalizacja deszczowa.
Studnie i osadnik: OS-1/1, SR-1/9,1/8
(montaż kratek żeliwnych)
Układ KD-01 wykonane
3 Kanalizacja deszczowa. Wpusty: WS-26/1, WS-26/2
(montaż pierścieni odciążających)
Układ KD-26 wykonane
4 Kanalizacja deszczowa. Wpusty: WS-27/5, WS-27/6
(montaż pierścieni odciążających)
Układ KD-27 wykonane
5 Kanalizacja deszczowa. Wpusty: ws-48,50,52,54,73
(montaż wylotów skarpowych)
km 300+270 - km 301+950 wykonane
6 Montaż kanałów, wylotów, zasypka i zagęszczanie wykopów. Odcinek: SR-24/1A - WK-24/1; SR-24/7 - WK-24/1 Układ KD-24 wykonane
7 Montaż kanałów, wylotów, zasypka i zagęszczanie wykopów. Odcinek: SR-28A/1 - WK-28A/1 Układ KD-28 wykonane
8 Kanalizacja deszczowa. Wylot: WK-7/2
(montaż wylotów do rowu)
Układ KD-07 wykonane
9 Montaż zastawek żelbetowych na rowach:
ZA-32,33,34,35,36,12,45,46
km 297+900 - km 304+738 wykonane
Oświetlenie i zasilanie
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Zasilania ITS - układanie kabla Węzeł Brzeziny 30% 30%
2 Zasilania ITS - układanie kabla Łódź Północ 50% 50%
3 Zasilania ITS - układanie kabla Zasilania z Z9 40% 40%
Telematyka
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Układanie rur 6xRHDPE km307+700 - km 304+300 100% 100%
Zbiorniki i drenaże
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Zbiornik 13 A wykop, zalanie fundamentu 303+200 100% 100%
Budynek toalet konstrukcja -  MOPY
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Scianki działowe wewnatrz budynku MOP SW 100% 100%
2 Scianki działowe wewnatrz budynku MOP SZ 60% 60%
3 Szpachlowanie w korytarzu serwisowym MOP SW i Z 0% 40%
4 Wewnętrzne sieci wodociągowe w ściankach działowych MOP SW i Z 100% 100%
 
 
Tydzień 12
 
 

ROBOTY DROGOWE

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Roboty ziemne - wykop A1 2500 m3 4500 m3
2 Roboty ziemne - nasyp 2500 m3 4500 m3
3 Roboty ziemne - GWN - -
4 Podbudowa - warstwa mrozoochronna - -
5 Podbudowa- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie- 20cm 6000 m2  3500 m2 
6 Podbudowa- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie- 18cm - -
7 Podbudowa- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie- 14cm - -
8 Platforma robocza - kruszywo stabilizowane cementem 5 MPa - -
9 Ulepszone podłoże - stabilizacja 2,5 do 5,0 MPa (G3) - -
10 Ulepszone podłoże - stabilizacja 2,5 MPa (G1/G2) - -
11 Podbudowa z betonu asfaltowego - 18 cm 1500 m2  2000m2
12 Podbudowa z betonu asfaltowego - 11 cm - -
13 Podbudowa z betonu asfaltowego - 8 cm - -
14 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego - 9 cm 1000 m2  4700 m2 
UWAGI:
Roboty utrzymaniowe, zabezpieczenie terenu budowy, monitorowanie stanu odwodnienia tymczasowego.
Podbudowa z chudego betonu wraz ze ściekiem
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Podbudowa z chudego betonu A1 26 674 m2 25 448 m2
2 Nawierzchnia Betonowa 0 m2 0 m2
3 Wykonanie ścieku 200 mb 200 mb
Ekrany akustyczne
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 TRZON PALA 129a+b 60 szt. 90szt. 
2 TRZON PALA 105 55 szt. 50 szt. 
3 TRZON PALA 107 30 szt. 51 szt. 
4 TRZON PALA 128 7 szt.
5 USTAWIENE SŁUPÓW+BETONOWANIE GŁOWIC Ekran 127a 15 szt. 23 szt. 
6 USTAWIENE SŁUPÓW+BETONOWANIE GŁOWIC Ekran 124b 14 szt. 10 szt. 
7 USTAWIENE SŁUPÓW+BETONOWANIE GŁOWIC Ekran 127b 16 szt. 
8 USTAWIENE SŁUPÓW+BETONOWANIE GŁOWIC Ekran 118 25 szt. 
9 Montaż belek podwalinowych Ekran 115b 8 szt. 
10 Montaż belek podwalinowych Ekran 127b 6 szt.
Analiza - Ekrany Akustyczne
  Suma tygodniowa wykonanych trzonów pala 198
  Suma tygodniowa wykonanych głowic + ustawionych słupów 74
  Suma tygodniowa wykonanych belek podwalinowych 14
  Suma tygodniowa wykonanych paneli szklanych 0
  Suma tygodniowa wykonanych paneli typu "zielona ściana" 0
  Suma robót wykonanych na kontrakcie - w zakresie trzonów pala 981 szt. 
(zaawansowanie robót w odniesieniu do całości robót na kontrakcie w zakresie pali 66,6%)
  Suma robót wykonanych na kontrakcie - w zakresie głowic i ustawienia słupów 596 szt. 
(zaawansowanie robót w odniesieniu do całości robót na kontrakcie w zakresie pali 40,5%)
  Suma robót wykonanych na kontrakcie - w zakresie belek podwalinowych 443 szt. 
(zaawansowanie robót w odniesieniu do całości robót na kontrakcie w zakresie belek podwalinowych 30%)
  Suma robót wykonanych na kontrakcie - w zakresie paneli szklanych 1413,68 m2
 (zaawansowanie robót w odniesieniu do całości robót na kontrakcie w zakresie paneli szkalnych 96,8%)
  Suma robót wykonanych na kontrakcie - w zakresie paneli typu "zielona ściana" 2166,35 m2 
(zaawansowanie robót w odniesieniu do całości robót na kontrakcie w zakresie paneli zielona ściana 8,99%)
Zaawansowanie całości zakresu robót - Ekrany Akustyczne 33,83%
 
Hydrosiew
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 A1, łacznice, drogi poprzeczne i serwisowe, MOP- hydrosiew  309+500-310+000 (P) 1700 100%
2 309+500-310+000 (L) 1700 100%
3 308+670-309+200 (L) 1600 100%
4 306+100-308+300 (L) 7700 100%
5 301+940-302+150 (L) 2200 100%
6 302+150-302+430 (L) 1700 100%
7 302+600-302+850 (L) 1900 100%
8 303+340-303+800 (L) 3200 100%
9 304+250-304+950 (L) 4400 100%
10 305+550-305+900 (L) 1000 100%
11 304+950-305+200 (L) 900 100%
12 301+800-301+950 (L) 1200 100%
13 302+200-302+450 (P) 1800 100%
14 302+603-302+850 (P) 1000 100%
Kostka brukowa - MOPY
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Układanie nawierzchni z kostki granitowej Mop Zachdoni 45% 24%
2 Układanie nawierzchni z kostki granitowej Mop Wschodni 45% 33%
Nasadzenia na wałach ziemnych i rondzie
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 nasadzenia krzewów  - wał 305+470-305+910 100% 100%
2 nasadzenia krzewów  - wał przy łącznicy L05,       0+780-0+990 100% 100%
Układanie płyt yomb - pas technologiczny
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Pas technologiczny z płyt Yomb 298+716 - 298+230 100% 100% (486 m2)
 

ROBOTY MOSTOWE

Lp. Nazwa  Lokalizacja planowane
1 zakończono roboty WD-246 - -
2 zakończono roboty WD-247 - -
3 wiercenie i osadzenie kotew pod ekrany akustyczne WA-248 100% 100%
4 zakończono roboty WD-249 - -
5 brak robót WA-250 - -
6 zakończono roboty WD-251 - -
7 wiercenie i osadzenie kotew pod ekrany akustyczne;
ułożenie ATL nitka zachodnia;
przygotowanie kap chodnikowych pod nawierzchnie żywiczną;
WA-252 100%
100%
100%
100%
80%
100%
8 zakończono roboty WD-253 - -
9 brak robót WD-254 - -
10 zakończono roboty WD-255 - -
11