Autostrada A1 Stryków - Węzeł Tuszyn
 
Zadanie I: od km 295+850 (od węzła „Stryków I” bez węzła) do km 310+000
 

 

 
POSTĘP ROBÓT
 
 
Rok 2016
 
 
Luty
 
 
Tydzień 5
 
 

ROBOTY DROGOWE

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Roboty utrzymaniowe, zabezpieczenie terenu budowy, monitorowanie stanu odwodnienia tymczasowego.
Roboty porządkowe w rejonach dróg DP 1150E oraz DG 106312E.
A1 100% 100%
Ekrany akustyczne
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 TRZON PALA Ekran 128 20 szt. 44 szt. - 220% planowanych robót na ekranie w danym zakresie
2 TRZON PALA Ekran 127b 10 szt.  0 szt. - 0% planowanych robót na ekranie w danym zakresie
3 TRZON PALA Ekran 115 10 szt. 31 szt. - 322% planowanych robót na ekranie w danym zakresie
 
4 TRZON PALA EKRAN 127a 0 szt. 4 szt - w tym zakresie nie zaplanowano robót, roboty rozpoczęte ze względu na brak możliwości prac ekrna 127a
 

ROBOTY MOSTOWE

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 zakończono roboty WD-246 - -
2 zakończono roboty WD-247 - -
3 montaż balustrad w pasie rozdziału WA-248 - -
4 zakończono roboty WD-249 - -
5 montaż balustrad w pasie rozdziału WA-250 - -
6 przeciwspadek WD-251 - -
7 kontynuacja prac antykorozyjnych na obiekcie  WA-252 - -
8 zakończono roboty WD-253 - -
9 montaż balustrad WD-254 - -
10 zakończono roboty WD-255 - -
11 zakończono roboty WD-256 - -
12 montaż balustrad w pasie rozdziału WA-257 - -
 

ROBOTY BRANŻOWE

Oświetlenie i zasilanie
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 prace porządkowe A1 100% 100%
2 stawianie stacji transformatorowej L05 10% 10%
Telematyka
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 wykonywanie kanalizacji telematycznej 306+100 - 306+700 10% 10%
Zbiorniki i drenaże
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 prace porządkowe A1 100% 100%
Budynek toalet konstrukcja -  MOPY
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 pokrycie dachu MOP Skoszewy Wschód i Zachód 80% 80%
2 roboty tynkarskie MOP Skoszewy Zachód 30% 30%
 
 
Tydzień 6
 
 

ROBOTY DROGOWE

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Roboty utrzymaniowe, zabezpieczenie terenu budowy, monitorowanie stanu odwodnienia tymczasowego.  A1 100% 100%
Ekrany akustyczne
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 TRZON PALA Ekran 127a 37 szt. 39 szt. - 105% planowanych robót na ekranie w danym zakresie
2 TRZON PALA Ekran 127b 52 szt.  25 szt. - 48% planowanych robót na ekranie w danym zakresie
3 TRZON PALA Ekran 118 b+a 40 szt. 38 szt. - 95% planowanych robót na ekranie w danym zakresie 
4 TRZON PALA Ekrab 117 57 szt. 41 szt. - 72% planowanych robót na ekranie w danym zakresie 
5 Ustawienie słupów+betonowanie głowic Ekran 115  31 szt 0 szt. - 0%
 
6 Ustawienie słupów+betonowanie głowic Ekran 128  20 szt 0 szt. - 0%
 
Bariery
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Montaż barier H1W4A jezdnia lewa km 307+579-307+875 300 302
2 Montaż barier H1W4A jezdnia lewa km 308+178-308+294 116 116
3 Montaż barier H1W4A jezdnia prawa km 307+243-307+547 300 304
4 Montaż barier H1W4A jezdnia prawa km 308+024-308+164 140 140
5 Montaż barier H1W4A jezdnia prawa km 308+024-308+308 100 104
6 montaż barier H1W4A jezdnia prawa km 305+308-305+424 116 116
7 montaż barier H1W4A jezdnia prawa km 305+672-305+916 260 244
8 montaż barier H1W4A jezdnia prawa km 307+563-307+691 128 128
9 montaż barier N2W4A L05 str lewa km 0+483-0+843 350 360
10 montaż barier N2W4A L05 str prawa 0+504-0+848 284 284
 

ROBOTY MOSTOWE

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 zakończono roboty WD-246 - -
2 zakończono roboty WD-247 - -
3 brak robót WA-248 - -
4 zakończono roboty WD-249 - -
5 montaż balustrad nitka wschodnia WA-250 100% 100%
6 zakończono roboty WD-251 - -
7 brak robót WA-252 - -
8 zakończono roboty WD-253 - -
9 umocnienie stożka P3 WD-254 100% 30%
10 zakończono roboty WD-255 - -
11 zakończono roboty WD-256 - -
12 montaż balustrad nitka wschodnia WA-257 100% 100%
 

ROBOTY BRANŻOWE

Oświetlenie i zasilanie
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Montaż naświetlaczy MOP Parkingi MOP Skoszewy 80% 80%
2 Montaż uziomu stacji  Węzeł Brzeziny 100% 100%
3 Kopanie pod kable zasilające urządzenia ITS Węzeł Brzeziny 20% 20%
Telematyka
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Układanie rur 6xRHDPE Węzeł Brzeziny 10% 10%
2 Układanie rur 2x125RHDPEp Węzeł Brzeziny 40% 40%
3 Ustawianie studni kablowych SKR2 Węzeł Brzeziny 20% 20%
4 montaż studni SKR-2 nr: A30/4/1 i A30/4/2   -2 szt. w km 0+920 –łącznica od ronda ul. Brzezińska 100% 100%
5 przedłużenie przepustu do studni A30/4/2 rurami 2xRHDPEp 125/11.4  w km 0+920 100% 100%
6 montaż studni SKR-2 nr: A30/5  w km 0+950–łącznica od ronda ul. Brzezińska   100% 100%
7 przedłużenie przepustu do studni A30/6 rurami 2xRHDPEp 125/11.4 km 0+950 –łącznica od ronda ul. Brzezińska  -4 m  km 0+950 –łącznica od ronda ul. Brzezińska  -4 m 100% 100%
8 przedłużenie przepustu do studni A30/5 rurami 2xRHDPEp 125/11.4  km 0+950 –łącznica od ronda ul. Brzezińska  -2 m 100% 100%
9 MOP SK Zach. przedłużanie przepustu rurami 2xRHDPEp 125/11.4 do studni nr: 7z i wprowadzenie ich do studni -4m MOP SK Zachód 100% 100%
10 MOP SK Zach. przedłużanie przepustu rurami 2xRHDPEp 125/11.4 do studni nr: 6z i wprowadzenie ich do studni -2m MOP SK Zachód 100% 100%
11 MOP SK Zach. przedłużanie przepustu rurami 2xRHDPEp 125/11.4 do studni nr: 4z/1 i wprowadzenie ich do studni, 6m z jednej stony i 2 m z drugiej strony -6m+2m MOP SK Zachód 100% 100%
12 MOP SK Zach. przedłużanie przepustu rurami 2xRHDPEp 125/11.4 do studni nr: 5z i wprowadzenie ich do studni -4m MOP SK Zachód 100% 100%
13 MOP SK Zach. przedłużanie przepustu rurami 2xRHDPEp 125/11.4 do studni nr: 3z i wprowadzenie ich do studni -2m MOP SK Zachód 100% 100%
14 MOP SK Zach. montaż przepustu rurami 2xRHDPEp 125/11.4 między studniami nr: 7z i 6z i wprowadzenie ich do studni -11m MOP SK Zachód 100% 100%
15 MOP SK Zach. przedłużanie przepustu rurami 2xRHDPEp 125/11.4 do studni nr: 8z/1/1 wprowadzenie ich do studni -4m MOP SK Zachód 100% 100%
16 MOP SK Zach. przedłużanie przepustu rurami 2xRHDPEp 125/11.4 do studni nr: 4z i wprowadzenie ich do studni -7,5m MOP SK Zachód 100% 100%
17 MOP SK Zach. przedłużanie przepustu rurami 2xRHDPEp 125/11.4 do studni nr: 2z i wprowadzenie ich do studni -3m MOP SK Zachód 100% 100%
18 MOP SK Zach. przedłużanie przepustu rurami 2xRHDPEp 125/11.4 do studni nr: 8z/1/2 i wprowadzenie ich do studni -2,5m MOP SK Zachód 100% 100%
19 MOP SK Zach. przedłużanie przepustu rurami 2xRHDPEp 125/11.4 do studni nr: 8z/1/3 i wprowadzenie ich do studni -2m MOP SK Zachód 100% 100%
20 MOP SK Zach. montaż przepustu rurami 2xRHDPEp 125/11.4 między studniami nr: 8z/1 i 8z/1/1 i wprowadzenie ich do studni - 9m MOP SK Zachód 100% 100%
Zbiorniki i drenaże
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 rzeka Miazga 307+050 100% 100%
2 0bróbka wlot/wylot kd do zbiornika Z 6 100% 100%
Budynek toalet konstrukcja -  MOPY
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 pokrycie dachu i prace tynkarskie MOP Skoszewy Wschód i Zachód 80% 80%
 
 
 
Tydzień 7
 
 

ROBOTY DROGOWE

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Roboty utrzymaniowe, zabezpieczenie terenu budowy, monitorowanie stanu odwodnienia tymczasowego, humusowanie skarp, makroniwelacja terenów zielonych
Roboty porządkowe w rejonach dróg DP 1150E, DG 106312E, DG106308E, DK72
A1 100% 100%
Ekrany akustyczne
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 TRZON PALA Ekran 105 18 szt. 18 szt. - 100% planowanych robót na ekranie w danym zakresie
2 TRZON PALA Ekran 107 10 szt.  15 szt. - 150% planowanych robót na ekranie w danym zakresie
3 TRZON PALA Ekran 106b 36 szt. 0szt. - 0% planowanych robót na ekranie w danym zakresie
 
4 TRZON PALA Ekran 127b 30 szt. 29 szt. - 97% planowanych robót na ekranie w danym zakresie
 
5 TRZON PALA Ekran 122 20 szt 20 szt. - 100% planowanych robót na ekranie w danym zakresie
 
6 TRZON PALA Ekran 123b 20 szt. 0 szt. - 0% planowanych robót na ekranie w danym zakresie
 
Bariery
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Montaż barier H2W6A rozdział oś km 308+167-308+291 124 124
2 Montaż barier H1W3A jezdnia prawa km 304+644-304+704 60 60
3 Montaż barier H1W4A jezdnia prawa km 304+701-304+773 72 72
4 Montaż barier H1W4A jezdnia lewa km 302+185-302+441 256 256
5 Montaż barier H2W4A rozdział str. prawa km 305+436-305+476 40 40
6 Montaż barier H2W4A rozdział str lewa km 305+364-305+476 112 112
Prace brukarskie
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Układanie kostki granitowej Mop Skoszewy Zachód i Wschód 10% 10%
 

ROBOTY MOSTOWE

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 zakończono roboty WD-246 - -
2 zakończono roboty WD-247 - -
3 brak robót WA-248 - -
4 zakończono roboty WD-249 - -
5 montaż balustrad nitka wschodnia WA-250 - -
6 zakończono roboty WD-251 - -
7 przygotowanie stożków pod umocnienia WA-252 20% 20%
8 zakończono roboty WD-253 - -
9 umocnienie stożka P3 WD-254 100% 100%
10 zakończono roboty WD-255 - -
11 zakończono roboty WD-256 - -
12 montaż balustrad nitka wschodnia WA-257 - -
Przepusty          
Lp. Nazwa  Lokalizacja planowane
1 Balustrady PZM-1 0% 100%
 

ROBOTY BRANŻOWE

Kanalizacja
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Kanalizacja deszczowa.
Wpusty deszczowe: ws-130,131 (montaż wylotów skarpowych)
Węzeł Brzeziny
DK 72
- wykonane
2 Montaż kanałów, studni, osadnika, zasypka i zagęszczenie wykopów. Układ KD-05A - wykonane
3 Montaż studni SR-33/20, zasypka i zagęszczenie wykopów. Układ KD-33 - wykonane
Oświetlenie i zasilanie
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Prace przy stacji Oświetlenia Węzła Brzeziny Węzeł Brzeziny 90% 90%
2 Wykonanie przepustu przewiertem sterowanym 2xRHDPEp 125/11.4  L=2x40m Km 0+650 łącznica od ronda ul. Brzezińska 100% 100%
3 Wykonanie przepustu przewiertem sterowanym 2xRHDPEp 110 L=2x16m  Km 0+990 pod DK72 ul. Brzezińska, przy posesji 336, do złącza kablowego ZK VMS/D – 100% 100%
Telematyka
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Układanie rur 6xRHDPE Węzeł Brzeziny 30% 30%
2 Układanie rur 2x125RHDPEp Węzeł Brzeziny 30% 30%
3 Ustawianie studni kablowych SKR2 Węzeł Brzeziny 20% 20%
Zbiorniki i drenaże
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Rzeka Miazga 307+300 100% 100%
2 Drenaż w lewym poboczu jezdni 307+520 - 307+600 100% 100%
Budynek toalet konstrukcja -  MOPY
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 pokrycie dachu i prace tynkarskie MOP Skoszewy Wschód i Zachód 90% 92%
 
 
 
Tydzień 8
 
 

ROBOTY DROGOWE

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Roboty utrzymaniowe, zabezpieczenie terenu budowy, monitorowanie stanu odwodnienia tymczasowego, humusowanie skarp, makroniwelacja terenów zielonych
Roboty porządkowe w rejonach dróg DP 1150E, DG 106312E, DG106308E, DK72
A1 100% 100%
Ekrany akustyczne
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 TRZON PALA Ekran 106b 20 szt. 0 szt. - 0% wykonanych robót na ekranie w danym zakresie
2 TRZON PALA Ekran 123b+a 47szt.  39 szt. - 83% wykonanych robót na ekranie w danym zakresie
3 TRZON PALA Ekran 121 40 szt 0szt. - 0% wykonanych robót na ekranie w danym zakresie
 
4 TRZON PALA Ekran 117 28 szt. 17 szt. -61% wykonanych robót na ekranie w danym zakresie
 
5 TRZON PALA Ekran 122 0 szt 28 szt. - brak planowanych robót na ekranie w danym zakresie na tydz 8/2016
 
6 TRZON PALA Ekran 124b 0 szt 16szt. - brak  planowanych robót na ekranie w danym zakresie
 
ANALIZA EKRANÓW AKUSTYCZNYCH
1 Suma tygodniowa wykonanych trzonów pala 72
2 Suma tygodniowa wykonanych głowic + ustawionych słupów 28
3 Suma tygodniowa wykonanych belek podwalinowych 0
4 Suma tygodniowa wykonanych paneli szklanych 0
5 Suma tygodniowa wykonanych paneli typu "zielona ściana" 0
6 Suma robót wykonanych na kontrakcie - w zakresie trzonów pala 693 szt.  (zaawansowanie robót w odniesieniu do całości robót na kontrakcie w zakresie pali 47,1%)
7 Suma robót wykonanych na kontrakcie - w zakresie głowic i ustawienia słupów 306 szt.  (zaawansowanie robót w odniesieniu do całości robót na kontrakcie w zakresie pali 22,7%)
8 Suma robót wykonanych na kontrakcie - w zakresie belek podwalinowych       319 szt.  (zaawansowanie robót w odniesieniu do całości robót na kontrakcie w zakresie belek podwalinowych 22,6%)
9 Suma robót wykonanych na kontrakcie - w zakresie paneli szklanych       1413,68 m2  (zaawansowanie robót w odniesieniu do całości robót na kontrakcie w zakresie paneli szkalnych 96,8%)
10 Suma robót wykonanych na kontrakcie - w zakresie paneli typu "zielona ściana" 2146,35 m2  (zaawansowanie robót w odniesieniu do całości robót na kontrakcie w zakresie paneli zielona ściana 8,9%)
Bariery
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Montaż barier H2W6A rozdział oś km 304+375-304+572 197 197
2 Montaż barier H2W6A rozdział oś km 306+102-306+425 350 323
3 Montaż barier H2W4A rozdział prawa km 306+425-306+575 150 150
4 Montaż barier H2W4A rozdział lewa km 306+425-306+575 150 150
Prace brukarskie
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Układanie kostki granitowej Mop Skoszewy Zachód i Wschód 15% 15%
Układanie geowłókniny, geokraty, hydrosiew
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Ułożenie geomembrany w rowach (materiał dostarcza GW) 308+550-309+150(P) 2400 m2 100%
2 304+245-304+800(L) 2220 m2
3 303+750-303+900(P) 600 m2
4 309+500-309+850(P) 1350 m2
5 309+450-310+000(L) 2100 m2
6 Ułożenie geokraty na skarpach (geokrata wys. 10 cm) (materiał dostarcza GW) 300+860-300+910(P) 400 m2 100%
7 300+910-300+990(P) 800 m2
8 300+990-301+050(P) 600 m2
9 300+860-300+840(P) 160 m2
 

ROBOTY MOSTOWE

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Zakończono roboty WD-246 - -
2 Zakończono roboty WD-247 - -
3 Brak robót WA-248 - -
4 Zakończono roboty WD-249 - -
5 Umocnienia elementami drobnowymiarowymi WA-250 100% 100%
6 Zakończono roboty WD-251 - -
7 Ułożenie krawężnika zanikającego P1 i P7
umocnienie stożków P1 i P7
WA-252 100%
40%
100%
40%
8 Zakończono roboty WD-253 - -
9 Brak robót WD-254 - -
10 Zakończono roboty WD-255 - -
11 Zakończono roboty WD-256 - -
12 Brak robót WA-257 - -
Przepusty          
Lp. Nazwa  Lokalizacja planowane
1 Ze względu na warunki atmosferyczne brak możliwości wykonywania prac A1 100% 100%
 

ROBOTY BRANŻOWE

Kanalizacja
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Kanalizacja deszczowa.
Wpusty deszczowe: ws-117,118,119,120,111,112,113
(montaż kratek żeliwnych)
Węzeł Brzeziny
DK 72
100% 100%
2 Montaż kanałów, studni, osadników przy studni, zasypka i zagęszczenie wykopów. Układ KD-05A 100% 100%
3 Montaż zastawek żelbetowych na rowach:
ZA-37,39,40,41,43,44
km 303+540
-
km 304+438
100% 100%
4 Przepust pod koroną drogi DN 500 km 0+584,00
1 zjazd przy DG120322E
100% 100%
5 Przepust pod koroną drogi DN 500 km 0+611,00
1 zjazd przy DG120322E
100% 100%
6 Przepust pod koroną drogi DN 500 km 0+602,00
1 zjazd przy DG120322E
100% 100%
7 Przepust pod koroną drogi DN 500 km 0+636,70
1 zjazd przy DG120322E
100% 100%
8 Montaż włazów żeliwnych na studniach:
SR-44/14, SR-44/15
 
Układ KD-44 100% 100%
Oświetlenie i zasilanie
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Prace przy stacji Oświetlenia Węzła Brzeziny Węzeł Brzeziny 10% 10%
2 Łączenie słupów MOP Skoszewy Wschód 10% 10%
3 Ustawianie słupów MOP Skoszewy Wschód 10% 10%
4 Układanie kabla zasilającego ITS Węzeł Brzeziny 10% 10%
5 wykonanie  przepustu przewiertem sterowanym w km 306+510 L=2x57m - Zasilanie ITS 306+510 100% 100%
6 Cz. 1 przepustu przewiertem sterowanym -przejście w km 305+740 - Zasilanie ITS 305+740 100% 50%
7 Cz. 2 przepustu przewiertem sterowanym -przejście przez autostradę rurami 2xRHDPEp 125/11.4  w km 305+740 - Zasilanie ITS 305+740 50% 50%
8 wykonanie przepustu przewiertem sterowanym rurami 2xRHDPEp 125/11.4  w km 304+295 L=60m - Zasilanie ITS 304+295 100% 100%
Telematyka
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Układanie rur 6xRHDPE km307+600 - km 308+600 100% 100%
2 Układanie rur 2x125RHDPEp Okolice - Wiączyńska 100% 100%
3 Ustawianie studni kablowych SKR2 Okolice - Wiączyńska 100% 100%
Zbiorniki i drenaże
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Rzeka Miazga 307+300 100% 100%
2 Zbiornik nr 12  302+100 100% 100%
3 Zbiornik nr 15 305+800 100% 100%
4 Rów B  296+600 100% 100%
5 Założenie wylotow  3 szt  100% 100%
Budynek toalet konstrukcja -  MOPY
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Pokrycie dachu MOP SW i Z 0% 95%
2 Prace tynkarskie wewnątrz budynku MOP SW i Z 95% 95%
3 Stolarka okienna MOP SW i Z 100% 100%
4 Izolacje podposadzkowe MOP SW i Z 60% 60%
 
 
 
wstecz

 

 

 

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ PROJEKTU:

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział Łódź
91-857 Łódź ul. Irysowa 2
tel. (42) 233-96-06, 42 233-96-07
fax. (42) 233-96-08

 
 
 
WYKONAWCA ROBÓT:
 
 
 
 
Strabag sp. z o.o. (lider konsorcjum) z siedzibą
ul. Parzniewska 10,
05-800 Pruszków
 
BIURO BUDOWY
 95-060 Brzeziny  ul. Moniuszki 15A,

Tel. +48 42 291 69 40
Fax.+48 42 291 69 00
 
 
 
 

NADZÓR INWESTYCYJNY:

 

Biuro Usług Inwestycyjnych Ciechański & Haładaj Sp.j.
90-046 Łódź ul. Wodna 47
tel. (42) 633-00-52
fax. (42) 633-00-57

 

 

 
WYKONAWCA ROBÓT:
 

 


Budimex SA (partner konsorcjum) z siedzibą
ul. Stawki 40,
01-040 Warszawa

 
BIURO BUDOWY
95-030 Rzgów ul. Krótka 2

Tel. 042 215 81 65
Fax. 042 215 90 71
 
 

'