Autostrada A1 Stryków - Węzeł Tuszyn
 
Zadanie I: od km 295+850 (od węzła „Stryków I” bez węzła) do km 310+000
 

 

 
POSTĘP ROBÓT
 
 
Rok 2016
 
 
Lipiec
 
 
Tydzień 27
 
 

ROBOTY DROGOWE

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Roboty ziemne - wykop A1 - -
2 Roboty ziemne - nasyp - -
3 Roboty ziemne - GWN - -
4 Podbudowa - warstwa mrozoochronna - -
5 Podbudowa- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie- 20cm - -
6 Podbudowa- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie- 18cm - -
7 Podbudowa- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie- 14cm - -
8 Platforma robocza - kruszywo stabilizowane cementem 5 MPa - -
9 Ulepszone podłoże - stabilizacja 2,5 do 5,0 MPa (G3) - -
10 Ulepszone podłoże - stabilizacja 2,5 MPa (G1/G2) - -
11 Podbudowa z betonu asfaltowego - 18 cm - -
12 Podbudowa z betonu asfaltowego - 11 cm - -
13 Podbudowa z betonu asfaltowego - 8 cm - -
14 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego - 4 cm - -
15 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego - 9 cm - -
16 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - 4 cm - -
17 Warstwa ścieralna SMA - 4 cm - -
18 Humusowanie - -
UWAGI Roboty porządkowe, rekultywacja terenu, humusowanie poboczy - -
Nasadzenia  drzew i krzewów na terenach płaskich  
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Nasadzenia drzew i krzewów 296+650 P i L 100% 100%
2 Nasadzenia drzew i krzewów 302+900 L 100% 100%
3 Nasadzenia drzew i krzewów 303+200 P i L 100% 100%
4 Nasadzenia drzew i krzewów 304+100-304+700 P i L 100% 100%
5 Nasadzenia drzew i krzewów 304+800 P i L 100% 100%
6 Nasadzenia drzew i krzewów 305+900 L 100% 100%
7 Nasadzenia drzew i krzewów 306+000-306+200 P 100% 100%
8 Nasadzenia drzew i krzewów 307+000 P i L 100% 100%
9 Nasadzenia drzew i krzewów 307+400 P i L 100% 100%
10 Nasadzenia drzew i krzewów 307+600 L 100% 100%
11 Nasadzenia drzew i krzewów 308+100-308+400 P 100% 100%
12 Nasadzenia drzew i krzewów 309+300 P i L 100% 100%
13 Nasadzenia drzew i krzewów 309+900 P i L 100% 100%
Obsiew
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Obsiew terenów płaskich 308+200-308+500 (L) 10000 m2 100%
2 304+500-304+800 (L)
3 307+070-307+300 (P)
4 306+940-307+260 (L)
5 308+100-308+600 (L)
Kostka granitowa
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Układanie nawierzchni z kostki granitowej Mop Zachdoni 99% 99%
2 Układanie nawierzchni z kostki granitowej Mop Wschodni 99% 99%
3 Układanie krawężnika betonowego Mop Zachdoni 99% 99%
4 Układanie krawężnika betonowego Mop Wschodni 100% 100%
5 Układanie krawężnika granitowego Mop Zachdoni 99% 98%
6 Układanie krawężnika granitowego Mop Wschodni 100% 100%
Ogrodzenie
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Prace porządkowe A1    
 

ROBOTY MOSTOWE

Lp. Nazwa  Lokalizacja planowane wykonane
1 Zakończono roboty
Prace porządkowe
WD-246 - -
2 Zakończono roboty
Prace porządkowe
WD-247 - -
3 Zakończono roboty
Prace porządkowe
WA-248 - -
4 Zakończono roboty
Prace porządkowe
WD-249 - -
5 Zakończono roboty
Prace porządkowe
WA-250 - -
6 Zakończono roboty
Prace porządkowe
WD-251 - -
7 Zakończono roboty
Prace porządkowe
WA-252 - -
8 Zakończono roboty
Prace porządkowe
WD-253 - -
9 Zakończono roboty
Prace porządkowe
WD-254 - -
10 Zakończono roboty
Prace porządkowe
WD-255 - -
11 Zakończono roboty
Prace porządkowe
WD-256 - -
12 Zakończono roboty
Prace porządkowe
WA-257 - -
 

ROBOTY BRANŻOWE

Kanalizacja i wodociągi
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Kontynuacja regulacji włazłów żeliwnych na studniach MOP ZACHÓD - wykonane
2 Kanalizacja deszczowa K-33
odcinek: SR-33/7 - SR-33/8
KD-33 - wykonane
Oświetlenie i zasilanie
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Uruchomienia instalacji oświetlenia  Węzeł Brzeziny 20% 20%
2 Usunięcie usterek oświetlenia Węzeł  Brzeziny 100% 100%
MOPY Skoszewy Wschód i Skoszewy Zachód
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Tynki zewnętrzne MOP SW i Z 100% 100%
2 Malowanie elewacji MOP SW i Z 100% 100%
3 Tablica informacji turystycznej MOP SW i Z 100% 100%
4 Wiaty piknikowe oraz ławki i stoły MOP SW i Z 100% 100%
Telematyka
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Wyprawianie studni teletechnicznych Telematyka 60% 60%
 
 
 
Tydzień 28
 
 

ROBOTY DROGOWE

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Roboty ziemne - wykop A1 - -
2 Roboty ziemne - nasyp - -
3 Roboty ziemne - GWN - -
4 Podbudowa - warstwa mrozoochronna - -
5 Podbudowa- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie- 20cm - -
6 Podbudowa- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie- 18cm - -
7 Podbudowa- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie- 14cm - -
8 Platforma robocza - kruszywo stabilizowane cementem 5 MPa - -
9 Ulepszone podłoże - stabilizacja 2,5 do 5,0 MPa (G3) - -
10 Ulepszone podłoże - stabilizacja 2,5 MPa (G1/G2) - -
11 Podbudowa z betonu asfaltowego - 18 cm - -
12 Podbudowa z betonu asfaltowego - 11 cm - -
13 Podbudowa z betonu asfaltowego - 8 cm - -
14 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego - 4 cm - -
15 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego - 9 cm - -
16 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - 4 cm - -
17 Warstwa ścieralna SMA - 4 cm - -
18 Humusowanie - -
UWAGI Roboty porządkowe, rekultywacja terenu, humusowanie poboczy - -
Podbudowa z chudego betonu wraz ze ściekiem
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 przegląd i usuwanie usterek, prace wykończeniowe A1 100% 100%
Nasadzenia  drzew i krzewów na terenach płaskich  
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Nasadzenia drzew i krzewów 298+100 L 100% 100%
2 Nasadzenia drzew i krzewów 298+900 P i L 100% 100%
3 Nasadzenia drzew i krzewów 300+300 P 100% 100%
4 Nasadzenia drzew i krzewów 301+100-301+500 P 100% 100%
5 Nasadzenia drzew i krzewów 301+500-301+600 L 100% 100%
6 Nasadzenia drzew i krzewów 301+800 P 100% 100%
7 Nasadzenia drzew i krzewów 302+000 P 100% 100%
8 Nasadzenia pnączy 302+100 P 100% 100%
9 Nasadzenia drzew i krzewów 304+700 L 100% 100%
10 Nasadzenia drzew i krzewów 306+000 L 100% 100%
11 Nasadzenia drzew i krzewów MOP wschodni 20% 20%
12 Nasadzenia pnączy DK72 100% 100%
Obsiew            
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Obsiew terenów płaskich MOP 1000m2 100%
Kostka granitowa
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Układanie nawierzchni z kostki granitowej Mop Zachdoni 100% 100%
2 Układanie nawierzchni z kostki granitowej Mop Wschodni 100% 100%
3 Układanie krawężnika betonowego Mop Zachdoni 100% 99%
4 Układanie krawężnika betonowego Mop Wschodni 100% 100%
5 Układanie krawężnika granitowego Mop Zachdoni 100% 100%
6 Układanie krawężnika granitowego Mop Wschodni 100% 100%
 

ROBOTY MOSTOWE

Lp. Nazwa  Lokalizacja planowane wykonane
1 Zakończono roboty
Prace porządkowe
WD-246 - -
2 Zakończono roboty
Prace porządkowe
WD-247 - -
3 Zakończono roboty
Prace porządkowe
WA-248 - -
4 Zakończono roboty
Prace porządkowe
WD-249 - -
5 Zakończono roboty
Prace porządkowe
WA-250 - -
6 Zakończono roboty
Prace porządkowe
WD-251 - -
7 Zakończono roboty
Prace porządkowe
WA-252 - -
8 Zakończono roboty
Prace porządkowe
WD-253 - -
9 Zakończono roboty
Prace porządkowe
WD-254 - -
10 Zakończono roboty
Prace porządkowe
WD-255 - -
11 Zakończono roboty
Prace porządkowe
WD-256 - -
12 Zakończono roboty
Prace porządkowe
WA-257 - -
 

ROBOTY BRANŻOWE

Kanalizacja i wodociągi
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Kontynuacja kanalizacji deszczowej KD-33 KD-33 - wykonane
Oświetlenie i zasilanie
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Uruchomienia oświetlenia  MOP Skoszewy 80% 80%
Telematyka
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Wyprawianie studni teletechnicznych A-1 40% 60%
 
 
 
Tydzień 29
 
 

ROBOTY DROGOWE

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Roboty ziemne - wykop A1 - -
2 Roboty ziemne - nasyp - -
3 Roboty ziemne - GWN - -
4 Podbudowa - warstwa mrozoochronna - -
5 Podbudowa- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie- 20cm - -
6 Podbudowa- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie- 18cm - -
7 Podbudowa- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie- 14cm - -
8 Platforma robocza - kruszywo stabilizowane cementem 5 MPa - -
9 Ulepszone podłoże - stabilizacja 2,5 do 5,0 MPa (G3) - -
10 Ulepszone podłoże - stabilizacja 2,5 MPa (G1/G2) - -
11 Podbudowa z betonu asfaltowego - 18 cm - -
12 Podbudowa z betonu asfaltowego - 11 cm - -
13 Podbudowa z betonu asfaltowego - 8 cm - -
14 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego - 4 cm - -
15 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego - 9 cm - -
16 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - 4 cm - -
17 Warstwa ścieralna SMA - 4 cm - -
18 Humusowanie - -
UWAGI Roboty porządkowe, rekultywacja terenu, humusowanie poboczy - -
Nasadzenia  drzew i krzewów na terenach płaskich  
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Nasadzenia drzew i krzewów 297+850-298+150 P 100% 100%
2 Nasadzenia drzew i krzewów 298+000 L 100% 100%
3 Nasadzenia drzew i krzewów 298+300-298+400 P 100% 100%
4 Nasadzenia drzew i krzewów 299+100-299+200 L 100% 100%
5 Nasadzenia drzew i krzewów 299+100 P 100% 100%
6 Nasadzenia drzew i krzewów 300+100 L i P 100% 100%
7 Nasadzenia drzew i krzewów 300+400 L 100% 100%
8 Nasadzenia drzew i krzewów 300+600 L 100% 100%
9 Nasadzenia drzew i krzewów 300+700-300+750 P 100% 100%
10 Nasadzenia drzew i krzewów 300+800 L 100% 100%
11 Nasadzenia drzew i krzewów 301+300-301+650 P 100% 100%
12 Nasadzenia drzew i krzewów 301+800 L 100% 100%
13 Nasadzenia drzew i krzewów 302+100-302+200 L 100% 100%
14 Nasadzenia drzew i krzewów 302+300 P 100% 100%
15 Nasadzenia drzew i krzewów 302+500 P 100% 100%
16 Nasadzenia drzew i krzewów 302+850 P 100% 100%
Obsiew
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Obsiew terenów płaskich 306+070 - 307+200 3000 m2 100%
2 Obsiew terenów płaskich 303+690 - 304+030 1500 m2 100%
3 Obsiew terenów płaskich 306+450 - 306+700 6000 m2 100%
4 Obsiew skarp i rowów 303+100 3000 m2 100%
5 Obsiew skarp i rowów, płaskie 295+900 - 296+400 1000 m2 100%
6 Obsiew skarp i rowów, płaskie 296+900 - 298+200 1500 m2 100%
7 Obsiew skarp i rowów, płaskie 299+200 - 299+600 1000 m2 100%
8 Obsiew skarp i rowów 299+600 - 299+900 700 m2 100%
9 Obsiew skarp i rowów, płaskie 305+900 - 307+400 1500 m2 100%
10 Obsiew skarp i rowów, płaskie 306+000 700 m2 100%
11 Obsiew terenów płaskich 299+600 - 299+900 7000 m2 100%
12 Obsiew terenów płaskich 299+600 - 299+900 5000 m2 100%
13 Obsiew terenów płaskich 299+600 - 299+900 5000 m2 100%
14 Obsiew terenów płaskich 299+600 - 299+900 4000 m2 100%
 

ROBOTY MOSTOWE

Lp. Nazwa  Lokalizacja planowane wykonane
1 Zakończono roboty
Prace porządkowe
WD-246 - -
2 Zakończono roboty
Prace porządkowe
WD-247 - -
3 Zakończono roboty
Prace porządkowe
WA-248 - -
4 Zakończono roboty
Prace porządkowe
WD-249 - -
5 Zakończono roboty
Prace porządkowe
WA-250 - -
6 Zakończono roboty
Prace porządkowe
WD-251 - -
7 Zakończono roboty
Prace porządkowe
WA-252 - -
8 Zakończono roboty
Prace porządkowe
WD-253 - -
9 Zakończono roboty
Prace porządkowe
WD-254 - -
10 Zakończono roboty
Prace porządkowe
WD-255 - -
11 Zakończono roboty
Prace porządkowe
WD-256 - -
12 Zakończono roboty
Prace porządkowe
WA-257 - -
 

ROBOTY BRANŻOWE

Kanalizacja i wodociągi
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Kontynuacja kanalizacji deszczowej KD-33 KD-33 - wykonane
2 Płukanie sieci wodociągowej MOP Skoszewy Wschód,
MOP Skoszewy Zachód
- wykonane
Oświetlenie i zasilanie
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Usunięcie usterek oświetlenia MOP Skoszewy 80% 80%
Telematyka
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Wyprawianie studni teletechnicznych A-1 40% 40%
 
 
 
Tydzień 30
 
 

ROBOTY DROGOWE

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Roboty ziemne - wykop A1 - -
2 Roboty ziemne - nasyp - -
3 Roboty ziemne - GWN - -
4 Podbudowa - warstwa mrozoochronna - -
5 Podbudowa- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie- 20cm - -
6 Podbudowa- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie- 18cm - -
7 Podbudowa- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie- 14cm - -
8 Platforma robocza - kruszywo stabilizowane cementem 5 MPa - -
9 Ulepszone podłoże - stabilizacja 2,5 do 5,0 MPa (G3) - -
10 Ulepszone podłoże - stabilizacja 2,5 MPa (G1/G2) - -
11 Podbudowa z betonu asfaltowego - 18 cm - -
12 Podbudowa z betonu asfaltowego - 11 cm - -
13 Podbudowa z betonu asfaltowego - 8 cm - -
14 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego - 4 cm - -
15 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego - 9 cm - -
16 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - 4 cm - -
17 Warstwa ścieralna SMA - 4 cm - -
18 Humusowanie       - -
UWAGI Roboty porządkowe, rekultywacja terenu - -
Nasadzenia  drzew i krzewów na terenach płaskich
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Nasadzenia drzew i krzewów 297+200 P 100% 100%
2 Nasadzenia drzew i krzewów 297+800 P 100% 100%
3 Nasadzenia drzew i krzewów 302+100 P 100% 100%
4 Nasadzenia drzew i krzewów 304+500-304+700 L i P 100% 100%
5 Nasadzenia drzew i krzewów 307+100 L 100% 100%
6 Nasadzenia drzew i krzewów MOP zachodni 90% 90%
7 Nasadzenia drzew i krzewów MOP wschodni 90% 90%
Obsiew
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Obsiew terenów płaskich 299+600 - 299+900 L 5000 100%
2 Obsiew terenów płaskich 299+600 - 299+900 P 5000 100%
3 Obsiew terenów płaskich 299+600 - 299+900 P 4000 100%
4 Obsiew terenów płaskich 299+600 - 299+900 P 4000 100%
5 Obsiew terenów płaskich 299+600 - 299+900 P 1000 100%
6 Obsiew terenów płaskich 299+200 - 299+600 L 2000 100%
7 Obsiew terenów płaskich 299+820 - 299+980 L 3000 100%
8 Obsiew terenów płaskich 300+100 - 300+400 L 4000 100%
9 Obsiew rowów i poboczy 305+000 - 306+000 P 4000 100%
10 Obsiew rowów i poboczy 305+000 - 306+000 L 1000 100%
 

ROBOTY MOSTOWE

Lp. Nazwa  Lokalizacja planowane wykonane
1 Zakończono roboty
Prace porządkowe
WD-246 - -
2 Zakończono roboty
Prace porządkowe
WD-247 - -
3 Zakończono roboty
Prace porządkowe
WA-248 - -
4 Zakończono roboty
Prace porządkowe
WD-249 - -
5 Zakończono roboty
Prace porządkowe
WA-250 - -
6 Zakończono roboty
Prace porządkowe
WD-251 - -
7 Zakończono roboty
Prace porządkowe
WA-252 - -
8 Zakończono roboty
Prace porządkowe
WD-253 - -
9 Zakończono roboty
Prace porządkowe
WD-254 - -
10 Zakończono roboty
Prace porządkowe
WD-255 - -
11 Zakończono roboty
Prace porządkowe
WD-256 - -
12 Zakończono roboty
Prace porządkowe
WA-257 - -
 

ROBOTY BRANŻOWE

Kanalizacja i wodociągi
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Porządkowanie placu budowy A-1 - wykonane
 
 
wstecz

 

 

 

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ PROJEKTU:

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział Łódź
91-857 Łódź ul. Irysowa 2
tel. (42) 233-96-06, 42 233-96-07
fax. (42) 233-96-08

 
 
 
WYKONAWCA ROBÓT:
 
 
 
 
Strabag sp. z o.o. (lider konsorcjum) z siedzibą
ul. Parzniewska 10,
05-800 Pruszków
 
BIURO BUDOWY
 95-060 Brzeziny  ul. Moniuszki 15A,

Tel. +48 42 291 69 40
Fax.+48 42 291 69 00
 
 
 
 

NADZÓR INWESTYCYJNY:

 

Biuro Usług Inwestycyjnych Ciechański & Haładaj Sp.j.
90-046 Łódź ul. Wodna 47
tel. (42) 633-00-52
fax. (42) 633-00-57

 

 

 
WYKONAWCA ROBÓT:
 

 


Budimex SA (partner konsorcjum) z siedzibą
ul. Stawki 40,
01-040 Warszawa

 
BIURO BUDOWY
95-030 Rzgów ul. Krótka 2

Tel. 042 215 81 65
Fax. 042 215 90 71
 
 

'