Autostrada A1 Stryków - Węzeł Tuszyn
 
Zadanie I: od km 295+850 (od węzła „Stryków I” bez węzła) do km 310+000
 

 

 
POSTĘP ROBÓT
 
 
Rok 2016
 
 
Maj
 
 
Tydzień 18
 
 

ROBOTY DROGOWE

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Roboty ziemne - wykop A1 200 m3 200 m3
2 Roboty ziemne - nasyp 100 m3 100 m3
3 Roboty ziemne - GWN - -
4 Podbudowa - warstwa mrozoochronna - -
5 Podbudowa- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie- 20cm 2 000 m2 2 000 m3
6 Podbudowa- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie- 18cm - -
7 Podbudowa- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie- 14cm - -
8 Platforma robocza - kruszywo stabilizowane cementem 5 MPa - -
9 Ulepszone podłoże - stabilizacja 2,5 do 5,0 MPa (G3) 0 m2 2 200 m2
10 Ulepszone podłoże - stabilizacja 2,5 MPa (G1/G2) - -
11 Podbudowa z betonu asfaltowego - 18 cm - -
12 Podbudowa z betonu asfaltowego - 11 cm - -
13 Podbudowa z betonu asfaltowego - 8 cm - -
14 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego - 4 cm 10 000 m2 11 300 m2
15 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego - 9 cm - -
16 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - 4 cm 0 m2 7 700 m2
17 Warstwa ścieralna SMA - 4 cm - -
Podbudowa z chudego betonu wraz ze ściekiem
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Podbudowa z chudego betonu A1 0 m2 0 m2
2 Nawierzchnia Betonowa 1 035 m2 1 035 m2
3 Wykonanie ścieku 400 mb 400 mb
Ekrany akustyczne
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 TRZON PALA Ekran 119 6 szt 6 szt. - 100% 
2 TRZON PALA Ekran 105 1 szt 1 szt. - 100% 
3 TRZON PALA Ekran 115 2 szt 2 szt. - 100%
4 TRZON PALA Ekran 120 1 szt 1 szt. - 100% 
5 USTAWIENE SŁUPÓW+BETONOWANIE GŁOWIC Ekran 125 10 szt. 15 szt. - 150%
6 USTAWIENE SŁUPÓW+BETONOWANIE GŁOWIC Ekran 126 70 szt 0 szt. - 0%
7 USTAWIENE SŁUPÓW+BETONOWANIE GŁOWIC Ekran 121 14 szt 23 szt. - 164%
8 USTAWIENE SŁUPÓW+BETONOWANIE GŁOWIC Ekran 120 30 szt. 34 szt. - 113% 
9 USTAWIENE SŁUPÓW+BETONOWANIE GŁOWIC Ekran 106b 30 szt 11 szt. - 37% 
10 USTAWIENE SŁUPÓW+BETONOWANIE GŁOWIC Ekran 107 7 szt. 0 szt. - 0% 
11 USTAWIENE SŁUPÓW+BETONOWANIE GŁOWIC Ekran 111 10 szt 0 szt. - 0% 
12 USTAWIENE SŁUPÓW+BETONOWANIE GŁOWIC Ekran 129 0 szt 1 szt.
13 USTAWIENE SŁUPÓW+BETONOWANIE GŁOWIC Ekran 124 0 szt 1 szt.
14 Montaż belek podwalinowych Ekran 122 30 szt 0 szt. - 0% 
15 Montaż belek podwalinowych Ekran 129 10 szt 13 szt. - 130% 
16 Montaż belek podwalinowych Ekran 127b 20 szt. 21 szt. - 105% 
17 Montaż belek podwalinowych Ekran 128 5 szt 6 szt. - 120% 
18 Montaż belek podwalinowych Ekran 107 15 szt 0 szt. - 0% 
19 Montaż belek podwalinowych Ekran 106b 15 szt 0 szt. - 0% 
20 Montaż belek podwalinowych Ekran 114 10 szt 37 szt. - 370% 
21 Montaż belek podwalinowych Ekran 118 0 szt 3 szt.
22 Montaż belek podwalinowych Ekran 105 0 szt 4 szt. 
23 Montaż wypełnień typu zielona ściana Ekran 122 100 m2 135 m2 - 135%
24 Montaż wypełnień typu zielona ściana Ekran 123b+a 400 m2 0 m2 - 0% 
25 Montaż wypełnień typu zielona ściana Ekran 105 300 m2 140 m2 - 47%
26 Montaż wypełnień typu zielona ściana Ekran 117 300 m2 330 m2 - 110%
27 Montaż wypełnień typu zielona ściana Ekran 123 200 m2 0 m2 - 0%
28 Montaż wypełnień typu zielona ściana Ekran 127a+b 400 m2 540 m2 - 135% 
29 Montaż wypełnień typu zielona ściana Ekran 128 300 m2 570 m2 - 190% 
30 Montaż wypełnień typu zielona ściana Ekran 129 400 m2 632,5 m2 - 158% 
31 Montaż wypełnień typu zielona ściana Ekran 114 0 m2 617,5 m2
32 Montaż wypełnień typu zielona ściana Ekran 118 0 m2 290 m2
  Suma tygodniowa wykonanych trzonów pala 10
Suma tygodniowa wykonanych głowic + ustawionych słupów 88
Suma tygodniowa wykonanych belek podwalinowych 85
Suma tygodniowa wykonanych paneli szklanych 0
Suma tygodniowa wykonanych paneli typu "zielona ściana" 3255
  Suma robót wykonanych na kontrakcie - w zakresie trzonów pala 1561 szt.  ( zaawansowanie robót w odniesieniu do całości robót na kontrakcie w zakresie pali 97,1%)
  Suma robót wykonanych na kontrakcie - w zakresie głowic i ustawienia słupów 1197 szt.  ( zaawansowanie robót w odniesieniu do całości robót na kontrakcie w zakresie słupów 74,5%)
  Suma robót wykonanych na kontrakcie - w zakresie belek podwalinowych 778 szt.  ( zaawansowanie robót w odniesieniu do całości robót na kontrakcie w zakresie belek podwalinowych 50,5%)
  Suma robót wykonanych na kontrakcie - w zakresie paneli szklanych 1413,68 m2  ( zaawansowanie robót w odniesieniu do całości robót na kontrakcie w zakresie paneli szkalnych 96,8%)
  Suma robót wykonanych na kontrakcie - w zakresie paneli typu "zielona ściana" 8569,35 m2  ( zaawansowanie robót w odniesieniu do całości robót na kontrakcie w zakresie paneli zielona ściana 27,97%)
  Zaawansowanie całości zakresu robót - Ekrany Akustyczne 60,00%
Nasadzenia  drzew i krzewów na terenach płaskich
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Nasadzenia drzew i krzewów 297+100-297+200 P 100% 80%
2 Nasadzenia drzew i krzewów 298+400-298+500 P 100% 95%
3 Nasadzenia drzew i krzewów 299+200-299+500 P 100% 80%
4 Nasadzenia drzew i krzewów 301+200-301+300 L 100% 100%
5 Nasadzenia drzew i krzewów 301+300-301+400 P 100% 90%
6 Nasadzenia drzew i krzewów 301+600 L 100% 90%
7 Nasadzenia drzew i krzewów 305+000-305+100 L 100% 100%
8 Nasadzenia drzew i krzewów 307+000-307+100 P 100% 90%
9 Nasadzenia drzew i krzewów 307+700 L 100% 90%
Układanie barier
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Montaz barier H1W4A jezdnia lewa km 308+381-308+581 200 200
2 Montaz barier H1W3A Jezdnia prawa km 295+868-295+904 36 36
3 Montaż barier H1W3A Jezdnia prawa km 295+899-295+954 55 55
4 Montaz barier H1W4A Jezdnia prawa km 297+688-297+844 156 156
5 Montaż barier H1W3A Jezdnia prawa km 297+844-297+896 52 52
6 Montaz barier H1W4A Jezdni prawa km 301+100-301+180 80 80
7 Montaz barier H1W4A Jezdni prawa km 301+629-301+785 156 156
8 Montaz barier H1W4A Jezdni lewa km 306+011-306+097 86 86
9 Montaz barier H1W4A Jezdni lewa km 301+756-301+912 156 156
10 Montaz barier H1W4A Jezdni lewa km 301+948-302+184 236 236
11 Montaz barier H1W4A Węzeł L04L str prawa km 0+000-0+012 12 12
12 Montaz barier H1W4A jezdnia lewa km 308+581-308+641 60 60
13 Montaz barier H1W4A jezdnia lewa km 308+652-308+696 44 44
14 Montaz barier H1W3A jezdnia lewa km 308+693-308+788 92 92
15 Montaz barier H2W4A pas rozdziału prawa km 309+734-309+974 241 241
16 Montaz barier H2W4A pas rozdziału lewa km 309+734-309+974 241 241
17 Montaz barier H2W6A pas rozdziału oś km 309+974-310+000 26 26
18 Montaz barier H2W4A pas rozdziału km 308+290-308+350 120 120
19 Montaz barier H2W4A pas rozdziału km 308+365-308+425 120 120
20 Montaz barier H2W6A pas rozdziału km 309+282-309+498 216 216
21 Montaz barier H2W6A pas rozdziału km 308+991-309+235 244 244
22 Montaz barier H1W4A pobocze jezdnia lewa km 300+119-300+403 284 284
Suma wykonanych barier w pasie rozdziału A1 73%
Suma wykonanych barier przy jezdni lewej A1 68%
Suma wykonanych barier przy jezdni prawej A1 58%
Suma wykonanych barier na Węźle  95%
Suma wykonanych barier przy drogach poprzecznych 92%
               
Obsiew trawników i poboczy
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Wykonanie trawników łąkowych poza granicami robót ziemnych -GW rozłoży humus, pozostałe czynności po stronie PW  300+960-301+400 (P) 5000 100%
2 302+070-302+160 (P) 5000
3 301+870-301+750 (P) 5000
4 302+330-302+900 (P) 7500
5 301+580-301+740(L) 1500
6 301+940-302+100 (L) 1500
7 290+200-290+500 (P) 9000
8 Wykonanie trawników poza granicami robót ziemnych -  GW rozłoży humus, pozostałe czynności po stronie PW  301+870-301+800 (P) 300 100%
9 302+440-302+650 (P) 500
10 303+400-303+800 (P) 2000
11 A1, łacznice, drogi poprzeczne i serwisowe, pas technologiczny, MOP 301+800-302+550 (L) 8000 100%
Układanie płyt yomb - pas technologiczny
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 04.05.2016 - droga technologiczna z płyt jumbo - wyk 495 mb 300+425 - 300+600, 300+850 - 300+990, 301+220 - 301+400  100% 100%
2 05.05.2016 -droga technologiczna z plyt jumb -wyk.550mb  301+400 - 300+990, 300+600 - 300+740 100% 100%
3 06.05.2016 droga technologiczna z płyt jumb -wyk  140 mb  301+135- 301+275 100% 100%
4 07.05.2016 droga technologiczna z płyt jumb -wyk 275 mb  300+750 - 301+025 100% 100%
Ogrodzenie
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Wykopy pod siatkę  A1   6690 mb
2 Doły pod słupki    5480 mb
3 Betonowanie słupków    5340 mb
4 Wieszanie siatki   1850 mb
               
 

ROBOTY MOSTOWE

Lp. Nazwa  Lokalizacja planowane
1 Zakończono roboty WD-246 - -
2 Zakończono roboty WD-247 - -
3 Brak robót WA-248 - -
4 Zakończono roboty WD-249 - -
5 Brak robót WA-250 - -
6 Zakończono roboty WD-251 - -
7 Brak robót WA-252 - -
8 Zakończono roboty WD-253 - -
9 Brak robót WD-254 - -
10 Zakończono roboty WD-255 - -
11 Zakończono roboty WD-256 - -
12 Brak robót WA-257 - -
               
 

Roboty Branżowe

Kanalizacja i wodociągi
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Kanalizacja deszczowa.
Odcinek: WK-46/1 - WK-46/2
(montaż rury, wylotów, zasypka i zagęszczenie wykopów)
Układ KD-46 - wykonane
2 Kanalizacja deszczowa. Wpusty: WS-9/1;
WS-34/1; WS-12/2; WS-34/2; WS-14/1;
WS-13/1; WS-12/1; WS-11/1; WS-30/1; 
MOP SKOSZEWY ZACHÓD - wykonane
3 WS-8/1; WS-10/2; WS-11/2; WS-10/1;
WS-19/1; WS-21/2; WS-22/2; WS-23/2; WS-22/1; WS-21/1
WS-29/1; WS-15/1; WS-16/1; WS-17/1; WS-28/1; WS-24/1
(montaż i regulacja kratek żeliwnych na wpustach)
MOP SKOSZEWY ZACHÓD - wykonane
4 Kanalizacja deszczowa. Wpusty: WS-47/1
(montaż wylotów skarpowych)
Układ KD-47 - wykonane
5 Kanalizacja deszczowa. Wpusty: ws-57,59,58
(montaż wylotów skarpowych)
km 301+400 - wykonane
6 Kanalizacja deszczowa.
Studnie: SR-44/8; SR-44/9; SR-44/10; SR-44/11
(montaż i regulacja włazów żeliwnych na studniach)
Układ KD-44 - wykonane
7 Kanalizacja deszczowa.
Studnie: SR-39/6; SR-39/8; SR-39/9; SR-39/10
(montaż i regulacja włazów żeliwnych na studniach)
Układ KD-39 - wykonane
8 Kanalizacja deszczowa.
Studnie: SR-22/9; SR-22/6; SR-22/7; SR-22/8
(montaż i regulacja włazów żeliwnych na studniach)
Układ KD-22 - wykonane
9 Kanalizacja deszczowa.
Studnie: SR-26/9
(montaż i regulacja włazów żeliwnych na studniach)
Układ KD-26 - wykonane
10 Kanalizacja deszczowa. Odcinek: SR-19/3 - SR-19/4
(montaż rury, osadników przy studni wpadowej, zasypka i zagęszczenie wykopów)
Układ KD-19 - wykonane
11 Przepusty DN 500 i DN 600
(montaż przepustu, wlotu i wylotu, zasypka i zagęszczenie wykopu)
DS..2 - zjazd E:
km 0+316, km 0+375; 0+400
DS..13 - zjazd E:
km 0+005, km 0+031
DG 106326E przy WA-250:
km 0+021;
km 0+199,13
- wykonane
12 Przepust dodatkowy. Montaż wylotu i wlotu. MOP Skoszewy Wschód
km 0+507
- wykonane
Oświetlenie i zasilanie
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Podłączenie agregatów MOP Skoszewy 100% 100%
2 Montaż złącz  MOP Skoszewy Zachód 80% 80%
3 Układanie kabli zasilających ITS MOP Skoszewy 20% 20%
Telematyka
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Porządkowanie kanalizacji na MOP-ach MOP Skoszewy Wschód - Zachód 100% 100%
2 Układanie kanalizacji dla odejść telefonów i urządzeń km295+850 - km 297+000 100% 100%
3 Łączenie kanalizacji w studniach 6xRHDPE - próby kalibracji km295+850 - km 300+000 100% 100%
4 Kopanie pod kanalizację 6xRHDPE + 4xRHDPE110 CZR Stryków 30% 30%
Budynek toalet - MOPY
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Tynki zewnętrzne MOP SW i Z 15% 15%
2 Biały montaż MOP SW i Z 20% 50%
3 Wentylacja MOP SW i Z 90% 90%
4 Instalacje elektryczne MOP SW i Z 90% 90%
5 Przegrody pisuarów i kabiny WC MOP SW i Z 50% 50%
6 Płytki ceramiczne MOP SW i Z 100% 90%
 
 
 
 
Tydzień 19
 
 

ROBOTY DROGOWE

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Roboty ziemne - wykop A1 200 m3 200 m3
2 Roboty ziemne - nasyp 100 m3 100 m3
3 Roboty ziemne - GWN - -
4 Podbudowa - warstwa mrozoochronna - -
5 Podbudowa- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie- 20cm 3 500 m2 3 500 m2
6 Podbudowa- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie- 18cm   -
7 Podbudowa- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie- 14cm - -
8 Platforma robocza - kruszywo stabilizowane cementem 5 MPa - -
9 Ulepszone podłoże - stabilizacja 2,5 do 5,0 MPa (G3) -  
10 Ulepszone podłoże - stabilizacja 2,5 MPa (G1/G2) - -
11 Podbudowa z betonu asfaltowego - 18 cm - -
12 Podbudowa z betonu asfaltowego - 11 cm - -
13 Podbudowa z betonu asfaltowego - 8 cm - -
14 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego - 4 cm 10 000 m2 12 000 m2
15 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego - 9 cm - -
16 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - 4 cm - -
17 Warstwa ścieralna SMA - 4 cm - -
Podbudowa z chudego betonu wraz ze ściekiem
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Podbudowa z chudego betonu A1 0 m2 9.420 m2
2 Nawierzchnia Betonowa 27.040 m2 27.040 m2
3 Wykonanie ścieku 500 mb 500 mb
Układanie nawierzchni z kostki
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Układanie nawierzchni z kostki granitowej Mop Zachdoni 70% 65%
2 Układanie nawierzchni z kostki granitowej Mop Wschodni 90% 90%
Ekrany akustyczne
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 TRZON PALA  Ekran 122   2 szt   2 szt. - 100%  
2 USTAWIENE SŁUPÓW+BETONOWANIE GŁOWIC  Ekran 115   10 szt   19 szt. - 190%  
3 USTAWIENE SŁUPÓW+BETONOWANIE GŁOWIC  Ekran 118   13 szt.   7 szt. - 54%  
4 USTAWIENE SŁUPÓW+BETONOWANIE GŁOWIC  Ekran 105   21 szt   25 szt. - 119%  
5 USTAWIENE SŁUPÓW+BETONOWANIE GŁOWIC  Ekran 107   57 szt   57 szt. - 100%  
6 USTAWIENE SŁUPÓW+BETONOWANIE GŁOWIC  Ekran 106b   25 szt   30 szt. - 120%  
7 USTAWIENE SŁUPÓW+BETONOWANIE GŁOWIC  Ekran 129   20 szt   0 szt. - 0%  
8 USTAWIENE SŁUPÓW+BETONOWANIE GŁOWIC  Ekran 125   15 szt   25 szt. - 167%  
9 USTAWIENE SŁUPÓW+BETONOWANIE GŁOWIC  Ekran 126   15 szt   39 szt. - 260%  
10 USTAWIENE SŁUPÓW+BETONOWANIE GŁOWIC  Ekran 121a+b   0 szt   32 szt. 
11 USTAWIENE SŁUPÓW+BETONOWANIE GŁOWIC  Ekran 117   0 szt   13 szt. 
12 USTAWIENE SŁUPÓW+BETONOWANIE GŁOWIC  Ekran 123   0 szt   1 szt. 
13 USTAWIENE SŁUPÓW+BETONOWANIE GŁOWIC  Ekran 124   0 szt   4 szt. 
14 Montaż belek podwalinowych  Ekran 121   30 szt   8 szt. - 27%  
15 Montaż belek podwalinowych  Ekran 106b   10 szt.   9 szt. - 90%  
16 Montaż belek podwalinowych  Ekran 107   12 szt   0 szt. - 0%  
17 Montaż belek podwalinowych  Ekran 118b   7 szt.   0 szt. - 0%  
18 Montaż belek podwalinowych  Ekran 129   20 szt   0 szt. - 0%  
19 Montaż belek podwalinowych  Ekran 119   20 szt   55 szt. - 275%  
20 Montaż belek podwalinowych  Ekran 122   0 szt   25 szt.  
21 Montaż belek podwalinowych  Ekran 125   0 szt   1 szt.  
22 Montaż belek podwalinowych  Ekran 105   0 szt   8 szt.  
23 Montaż wypełnień typu zielona ściana  Ekran 127b   100 m2   0 szt. - 0%  
24 Montaż wypełnień typu zielona ściana  Ekran 128   150 m2   0 szt. - 0%  
25 Montaż wypełnień typu zielona ściana  Ekran 124   200 m2   0 szt. - 0%  
26 Montaż wypełnień typu zielona ściana  Ekran 117   100 m2   0 szt. - 0% 
27 Montaż wypełnień typu zielona ściana  Ekran 118   150 m2   0 szt. - 0%  
28 Montaż wypełnień typu zielona ściana  Ekran 129   200 m2   0 szt. - 0%  
29 Montaż wypełnień typu zielona ściana  Ekran 119   300 m2   1040 m2 - 347%  
30 Montaż wypełnień typu zielona ściana  Ekran 125   0m2   25 m2 
31 Montaż wypełnień typu zielona ściana  Ekran 122   0m2   142,5 m2 
32 Montaż wypełnień typu zielona ściana  Ekran 105   0m2   80 m2  
33 Posadowienie bram  Ekran 109.110,112,113,109   0szt   22 szt 
  Suma tygodniowa wykonanych trzonów pala 2
Suma tygodniowa wykonanych głowic + ustawionych słupów 252
Suma tygodniowa wykonanych belek podwalinowych 106
Suma tygodniowa wykonanych paneli szklanych 0
Suma tygodniowa wykonanych paneli typu "zielona ściana" 1287,5
  Suma robót wykonanych na kontrakcie - w zakresie trzonów pala 1585 szt.  ( zaawansowanie robót w odniesieniu do całości robót na kontrakcie w zakresie pali 98,6%)
  Suma robót wykonanych na kontrakcie - w zakresie głowic i ustawienia słupów 1449 szt.  ( zaawansowanie robót w odniesieniu do całości robót na kontrakcie w zakresie słupów 90,2%)
  Suma robót wykonanych na kontrakcie - w zakresie belek podwalinowych 884 szt.  ( zaawansowanie robót w odniesieniu do całości robót na kontrakcie w zakresie belek podwalinowych 57,4%)
  Suma robót wykonanych na kontrakcie - w zakresie paneli szklanych 1413,68 m2  ( zaawansowanie robót w odniesieniu do całości robót na kontrakcie w zakresie paneli szkalnych 96,8%)
  Suma robót wykonanych na kontrakcie - w zakresie paneli typu "zielona ściana" 9856,85 m2  ( zaawansowanie robót w odniesieniu do całości robót na kontrakcie w zakresie paneli zielona ściana 35,2%)
  Zaawansowanie całości zakresu robót - Ekrany Akustyczne 67,11%
Nasadzenia  drzew i krzewów na terenach płaskich
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 nasadzenia drzew i krzewów 299+000 L i P 100% 80%
2 nasadzenia drzew i krzewów 305+400 L 100% 80%
3 nasadzenia drzew i krzewów 297+900 P 100% 80%
4 nasadzenia drzew i krzewów 307+700 L 100% 80%
5 nasadzenia drzew i krzewów 299+400 P 100% 80%
6 nasadzenia drzew i krzewów 298+500 P 100% 80%
7 nasadzenia drzew i krzewów 305+000 L 100% 80%
8 nasadzenia drzew i krzewów 296+700 P i L 100% 80%
9 nasadzenia drzew i krzewów 301+700 L i P 100% 80%
10 nasadzenia drzew i krzewów 307+600 L 100% 80%
11 nasadzenia drzew i krzewów 302+100 L 100% 80%
12 nasadzenia drzew i krzewów 296+850-296+950 L 100% 80%
13 nasadzenia drzew i krzewów 296+700 L 100% 80%
14 nasadzenia drzew i krzewów 300+100 P 100% 80%
15 nasadzenia drzew i krzewów 302+500 P i L 100% 80%
16 nasadzenia drzew i krzewów 303+300 L 100% 80%
Układanie barier
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Montaż barier H1W4A Pobocze jezdnia prawa km 300+184-300+400 _ 216 mb
2 Montaż barier H1W4A Pobocze jezdnia lewa km 299+919-300+119 _ 200 mb
3 Montaż barier H1W4A Pobocze jezdnia prawa km 300+400-300+448 _ 47 mb
4 Montaż barier H1W3A Pobocze jezdnia prawa km 300+442-300+487 _ 45 mb
5 Montaż barier H1W4A Pobocze jezdnia prawa km 303+576-303+644 _ 68 mb
6 Montaż barier H1W3A Pobocze jezdnia prawa km 303+644-303+704 _ 60 mb
7 Montaż barier H1W4A Pobocze jezdnia prawa km 303+701-303+913 _ 212 mb
8 Montaż barier H1W4A Pobocze jezdnia prawa km 303+376-303+572 _ 196 mb
9 Montaż barier H1W4A Pobocze jezdnia prawa km 304+596-304+628 _ 32 mb
10 Montaż barier H1W4A Pobocze jezdnia prawa km 305+425-305+601 _ 176 mb
11 Montaż barier H2W6A pas rozdziału km 307+554-307+566 _ 12 mb
12 Montaż barier H2W4A Pas rozdziału km 304+572-304+708 _ 136 mb
13 Montaż barier H2W4A Pas rozdziału lewa km 301+597-301+775 _ 178 mb
14 Montaż barier H2W4A Pas rozdziału prawa km 301+597-301+775 _ 178 mb
15 Montaż barier H1W4A Węzeł LO2L lewa 0+000-0+013 _ 13 mb
16 Montaż barier H1W4A Pobocze jezdnia lewa km 305+200-305+214 _ 14 mb
17 Montaż barier H1W4A Węzeł L04L lewa 0+000-0+021 _ 21 mb
18 Montaż barier H1W4A Pobocze jezdnia lewa km 305+346+305362 _ 16 mb
19 Montaż barier H2W4A Pas rozdziału km 302+711-302+950 _ 194 mb
20 Montaż barier H1W4A Pas rozdziału km 299+200-299+300 _ 140 mb
21 Montaż barier H1W4A Pobocze jezdnia prawa km 305+292-305+308 _ 16 mb
22 Montaż barier H1W4A Węzeł L03P lewa 0+270-0+286 _ 16 mb
23 Montaż barier H1W4A Pobocze jezdnia prawa km 305+600-305+6012 _ 12 mb
24 Montaż barier H1W4A Węzeł L01P lewa km 0+304-30+316 _ 12 mb
Suma wykonanych barier w pasie rozdziału A1 78%
Suma wykonanych barier przy jezdni lewej A1 70%
Suma wykonanych barier przy jezdni prawej A1 66%
Suma wykonanych barier na Węźle  100%
Suma wykonanych barier przy drogach poprzecznych 92%
Obsiew trawników i poboczy
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Wykonanie trawników łąkowych poza granicami robót ziemnych -GW rozłoży humus, pozostałe czynności po stronie PW  296+700-296+800 (L) 600 100%
2 297+970-297+300 (L) 2000
3 299+200-298+930 (P) 6000
4 304+050-304+350 (L) 3000
5 306+108-306+950 (L) 4200
6 Wykonanie trawników poza granicami robót ziemnych -  GW rozłoży humus, pozostałe czynności po stronie PW  296+630-296+930 (P) 3000 100%
7 307+800-307+600 (L) 3000
8 299+200-298+850 (P) 1000
9 301+600 (L) droga 600
10 302+200 (P) droga 3000
11 306+100-306+950  8500
12 306+100-306+950 (L) 3000
13 297+900-296+800 (L) 5000
14 Obsianie skarp i rowów - siew tradycyjny 309+900-309+500 (L) 700 100%
15 309+500-309+200 (L) 1500
16 308+660-308+680 (L) 400
17 307+650-307-550 (P,L) 300
18 306+400-306+100 (L) 1200
19 304+320-304+800 (L) 1500
20 302+620-302+440 (L) 800
21 301+940-301+650 (L) 1200
22 301+600 (P,L) 1000
23 A1, łacznice, drogi poprzeczne i serwisowe, pas technologiczny, MOP 304+500-304+750 2500 100%
Układanie płyt yomb - pas technologiczny
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 09.05.2016 - droga technologiczna z płyt jumbo - wyk 98 mb 302+860 - 302+819 302+875 - 302+932 100% 100%
2 10.05.2016 -droga technologiczna z plyt jumb -wyk.171mb  302+475 - 302+526, 301+470 - 301+540, 301+650 - 301+600 100% 100%
3 11.05.2016 droga technologiczna z płyt jumb -wyk 273 mb  301+275 - 301+548 100% 100%
Ogrodzenie
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Wykopy pod siatkę    _ 6020 mb
2 doły pod słupki  _ 8380 mb
3 betonowanie słupków  _ 8160 mb
4 wieszanie siatki _ 9417 mb
 

ROBOTY MOSTOWE

Lp. Nazwa  Lokalizacja planowane wykonane
1 Zakończono roboty WD-246    
2 Zakończono roboty WD-247    
3 Montaż konstrukcji ekranów akustycznych WA-248 50% 0%
4 Zakończono roboty WD-249    
5 Pale pod ekrany przeciwolśnieniowe na dojazdach do obiektu WA-250 100% 0%
6 Zakończono roboty WD-251    
7 Brak robót WA-252    
8 Zakończono roboty WD-253    
9 Przeciwspadek WD-254 0% 100%
10 Zakończono roboty WD-255    
11 Zakończono roboty WD-256    
12 Pale pod ekrany przeciwolśnieniowe na dojazdach do obiektu WA-257 100% 0%
Przepusty skrzynkowe i rurowe
Lp. Nazwa  Lokalizacja planowane wykonane
1 Balustrady   50% 100%
               
BRANŻE
Kanalizacja i wodociągi
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Kanalizacja deszczowa.
Odcinek: SP-23 - ZBIORNIK PPOŻ.
Odcinek: SP-33 - ZBIORNIK PPOŻ.
(montaż rury, wylotów, zasypka i zagęszczenie wykopów)
MOP SKOSZEWY ZACHÓD - wykonane
2 Kanalizacja deszczowa.
Odcinek: WK-13/1 - SR-13/1 - ZBIORNIK PPOŻ.
Odcinek: SR-11 - ZBIORNIK PPOŻ.
(montaż rury, wylotów, zasypka i zagęszczenie wykopów)
MOP SKOSZEWY WSCHÓD - wykonane
3 Kanalizacja deszczowa. Wpusty: ws-199,201,203,205,207,209,211,212,210,208,206,204,
202,200,198
(montaż wylotów skarpowych)
km 309+400 - wykonane
4 Kanalizacja deszczowa. Wylot: WK-47/1
(montaż wylotów do rowu, obsypka i zagęszczenie)
Układ KD-47 - wykonane
5 Kanalizacja deszczowa. Wylot: WK-25/2
(montaż wylotów do rowu, obsypka i zagęszczenie)
Układ KD-25 - wykonane
6 Kanalizacja deszczowa. Wylot: WK-28/2
(montaż wylotów do rowu, obsypka i zagęszczenie)
Układ KD-28 - wykonane
7 Kanalizacja deszczowa. Wylot: WK-27/1
(montaż wylotów do rowu, obsypka i zagęszczenie)
Układ KD-27 - wykonane
8 Kanalizacja deszczowa.
Studnie: SR-9/6
(montaż i regulacja włazów żeliwnych na studniach)
Układ KD-09 - wykonane
9 Kanalizacja deszczowa.
Studnie: SR-11/19,7,8,5,6,22,21,20,10,11,12,13,14,15,16,17,18
(montaż i regulacja włazów żeliwnych na studniach)
Układ KD-11 - wykonane
10 Kanalizacja deszczowa.
Studnie: SR-5A/1,2,3,4,5
(montaż i regulacja włazów żeliwnych na studniach)
Układ KD-5A - wykonane
11 Kanalizacja deszczowa.
Studnie: SR-44/13,12,6
(montaż i regulacja włazów żeliwnych na studniach)
Układ KD-44 - wykonane
12 Kanalizacja deszczowa.
Studnie: SR-24/1,2,3,4,5; OS-24/15
(montaż i regulacja włazów żeliwnych na studniach i osadniku)
Układ KD-24 - wykonane
13 Kanalizacja deszczowa.
Studnie: SR-19/4,3,2,3A,1, OS-19/13
(montaż i regulacja włazów żeliwnych na studniach i osadniku)
Układ KD-19 - wykonane
14 Kanalizacja deszczowa.
Studnie: SR-22/12,11,10
(montaż i regulacja włazów żeliwnych na studniach i osadniku)
Układ KD-22 - wykonane
15 Kanalizacja deszczowa.
Studnie: SR-47/1,2,3,4
(montaż i regulacja włazów żeliwnych na studniach i osadniku)
Układ KD-47 - wykonane
16 Kanalizacja deszczowa.
Studnie: SR-20/1
(montaż i regulacja włazów żeliwnych na studniach)
Układ KD-20
przy WA-250
- wykonane
17 Przepusty DN 500 i DN 600
(montaż przepustu, wlotu i wylotu, zasypka i zagęszczenie wykopu)
DS..8 zjazd E:
km 0+220,
DG 120322E zjazd E:
km 0+192
km 0+109
km 0+032,50
km 0+065,50
DS.34
km 0+837
km 0+766
DS.26
km 1+878,50
DS.6
km 0+059,20
DS..7
km 0+036
DS..7
km 0+514
km 0+570
DS.25
km 1+696
DS..25
km 1+560
km 1+330
km 1+237
- wykonane
18 Montaż wyposażenia pompowni P-1 Układ KD-20/21
przy WA-250
- wykonane
19 Montaż wyposażenia pompowni P-2 Układ KD-24
przy WA-252
- wykonane
Oświetlenie i zasilanie
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Wykonanie zbrojeń do fundamentów pod przepompownie km 301+400 100% 100%
2 Podłączenie agregatu prądotwórczego MOP Skoszewy Wschód 100% 100%
Telematyka
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Układanie rur 6xRHDPE CZR Stryków 15% 15%
2 Układanie rur 2xRHDPE CZR Stryków 100% 100%
3 Układanie rur 4xRHDPEp110 CZR Stryków 100% 100%
4 Ustawianie studni SKR2 CZR Stryków 80% 80%
5 Układanie rur 6xRHDPE (około 80m) km302+500 100% 100%
6 Układanie wypustów RHDPEp110 pod telefony, urządzenia pobocza TG 60% 60%
Budynek toalet - MOPY
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Biały montaż MOP SW i Z 75% 75%
2 Wentylacja MOP SW i Z 95% 95%
3 Instalacje elektryczne MOP SW i Z 95% 95%
4