Autostrada A1 Stryków - Węzeł Tuszyn
 
Zadanie I: od km 295+850 (od węzła „Stryków I” bez węzła) do km 310+000
 

 

 
POSTĘP ROBÓT
 
 
Rok 2016
 
 
Kwiecień
 
 
Tydzień 14
 
 

ROBOTY DROGOWE

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Roboty ziemne - wykop A1 500 m3 800 m3
2 Roboty ziemne - nasyp 500 m3 800 m3
3 Roboty ziemne - GWN - -
4 Podbudowa - warstwa mrozoochronna 12 000 m 12 000 m2
5 Podbudowa- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie- 20cm 5 000 m 5 200 m
6 Podbudowa- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie- 18cm - -
7 Podbudowa- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie- 14cm - -
8 Platforma robocza - kruszywo stabilizowane cementem 5 MPa 6 500 m 6 500 m2
9 Ulepszone podłoże - stabilizacja 2,5 do 5,0 MPa (G3) - -
10 Ulepszone podłoże - stabilizacja 2,5 MPa (G1/G2) - -
11 Podbudowa z betonu asfaltowego - 18 cm - -
12 Podbudowa z betonu asfaltowego - 11 cm - -
13 Podbudowa z betonu asfaltowego - 8 cm    
14 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego - 9 cm 4 000 m 9 800 m
15 Warstwa ścieralna (SMA) - 4 cm 6 000 m 9 000 m
UWAGI:
Roboty utrzymaniowe, zabezpieczenie terenu budowy, monitorowanie stanu odwodnienia tymczasowego.
Podbudowa z chudego betonu wraz ze ściekiem
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Podbudowa z chudego betonu A1 19 512 m2 13 096 m2
2 Nawierzchnia Betonowa 0 m2 0 m2
3 Wykonanie ścieku 100 mb 100 mb
Ekrany akustyczne
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 TRZON PALA Ekran 127b 17 szt. 17 szt. - 100%
2 TRZON PALA Ekran 121 40 szt. 25 szt. - 62,5% 
3 TRZON PALA Ekran 119 27 szt 27 szt. - 100% 
4 TRZON PALA Ekran 106 25 szt. 25 szt. - 100%
5 TRZON PALA Ekran 126 30 szt 75szt. -250% 
6 TRZON PALA Ekran 125 0 szt 28 szt. 
7 USTAWIENE SŁUPÓW+BETONOWANIE GŁOWIC Ekran 105 18 szt. 36szt. - 200%
8 USTAWIENE SŁUPÓW+BETONOWANIE GŁOWIC Ekran 107 21 szt 0 szt. - 0% 
9 USTAWIENE SŁUPÓW+BETONOWANIE GŁOWIC Ekran 117 33 szt. 0 szt. - 0% 
10 USTAWIENE SŁUPÓW+BETONOWANIE GŁOWIC Ekran 118 14 szt 0 szt. - 0% 
11 USTAWIENE SŁUPÓW+BETONOWANIE GŁOWIC Ekran 123b 16 szt 0 szt. - 0% 
12 USTAWIENE SŁUPÓW+BETONOWANIE GŁOWIC Ekran 127b 4 szt 15 szt. - 267%
13 USTAWIENE SŁUPÓW+BETONOWANIE GŁOWIC Ekran 128 0 szt 9 szt. 
14 Montaż belek podwalinowych Ekran 127b 17 szt 21 szt. - 124% 
15 Montaż belek podwalinowych Ekran 128 16 szt. 16 szt. - 100% 
16 Montaż belek podwalinowych Ekran 124b 11 szt 0 szt. -0% 
17 Montaż belek podwalinowych Ekran 117 0 szt 6 szt.
18 Montaż belek podwalinowych Ekran 127a 0 szt 1 szt. 
19 Montaż belek podwalinowych Ekran 122 0 szt 18 szt.
20 Montaż wypełnień typu zielona ściana Ekran 127a 200 m2 180 szt. -90% 
21 Montaż wypełnień typu zielona ściana Ekran 118 0 m2 10m2 
Analiza - Ekrany Akustyczne
  Suma tygodniowa wykonanych trzonów pala 197
  Suma tygodniowa wykonanych głowic + ustawionych słupów 60
  Suma tygodniowa wykonanych belek podwalinowych 62
  Suma tygodniowa wykonanych paneli szklanych 0
  Suma tygodniowa wykonanych paneli typu "zielona ściana" 190
  Suma robót wykonanych na kontrakcie - w zakresie trzonów pala 1311 szt.  ( zaawansowanie robót w odniesieniu do całości robót na kontrakcie w zakresie pali 86,1%)
  Suma robót wykonanych na kontrakcie - w zakresie głowic i ustawienia słupów 678 szt.  ( zaawansowanie robót w odniesieniu do całości robót na kontrakcie w zakresie pali 44,5%)
  Suma robót wykonanych na kontrakcie - w zakresie belek podwalinowych 534 szt.  ( zaawansowanie robót w odniesieniu do całości robót na kontrakcie w zakresie belek podwalinowych 35,5%)
  Suma robót wykonanych na kontrakcie - w zakresie paneli szklanych 1413,68 m2  ( zaawansowanie robót w odniesieniu do całości robót na kontrakcie w zakresie paneli szkalnych 96,8%)
  Suma robót wykonanych na kontrakcie - w zakresie paneli typu "zielona ściana" 3386,35 m2  ( zaawansowanie robót w odniesieniu do całości robót na kontrakcie w zakresie paneli zielona ściana 10,9%)
Zaawansowanie całości zakresu robót - Ekrany Akustyczne 41,96%
 
Hydrosiew
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 A1, łacznice, drogi poprzeczne i serwisowe, MOP- hydrosiew  296+440-296+240 (P) 4000 100%
2 296+450-296+560 (L) 1000 100%
3 295+950-296+640 (P) 2500 100%
4 298+220-298+300 (P) 500 100%
5 300+760-301+050 (P) 5000 100%
6 301+500-301+800 (P) 2000 100%
7 302+340-302+490 (P) 1500 100%
8 302+200-302+500 (L) 2500 100%
9 303+300-303+800 (L) 3500 100%
10 303+300-303-150 (P) 1000 100%
11 304+600-304+300 (P) 2000 100%
Układanie barier
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Montaż barier H2W6A pas rozdziału oś km 299+450-300+358 908 908
2 Montaż barier H2W6A pas rozdziału str lewa km 300+358-300+498 140 140
3 Montaż barier H2W6A pas rozdziału str prawa km 300+358-300+499 140 140
4 Montaż barier H2W3A pas rozdziału oś km 300+498-300+667 169 169
5 Montaż barier H2W3A pas rozdziału str lewa km 300+667-300+817  150 150
6 Montaż barier H2W4A pas rozdziału str prawa km 300+667-300+818 150 150
Analiza - Bariery
  Suma wykonanych barier w pasie rozdziału A1 48%
  Suma wykonanych barier przy jezdni lewej A1 36%
  Suma wykonanych barier przy jezdni prawej A1 28%
  Suma wykonanych barier przy drogach poprzecznych 92%
Kostka brukowa - MOPY
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Układanie nawierzchni z kostki granitowej Mop Zachdoni 45% 24%
2 Układanie nawierzchni z kostki granitowej Mop Wschodni 50% 40%
Nasadzenia na wałach ziemnych i rondzie
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Nasadzenia krzewów  - wał 297+650-297+810 40% 100%
2 Nasadzenia krzewów  - wał 298+100-298+210 40% 100%
3 Nasadzenia krzewów  - wał 299+400-299+530 40% 100%
4 Nasadzenia krzewów  - wał 304+950-305+350 40% 100%
5 Nasadzenia krzewów  - wał 305+470-305+910 40% 100%
6 Nasadzenia krzewów  - wał 307+280-307+450 40% 100%
7 Nasadzenia krzewów - wały strona lewa i prawa 295+250-296+650 100% 100%
8 Nasadzenia krzewów - wał 300+750-300+900 100% 100%
Układanie płyt yomb - pas technologiczny
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Pas technologiczny z plyt Yomb 300+000 - 300+415 415 mb 100% (415 mb)
2 Pas technologiczny z plyt Yomb 303+300 - 303+619 319 mb 100% (319 mb)
 

ROBOTY MOSTOWE

Lp. Nazwa  Lokalizacja planowane
1 Zakończono roboty WD-246 - -
2 Zakończono roboty WD-247 - -
3 Brak robót WA-248 - -
4 Zakończono roboty WD-249 - -
5 Brak robót WA-250 - -
6 Zakończono roboty WD-251 - -
7 Ułożenie nawierzchni żywicznych na kapach chodnikowych
Montaż balustrad schodów skarpowych
WA-252 70%
100%
70%
100%
8 Zakończono roboty WD-253 - -
9 Montaż balustrad skarpowych WD-254 100% 100%
10 Zakończono roboty WD-255 - -
11 Zakończono roboty WD-256 - -
12 Brak robót WA-257 - -
Przepusty          
Lp. Nazwa  Lokalizacja planowane
1 Betonowanie płyty zespalającej PZM-1a 100% 100%
2 Izolacja cienka PZM-1a 100% 100%
3 Uszczelnienie prefabrykatów przepustu PZM-10 100% 100%
4 Gabiony PZM-10 0% 100%
5 Uszczelnienie prefabrykatów przepustu PZM-10a 100% 100%
6 Uszczelnienie prefabrykatów przepustu PZM-1 0% 100%
7 Uszczelnienie prefabrykatów przepustu PZM-1a 0% 100%
8 Wykop pod przepust rurowy Ø 800 DS4 km 296+821,44
TG przy PZM-4 L
100% 100%
9 Ława pod przepust rurowy Ø 800 DS4 km 296+821,44
TG przy PZM-4 L
100% 100%
10 Montaż prefabrykatów prepustu rurowego Ø 800 DS4 km 296+821,44
TG przy PZM-4 L
90% 90%
11 Zasypki przepustu TG przy PZM-7 L
TG przy PZM-8 L
przy WA-250 przy przyczółku km 0+212,60
DS4 km 296+821,44
TG przy PZM-4 L
80% 80%
 

ROBOTY BRANŻOWE

Kanalizacja
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Kanalizacja deszczowa. Montaż kanałów, wpustów, zasypka
i zagęszczanie wykopów. Wpusty: ws-198,199,200,201
(montaż wpustów i przykanalików)
km 309+240
- km 309+280
wykonane
2 Kanalizacja deszczowa.
Studnie: SR-4/1,4/2,4/3,4/4,4/5,4,6, Osadnik: OS-4/3
(montaż włazów żeliwnych)
Układ KD-04 wykonane
3 Kanalizacja deszczowa. Wpusty: WS-47/4
(montaż i regulacja kratek żeliwnych na wpustach)
Układ KD-47 wykonane
4 Kanalizacja deszczowa. Wpusty: WS-22/3
(montaż i regulacja kratek żeliwnych na wpustach)
Układ  KD-22 wykonane
5 Kanalizacja deszczowa. Wpusty: WS-26/1, 26/2
(montaż i regulacja kratek żeliwnych na wpustach)
KD-26 wykonane
6 Kanalizacja deszczowa. Wpusty: WS-27/5, 27/6
(montaż i regulacja kratek żeliwnych na wpustach)
KD-27 wykonane
7 Kanalizacja deszczowa. Wpusty: WS-39/10/1, 39/9/1, 39/8/1, 39/7/1, 39/6/1
(montaż i regulacja kratek żeliwnych na wpustach)
KD-39 wykonane
8 Kanalizacja deszczowa. Wpusty: ws-65,66,2,3,4,5,6,14,15,16,17,18,19,167,168,170,172,174,176,
178,180,182, 186,187,188,189,190,191,192,193
(montaż i regulacja kratek żeliwnych na wpustach)
km 296+585
- km 307+490
wykonane
9 Przepust DN 600 km 0+355,00
DS.-23
wykonane
10 Przepusty KZN DK-72 wykonane
11 Kanalizacja deszczowa. Wpusty: WS-11/2,11/4,11/6,11/8,11/10,11/12,11/14,11/16,11/18
(montaż pierścieni odciążających na wpustach)
Układ KD-11 wykonane
12 Kanalizacja deszczowa. Odcinek: SR-24/1A - P2
(montaż rurociągu tlocznego od studni rozprężnej
w kierunku P2)
KD-24 wykonane
13 Montaż zastawek żelbetowych na rowach:
ZA-73
km 309+382 wykonane
Oświetlenie i zasilanie
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Układanie kabla ITS MOP Skoszewy Wschód 70% 70%
2 Montaż złącz zasilających ITS MOP Skoszewy Wschód 50% 50%
3 Montaż słupów oświetleniowych MOP Skoszewy Wschód 30% 30%
Telematyka
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Układanie rur 6xRHDPE km295+900 - km 296+600 80% 80%
2 Ustawianie studni MOP MOP Skoszewy Wschód 20% 20%
3 Montaż studni kablowych SKR2 MOP Skoszewy Zachód 40% 40%
4 Układanie kanalizacji 2x125RHDPEp MOP Skoszewy Wschód 20% 20%
Zbiorniki i drenaże
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Obrobka wlot/ wylot 305+600, 309+620 100% 100%
2 Drenaż w pasie rozdziału  309 +200 - 309+350  100% 100%
3 Poprzeczki drenarskie  309+390, 309+340, 309+260, 309+240 100% 100%
Budynek toalet - MOPY
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Izolacja z płynnej folii pod płytki  MOP SW i Z 70% 80%
2 Sufity podwieszane - stelaż MOP SW i Z 90% 90%
3 Stolarka drzwiowa MOP SW i Z 90% 90%
 
 
 
Tydzień 15
 
 

ROBOTY DROGOWE

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Roboty ziemne - wykop A1 2 000 m3 2 000 m3
2 Roboty ziemne - nasyp 200 m3 200 m3
3 Roboty ziemne - GWN - -
4 Podbudowa - warstwa mrozoochronna - -
5 Podbudowa- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie- 20cm 2 000 m2 730 m2
6 Podbudowa- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie- 18cm   -
7 Podbudowa- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie- 14cm - -
8 Platforma robocza - kruszywo stabilizowane cementem 5 MPa - -
9 Ulepszone podłoże - stabilizacja 2,5 do 5,0 MPa (G3) - 14 390 m2
10 Ulepszone podłoże - stabilizacja 2,5 MPa (G1/G2) - -
11 Podbudowa z betonu asfaltowego - 18 cm 2 000 m2  1 870 m
12 Podbudowa z betonu asfaltowego - 11 cm - -
13 Podbudowa z betonu asfaltowego - 8 cm - -
14 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego - 9 cm 2 500 m2 2 840 m2
15 Warstwa ścieralna SMA - 4 cm - -
Podbudowa z chudego betonu wraz ze ściekiem
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Podbudowa z chudego betonu A1 38 748 m2 13 941 m2
2 Nawierzchnia Betonowa 0 m2 0 m2
3 Wykonanie ścieku 600 mb 600 mb
Ekrany akustyczne
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 TRZON PALA Ekran 122 50 szt. 56 szt. - 112% 
2 TRZON PALA Ekran 121a+b 50 szt. 99 szt. - 198% 
3 TRZON PALA Ekran 115b 15 szt 14 szt. - 93% 
4 TRZON PALA Ekran 106 25 szt. 27 szt. - 108%
5 TRZON PALA Ekran 124a 4 szt. 0szt. -0% 
6 TRZON PALA Ekran 114b 0 szt. 3szt.
7 USTAWIENE SŁUPÓW+BETONOWANIE GŁOWIC Ekran 119 34 szt. 53szt. - 156% 
8 USTAWIENE SŁUPÓW+BETONOWANIE GŁOWIC Ekran 123a+b  21 szt. 43szt. - 205% 
9 USTAWIENE SŁUPÓW+BETONOWANIE GŁOWIC Ekran 129 18 szt. 33 szt. - 183% 
10 USTAWIENE SŁUPÓW+BETONOWANIE GŁOWIC Ekran 117 10 szt. 0 szt. - 0% 
11 Montaż belek podwalinowych Ekran 127b 0 szt. 17 szt. 
12 Montaż belek podwalinowych Ekran 123a+b  0 szt. 36 szt.
13 Montaż wypełnień typu zielona ściana Ekran 127b 0 m2 260m2 
Analiza - Ekrany Akustyczne
  Suma tygodniowa wykonanych trzonów pala 199
  Suma tygodniowa wykonanych głowic + ustawionych słupów 129
  Suma tygodniowa wykonanych belek podwalinowych 53
  Suma tygodniowa wykonanych paneli szklanych 0
  Suma tygodniowa wykonanych paneli typu "zielona ściana" 260
  Suma robót wykonanych na kontrakcie - w zakresie trzonów pala 1510 szt.  ( zaawansowanie robót w odniesieniu do całości robót na kontrakcie w zakresie pali 96,7%)
  Suma robót wykonanych na kontrakcie - w zakresie głowic i ustawienia słupów 805 szt.  ( zaawansowanie robót w odniesieniu do całości robót na kontrakcie w zakresie pali 51,5%)
  Suma robót wykonanych na kontrakcie - w zakresie belek podwalinowych 587 szt.  ( zaawansowanie robót w odniesieniu do całości robót na kontrakcie w zakresie belek podwalinowych 38,1%)
  Suma robót wykonanych na kontrakcie - w zakresie paneli szklanych 1413,68 m2  ( zaawansowanie robót w odniesieniu do całości robót na kontrakcie w zakresie paneli szkalnych 96,8%)
  Suma robót wykonanych na kontrakcie - w zakresie paneli typu "zielona ściana" 3646,35 m2  ( zaawansowanie robót w odniesieniu do całości robót na kontrakcie w zakresie paneli zielona ściana 11,9%)
Zaawansowanie całości zakresu robót - Ekrany Akustyczne 46,69%
 
Hydroobsiew
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 A1, łacznice, drogi poprzeczne i serwisowe, MOP- hydrosiew  296+440-296+240 (P) 4000 100%
2 296+450-296+560 (L) 1000 100%
3 295+950-296+640 (P) 2500 100%
4 298+220-298+300 (P) 500 100%
5 300+760-301+050 (P) 5000 100%
6 301+500-301+800 (P) 2000 100%
7 302+340-302+490 (P) 1500 100%
8 302+200-302+500 (L) 2500 100%
9 303+300-303+800 (L) 3500 100%
10 303+300-303-150 (P) 1000 100%
11 304+600-304+300 (P) 2000 100%
Układanie barier
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Montaż barier H1W4A Węzeł L05 str lewa km 0+140-0+152 12 12
2 Montaż barier N2W4A Węzeł L05 str lewa km 0+000-0+140 140 140
3 Montaż barier N2W4A Węzeł L02L str prawa km 0+000-0+262 262 262
4 Montaż barier H1W4A Węzeł L05 str prawa km 0+141-0+153 12 12
5 Montaż barier N2W4A Węzeł L05 str prawa km 0+000-0+141 141 141
6 Montaż barier N2W4A Węzeł L04L str prawa km 0+000-0+127 127 127
7 Montaż barier N2W4A Węzeł L04L str lewa km 0+000-0+120 120 120
8 Montaż barier N2W4A Węzeł L02L str lewa km 0+000-0+184 184 184
9 Montaż barier N2W4A Węzeł L03P str prawa km 0+000-0+279 279 279
10 Montaż barier N2W4A Węzeł L05 str prawa km 0+300-0+564 264 264
11 Montaż barier H1W4A Węzeł L05 str prawa km 0+210-0+222 12 12
12 Montaż barier N2W4A Węzeł L05 str prawa km 0+222-0+284 62 62
13 Montaż barier N2W4A Węzeł L03P str lewa km 0+098-0+270 172 172
14 Montaż barier H1W4A Węzeł L05 str lewa km 0+210-0+222 12 12
15 Montaż barier N2W4A Węzeł L05 str lewa km 0+222-0+394 172 172
16 Montaż barier N2W4A Węzeł L01P str lewa 0+100-0+304 204 204
17 Montaż barier N2W4A Węzeł L01P str prawa km 0+000-0+316 351 316
18 Montażbarier N2W4A Węzeł L05 str lewa km 0+483-0+500 17 17
19 Montaż barier N2W4A Węzeł L05 str lewa km 0+843-0+939 96 88
20 Montaż barier N2W4A Węzeł L05 str lewa km 0+848-0+944 96 88
Analiza - Bariery
  Suma wykonanych barier w pasie rozdziału A1 48%
  Suma wykonanych barier przy jezdni lewej A1 36%
  Suma wykonanych barier przy jezdni prawej A1 28%
  Suma wykonanych barier na Węźle  74%
  Suma wykonanych barier przy drogach poprzecznych 92%
Układanie płyt yomb - pas technologiczny
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Droga technologiczna z plyt jumb -wyk.1052,5 mb prawa strona 303+686 - 304+773 100% 100%
2 Droga technologiczna z plyt jumb -wyk.275 mb prawa strona 302+825 - 302+550 100% 100%
3 Droga technologiczna z płyt jumb -wyk 36m prawa strona  302+175 - 302+211 100% 100%
4 Droga technologiczna z płyt jumb -wyk 230m lewa strona 304+320 -304+550 100% 100%
Kostka brukowa - MOPY
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Układanie nawierzchni z kostki granitowej Mop Zachdoni 45% 24%
2 Układanie nawierzchni z kostki granitowej Mop Wschodni 50% 40%
Nasadzenia na wałach ziemnych i rondzie
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Nasadzenia krzewów  - wał 297+650-297+810 60% 100%
2 Nasadzenia krzewów  - wał 298+100-298+210 60% 100%
3 Nasadzenia krzewów  - wał 299+400-299+530 60% 100%
4 Nasadzenia krzewów  - wał 304+950-305+350 60% 100%
5 Nasadzenia krzewów  - wał 305+470-305+910 60% 100%
6 Nasadzenia krzewów  - wał 307+280-307+450 60% 100%
7 Nasadzenia krzewów - wał 3002+350-302+450 100% 100%
8 Nasadzenia drzew i krzewów - węzeł Brzeziny 305+300-305+400 95% 100%
9 Nasadzenia drzew i krzewów - węzeł Brzeziny 305+750-305+900 100% 100%
10 Nasadzenia pnączy - ekrany DK 72 str L i P 0+000-0+527 85% 100%
11 Nasadzenia krzewy i drzewa 300+800-300+950 str P 80% 100%
Obsiew skarp, rowów i terenów płaskich
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 A1, łacznice, drogi poprzeczne i serwisowe, MOP- siew tradycyjny Obsiew skarp i rowów 305+350-305+220 (L) 2500 100%
2 303+250-303+800 (P) 2500
3 Łącznica w km 305+500 (P) 1000
4 Obiekt w km 298+200 (L+P) 3000
5 304+300-304+850 (P) 1500
6 Łącznica 3500
7 307+150-308+100 (P) 3000
8 308+550-309+150 (P) 1800
9 A1, łacznice, drogi poprzeczne i serwisowe, pas technologiczny, MOP Obsiew terenów płaskich 298+620-299+040  7000 100%
10 300+780-301+400 (P) 9000
11 299+040-299+200 (L) 5000
12 Węzeł  km 305+400 6500
13 301+870-302+070 (P) 4800
14 300+770-300+960 (L) 6500
15 298+900-298+500 (P) 7000
Ogrodzenia
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Przygotowanie wykopu pod siatkę 306+230-307+050P 820 mb  820 mb 
2 Przygotowanie wykopu pod siatkę 307+700-308+045 P 375 mb  375 mb 
3 Wywiercenie otworów pod fundamenty słupków 306+230-307+050 P  820 mb  600 mb 
 

ROBOTY MOSTOWE

Lp. Nazwa  Lokalizacja planowane
1 Zakończono roboty WD-246 - -
2 Zakończono roboty WD-247 - -
3 Brak robót WA-248 - -
4 Zakończono roboty WD-249 - -
5 Brak robót WA-250 - -
6 Zakończono roboty WD-251 - -
7 Ułożenie nawierzchni żywicznych na kapach chodnikowych
montaż barier energochłonnych
WA-252 100%
25%
100%
75%
8 Zakończono roboty WD-253 - -
9 Montaż balustrad skarpowych WD-254 - -
10 Zakończono roboty WD-255 - -
11 Zakończono roboty WD-256 - -
12 Brak robót WA-257 - -
Przepusty          
Lp. Nazwa  Lokalizacja planowane
1 Hydrofobizacja PZM-2 100% 100%
2 Hydrofobizacja PZM-3 100% 100%
3 Gabiony PZM-10a 100% 100%
4 Montaż prefabrykatów prepustu rurowego Ø 800 DS4 km 296+821,44
TG przy PZM-4 L
100% 100%
5 Zasypki przepustu TG przy PZM-7 L
TG przy PZM-8 L
przy WA-250 przy przyczółku km 0+212,60
DS4 km 296+821,44
TG przy PZM-4 L
100% 100%
 

ROBOTY BRANŻOWE

Kanalizacja
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Kanalizacja deszczowa. Wpusty: WS-27/4, 27/2
(montaż i regulacja kratek żeliwnych na wpustach)
Układ KD-27 _ wykonane
2 Kanalizacja deszczowa. Wpusty: WS-22/5,22/7,22/9,22/11
(montaż i regulacja kratek żeliwnych na wpustach)
Układ  KD-22 _ wykonane
3 Kanalizacja deszczowa. Odcinek: SR-24/1 - SR-24/2
(montaż rury, studni i osadników przy studni wpadowej, zasypka i zagęszczenie wykopów)
Układ KD-24 _ wykonane
4 Kanalizacja deszczowa. Wpusty: ws-214,106,108,110
(montaż wylotów skarpowych)
km 304+215
- km 309+940
_ wykonane
5 Kanalizacja deszczowa. Wpusty: WS-39/6/2, 39/7/2, 39/9/2, 39/8/2
(montaż i regulacja kratek żeliwnych na wpustach)
Układ KD-39 _ wykonane
6 Kanalizacja deszczowa. Wpusty: WS-47/1,47/2,47/3
(montaż i regulacja kratek żeliwnych na wpustach)
Układ KD-47 _ wykonane
7 Kanalizacja deszczowa. Wpusty: ws-57,58,59,68,70,72,73,74,76,78,81,83,85,87,109,106,108,169,
171,173,175,175,177,179,185,184,183,181,215,217,213,214,
216,218 (montaż i regulacja kratek żeliwnych na wpustach)
km 301+410
- km 309+980
_ wykonane
8 Przepust DN 600
(montaż przepustu, wlotu i wylotu, zasypka i zagęszczenie wykopu)
km 0+295
DS.-2
_ wykonane
9 Przepusty przy wyjściu awaryjnym  km 296+780 P
km 296+980 P
_ wykonane
10 Kanalizacja deszczowa. Wpusty: WS-17/1,16/1,15/1,14/1,13/1,7/1
(montaż pierścieni odciążających na wpustach)
MOP SKOSZEWY WSCHÓD _ wykonane
11 Kanalizacja deszczowa. Wpusty: WS-26/3,26/4,26/5,26/6,26/7
(montaż pierścieni odciążających na wpustach)
Układ KD-26 _ wykonane
12 Kanalizacja deszczowa. Wpusty: ws-88,89,91,93,95,97,99
(montaż pierścieni odciążających na wpustach)
km 303+920
- km 304+075
_ wykonane
13 Kanalizacja deszczowa. Odcinek: SR-24/1A - P2
(montaż rurociągu tlocznego od studni rozprężnej
w kierunku P2) - kontynuacja robót
Układ KD-24 _ wykonane
14 Kanalizacja deszczowa. Odcinek: SR-21/2 - WK-21/1
(montaż rury, studni i wylotu, zasypka i zagęszczenie wykopu)
Układ KD-21 _ wykonane
Oświetlenie i zasilanie
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Układanie kabla ITS MOP Skoszewy 20% 20%
2 Montaż złącz zasilających ITS Węzeł Brzeziny 50% 50%
3 Montaż złącz zasilających ITS km 310+000 100% 100%
Telematyka
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Układanie rur 6xRHDPE km296+600 - km 297+500 80% 80%
2 Ustawianie studni MOP MOP Skoszewy Wschód 20% 20%
3 Montaż studni kablowych SKR2 MOP Skoszewy Zachód 20% 20%
4 Układanie kanalizacji 2x125RHDPEp MOP Skoszewy Wschód 20% 20%
Budynek toalet - MOPY
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Izolacja z płynnej folii pod płytki  MOP SW i Z 100% 100%
2 Płytki - posadzka i ściany MOP SW i Z 30% 30%
3 Malowanie ścian MOP SW i Z 0% 60%
 
 
 
Tydzień 16
 
ROBOTY DROGOWE
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Roboty ziemne - wykop A1 1 000 m3 1 000 m3
2 Roboty ziemne - nasyp 100 m3 100 m3
3 Roboty ziemne - GWN - -
4 Podbudowa - warstwa mrozoochronna - -
5 Podbudowa- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie- 20cm 2 000 m2 2 000 m3
6 Podbudowa- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie- 18cm   -
7 Podbudowa- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie- 14cm - -
8 Platforma robocza - kruszywo stabilizowane cementem 5 MPa - -
9 Ulepszone podłoże - stabilizacja 2,5 do 5,0 MPa (G3) - -
10 Ulepszone podłoże - stabilizacja 2,5 MPa (G1/G2) - -
11 Podbudowa z betonu asfaltowego - 18 cm - -
12 Podbudowa z betonu asfaltowego - 11 cm - -
13 Podbudowa z betonu asfaltowego - 8 cm - -
14 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego - 4 cm 0 350 m2
15 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego - 9 cm 1 000 m2 1000m2
16 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - 4 cm - 350 m2
17 Warstwa ścieralna SMA - 4 cm 10 000 m2 14 700 m2
Podbudowa z chudego betonu wraz ze ściekiem
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Podbudowa z chudego betonu A1 3.000 m2 4.600 m2
2 Nawierzchnia Betonowa 19.085 m2 19.085 m2
3 Wykonanie ścieku 500 mb 500 mb
Ekrany akustyczne
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 TRZON PALA Ekran 121a+b 14 szt. 14 szt. - 100% 
2 TRZON PALA Ekran 115b 4 szt 3 szt. - 75%
3 TRZON PALA Ekran 106b 2 szt. 4 szt. - 200%
4 TRZON PALA Ekran 107 0 szt. 2 szt.
5 TRZON PALA Ekran 119 0 szt. 1 szt.
6 TRZON PALA Ekran 124a 4 szt 4 szt. - 100%
7 TRZON PALA Ekran 129 10 szt 13szt. -130%
8 USTAWIENE SŁUPÓW+BETONOWANIE GŁOWIC Ekran 119 14 szt. 17szt. -121% 
9 USTAWIENE SŁUPÓW+BETONOWANIE GŁOWIC Ekran 127b 25 szt 25szt. - 100%
10 USTAWIENE SŁUPÓW+BETONOWANIE GŁOWIC Ekran 117 21 szt 21szt. - 100%
11 USTAWIENE SŁUPÓW+BETONOWANIE GŁOWIC Ekran 114b 18szt. 44 szt. - 244%
12 USTAWIENE SŁUPÓW+BETONOWANIE GŁOWIC Ekran 128 0szt 1 szt. 
13 USTAWIENE SŁUPÓW+BETONOWANIE GŁOWIC Ekran 129 0szt 10 szt.
14 USTAWIENE SŁUPÓW+BETONOWANIE GŁOWIC Ekran 125 0szt 19 szt.
15 USTAWIENE SŁUPÓW+BETONOWANIE GŁOWIC Ekran 121b 0szt 6 szt. 
16 Montaż belek podwalinowych Ekran 124b 20 szt. 24 szt. - 120%
17 Montaż belek podwalinowych Ekran 127a 0 szt 17 szt. 
18 Montaż belek podwalinowych Ekran 127b 0 szt 21 szt. 
19 Montaż wypełnień typu zielona ściana Ekran 127b 0 m2 350 m2
Analiza - Ekrany Akustyczne
  Suma tygodniowa wykonanych trzonów pala 41
  Suma tygodniowa wykonanych głowic + ustawionych słupów 143
  Suma tygodniowa wykonanych belek podwalinowych 62
  Suma tygodniowa wykonanych paneli szklanych 0
  Suma tygodniowa wykonanych paneli typu "zielona ściana" 350
  Suma robót wykonanych na kontrakcie - w zakresie trzonów pala 1541 szt.  ( zaawansowanie robót w odniesieniu do całości robót na kontrakcie w zakresie pali 95,9%)
  Suma robót wykonanych na kontrakcie - w zakresie głowic i ustawienia słupów 948 szt.  ( zaawansowanie robót w odniesieniu do całości robót na kontrakcie w zakresie pali 60%)
  Suma robót wykonanych na kontrakcie - w zakresie belek podwalinowych 649 szt.  ( zaawansowanie robót w odniesieniu do całości robót na kontrakcie w zakresie belek podwalinowych 42,1%)
  Suma robót wykonanych na kontrakcie - w zakresie paneli szklanych 1413,68 m2  ( zaawansowanie robót w odniesieniu do całości robót na kontrakcie w zakresie paneli szkalnych 96,8%)
  Suma robót wykonanych na kontrakcie - w zakresie paneli typu "zielona ściana" 3646,35 m2  ( zaawansowanie robót w odniesieniu do całości robót na kontrakcie w zakresie paneli zielona ściana 13,04%)
Zaawansowanie całości zakresu robót - Ekrany Akustyczne 49,0%
 
Hydroobsiew
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 A1, łacznice, drogi poprzeczne i serwisowe, MOP- hydrosiew  296+440-296+240 (P) 4000 100%
2 296+450-296+560 (L) 1000 100%
3 295+950-296+640 (P) 2500 100%
4 298+220-298+300 (P) 500 100%
5 300+760-301+050 (P)