Autostrada A1 Stryków - Węzeł Tuszyn
 
Zadanie I: od km 295+850 (od węzła „Stryków I” bez węzła) do km 310+000
 

 

 
POSTĘP ROBÓT
 
 
Rok 2016
 
 
Czerwiec
 
 
Tydzień 22
 
 

ROBOTY DROGOWE

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Roboty ziemne - wykop A1 100 m3 100 m3
2 Roboty ziemne - nasyp 100 m3 100 m3
3 Roboty ziemne - GWN - -
4 Podbudowa - warstwa mrozoochronna - -
5 Podbudowa- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie- 20cm 5 000 m2 5 300 m2
6 Podbudowa- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie- 18cm - -
7 Podbudowa- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie- 14cm - -
8 Platforma robocza - kruszywo stabilizowane cementem 5 MPa - -
9 Ulepszone podłoże - stabilizacja 2,5 do 5,0 MPa (G3) - -
10 Ulepszone podłoże - stabilizacja 2,5 MPa (G1/G2) - -
11 Podbudowa z betonu asfaltowego - 18 cm - -
12 Podbudowa z betonu asfaltowego - 11 cm - -
13 Podbudowa z betonu asfaltowego - 8 cm - -
14 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego - 4 cm 8 000 m2 8 340 m2
15 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego - 9 cm - -
16 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - 4 cm 10 000 m2 11 100 m2
17 Warstwa ścieralna SMA - 4 cm 2 500 m2 2 460 m2
Podbudowa z chudego betonu wraz ze ściekiem
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Podbudowa z chudego betonu A1 0 m2 0 m2
2 Nawierzchnia betonowa 8.000 m2 7.806 m2
3 Wykonanie ścieku 120 mb 120 mb
Ekrany akustyczne
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Słupy bramowe Ekran 109,110,111 34 szt 20 szt. - 59% 
2 Montaż belek podwalinowych Ekran 115 10 szt. 7 szt. - 70% 
3 Montaż belek podwalinowych Ekran 117 20 szt. 10 szt. - 50% 
4 Montaż belek podwalinowych Ekran 118 6 szt 0 szt. - 0%
5 Montaż belek podwalinowych Ekran 120 15 szt 23 szt. - 153% 
6 Montaż belek podwalinowych Ekran 121 8 szt 16 szt 
7 Montaż belek podwalinowych Ekran 124 3 szt 0 szt - 0%
8 Montaż belek podwalinowych Ekran 126 50 szt 65 szt.- 130% 
9 Montaż belek podwalinowych Ekran 129 0 szt 12 szt.
10 Montaż belek podwalinowych Ekran 125 0 szt 6 szt.
11 Montaż belek podwalinowych Ekran 122 0 szt 10 szt.
12 Montaż belek podwalinowych Ekran 107 0 szt 7 szt.
13 Montaż belek podwalinowych Ekran 106 b 0 szt 6 szt.
14 Montaż belek podwalinowych Ekran 105 0 szt 6 szt.
15 Montaż wypełnień typu zielona ściana Ekran 115 300 m2 92,5m2- 31%
16 Montaż wypełnień typu zielona ściana Ekran 117 200 m2 210m2- 105%
17 Montaż wypełnień typu zielona ściana Ekran 118 100 m2 60m2- 60% 
18 Montaż wypełnień typu zielona ściana Ekran 120 200 m2 437,5m2- 219%
19 Montaż wypełnień typu zielona ściana Ekran 121 450 m2 815m2- 181% 
20 Montaż wypełnień typu zielona ściana Ekran 124 150 m2 0m2- 0% 
21 Montaż wypełnień typu zielona ściana Ekran 126 400 m2 503,5m2- 126% 
22 Montaż wypełnień typu zielona ściana Ekran 129 400 m2 625m2- 156% 
23 Montaż wypełnień typu zielona ściana Ekran 125 200 m2 0m2- 0% 
24 Montaż wypełnień typu zielona ściana Ekran 127b 0 m2 180m2
25 Montaż wypełnień typu zielona ściana Ekran 107 0 m2 57,50m2
26 Montaż wypełnień typu zielona ściana Ekran 105 0 m2 105m2
27 Montaż  paneli drzwiiowych Ekran 126, 129 4 szt 4 szt- 100% 
28 Montaż  paneli drzwiiowych Ekran 123b 0 szt 1 szt
29 Wypełnienie konstrukcji bramy  Ekran 106 1 szt 0,95 szt- 90% 
30 Wypełnienie konstrukcji bramy  Ekran 129 0 szt 0,8 szt 
31 Wypełnienie konstrukcji bramy  Ekran 107 0 szt 1 szt 
  Suma tygodniowa wykonanych trzonów pala 0
  Wykonanie fundamentów pod bramy        0
  Suma tygodniowa wykonanych głowic + ustawionych słupów 0
  Suma tygodniowa ustawionych słupów bram       20
  Suma tygodniowa wykonanych belek podwalinowych 168
  Suma tygodniowa wykonanych paneli szklanych 0
  Suma tygodniowa wykonanych paneli typu "zielona ściana" 3086
  Suma tygodniowa wykonanych głowic + ustawionych słupów 1610szt.  ( zaawansowanie robót w odniesieniu do całości robót na kontrakcie w zakresie pali 100% - w tym fundamenty bramowe)
  Suma tygodniowa ustawionych słupów bram 1564 szt.  ( zaawansowanie robót w odniesieniu do całości robót na kontrakcie w zakresie słupów   100%)
  Suma tygodniowa wykonanych belek podwalinowych 32 szt.  ( zaawansowanie robót w odniesieniu do całości robót na kontrakcie w zakresie montażu słupów bram   70%)
  Suma tygodniowa wykonanych paneli szklanych 1426 szt.  ( zaawansowanie robót w odniesieniu do całości robót na kontrakcie w zakresie belek podwalinowych 92,5%)
  Suma tygodniowa wykonanych paneli typu "zielona ściana" 1413,68 m2  ( zaawansowanie robót w odniesieniu do całości robót na kontrakcie w zakresie paneli szkalnych 96,8%)
  Suma robót wykonanych na kontrakcie - w zakresie trzonów pala 20946,4m2  ( zaawansowanie robót w odniesieniu do całości robót na kontrakcie w zakresie paneli zielona ściana 72%)
  Zaawansowanie całości zakresu robót - Ekrany Akustyczne 87,81%
Ekrany przeciwolśnieniowe  
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Słupy wraz z głowicami WA-250
WA-257
100% 100%
2 Słupy na kotwach WA-248,250,252,257 100% 100%
3 Montaż podwalin WA-250,257 100% 96%
4 Poprawki malarskie i uzup. podlewek pod słupami WA-248,250,252,257 0% 40%
5 Składanie ekranów szklanych, oklejanie szkła WA-248,250,252,257 0% 40%
Nasadzenia  drzew i krzewów na terenach płaskich  
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Nasadzenia drzew i kwiatów 298+200 P 100% 100%
2 Nasadzenia drzew i kwiatów 299+300 L 100% 100%
3 Nasadzenia drzew i kwiatów 300+200 L 100% 100%
Obsiew
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 A1 łącznice, rogi poprzeczne i serwisowe, MOP, siew tradycyjny 310+000-309+500 (P) 5500 m2 100%
2 309+500-309+150 (P)
3 309+000-308+500 (P)
4 308+000-308+030 (P)
5 306+750-306+790 (P)
6 310+000-308+000 (L)
7 Obsiew pasa rozdziału 309+300-308+400 21000 m2 100%
307+600-308+100
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Układanie nawierzchni z koski granitowej Mop Zachdoni 92% 92%
2 Układanie nawierzchni z koski granitowej Mop Wschodni 92% 93%
Układanie barier
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Montaz barier H2W6A Pas rozdziału km 298+569-298+735 154 mb 154 mb
2 Montaz barier H1W4A jezdnia lewa km 296+808-296+841 33 mb 33 mb
3 Montaz barier H1W4A jezdnia prawa km 307+563-307+575 12 mb 12 mb
4 Montaz barier H2W4A Pas rozdziału km 306+012-306+067 110 mb 110 mb
5 Montaz barier H1W4A jezdnia lewa km 298+605-298+801 196 mb 196 mb
6 Montaz barier H1W4A jezdnia prawa km 307+539-307+567 16 mb 16 mb
7 Montaz barier H1W4A jezdnia lewa km 305+475-305+487 12 mb 12 mb
8 Montaz barier H1W4A jezdnia lewa km 298+187-298+607 420 mb 420 mb
9 Montaz barier H1W4A jezdnia lewa km 298+795-298+829 34 mb 34 mb
10 Montaz barier H1W4A jezdnia prawa km 299+149-299+175 36 mb 36 mb
11 Montaz barier H1W4A jezdnia prawa km 296+911-296+946 24 mb 24 mb
12 Montaz barier H2W4A pas rozdziału km 299+139-299+180 82 mb 82 mb
13 Montaż odblasków cały odcinek 100% 100%
Suma wykonanych barier w pasie rozdziału A1 99,8%
Suma wykonanych barier przy jezdni lewej A1 97%
Suma wykonanych barier przy jezdni prawej A1 96%
Suma wykonanych barier na Węźle  100%
Suma wykonanych barier przy drogach poprzecznych 92%
Ogrodzenie
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Wykopy pod siatkę  A1 4550 mb 2550 mb
2 Doły pod słupki  A1 2000 mb 1800 mb
3 Zamykanie obiektów A1 150 mb 90 mb
4 Siatka na gotowo A1 18 700 mb 16 010 mb
5 Przepusty  A1 10 szt. 6 szt.
6 Bramy A1 4 szt. 8 szt.
7 Furtki A1 0 szt. 2 szt.
 

ROBOTY MOSTOWE

Lp. Nazwa  Lokalizacja planowane wykonane
1 Zakończono roboty WD-246 - -
2 Zakończono roboty WD-247 - -
3 Montaż konstrukcji ekranów akustycznych WA-248 100% 100%
4 Zakończono roboty WD-249 - -
5 Montaż konstrukcji ekranów akustycznych
Montaż konstrukcji ekranów przeciwolśnieniowych
Montaż podwalin pod ekrany przeciwolśnieniowe na dojazdach
WA-250 100%
100%
100%
100%
100%
100%
6 Zakończono roboty WD-251 - -
7 Montaż konstrukcji ekranów akustycznych
montaż konstrukcji ekranów przeciwolśnieniowych
WA-252 100%
100%
100%
100%
8 Zakończono roboty WD-253 - -
9 Zakończono roboty WD-254 - -
10 Zakończono roboty WD-255 - -
11 Zakończono roboty WD-256 - -
12 Montaż konstrukcji ekranów akustycznych
Montaż konstrukcji ekranów przeciwolśnieniowych
montaż podwalin pod ekrany przeciwolśnieniowe na dojazdach
WA-257 100%
100%
100%
100%
100%
100%
Przepusty skrzynkowe i rurowe
Lp. Nazwa  Lokalizacja planowane wykonane
1 Korytko odwadniajace  PZM-3, PZM-6, PP-1d 100% 100%
 

ROBOTY BRANŻOWE

Kanalizacja i wodociągi
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Kanalizacja Deszczowa
Motaż kanałów od studni KD-1/6 do studni KD-1/8.
Przebudowa KD-1  - wykonane
2 Kanalizacja deszczowa MOP-WSCHÓD
Montaż oczyszczalni biologicznej
MOP-WSCHÓD - wykonane
3 Kanalizacja deszczowa.
Studnie i osadnik: SR-18/1, SR-18/2, SR-18/3, SR-18/4, SR-18/5, OS-18/10
(montaż i regulacja włazow żeliwnych na studniach i osadniku)
KD-18 - wykonane
4 Kanalizacja deszczowa.
Studnie i osadnik: SR-17/1, SR-17/2, SR-17/3, SR-17/4, SR-17/5, OS-17/10
(montaż i regulacja włazow żeliwnych na studniach i osadniku)
KD-17 - wykonane
5 Kanalizacja deszczowa.
Wyloty: WP-MOP-1, WK-35/1, WK-35/2, WK-31/1, WK-18/1
(montaż zastawek na wlotach do zbiorników)
A1 - wykonane
6 Kanalizacja deszczowa
Zastawki:ZA-21, ZA-22, ZA-24, ZA-26, ZA-28, ZA-30, ZA-32, ZA-34, ZA-36, ZA-23, ZA-25, ZA-27, ZA-29, ZA-31, ZA-33, ZA-35, ZA59, ZA-60, ZA-61
(Montaż zastawek na płytach żelbetowych w rowach)
A1 - wykonane
7 Kanalizacja deszczowa.
Studnie i osadnik: SR-8/1, SR-8/2, SR-8/3, SR-8/4, OS-8/4
(montaż i regulacja włazow żeliwnych na studniach i osadniku)
KD-8 - wykonane
8 Kanalizacja deszczowa.
Montaż skrzynek żeliwnych na zasówach Ø 400 przy pompowniach P1, P2.
A-1 - wykonane
9 Kanalizacja Deszczowa
Zastawki: ZA-38, ZA-37, ZA-39, ZA-40, ZA-41, ZA-42, ZA-43, ZA-44, ZA-45, ZA-46, ZA-47, ZA-48, ZA-49, ZA-50, ZA-51, ZA-52, ZA-53, ZA-54, ZA-56, ZA-62, ZA-64, ZA-66, ZA-68, ZA-70, ZA-72.
(Montaż zastawek w rowach) 
A1 - wykonane
Oświetlenie i zasilanie
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Szalowanie i zalewanie fundamentów pod agregaty Przepompownie 100% 100%
2 Łączenie słupów Sierżnia 30% 30%
Telematyka
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Układanie rur 6xRHDPE CZR Stryków 50% 50%
2 Podwieszanie rur pod obiektem mostowym CZR Stryków 100% 100%
3 Porządkowanie terenu po pracach CZR Stryków 30% 30%
4 Wykonie przewiertów  CZR Stryków 30% 30%
 
 
 
Tydzień 23
 
 

ROBOTY DROGOWE

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Roboty ziemne - wykop A1 - -
2 Roboty ziemne - nasyp - -
3 Roboty ziemne - GWN - -
4 Podbudowa - warstwa mrozoochronna - -
5 Podbudowa- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie- 20cm - -
6 Podbudowa- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie- 18cm - -
7 Podbudowa- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie- 14cm - -
8 Platforma robocza - kruszywo stabilizowane cementem 5 MPa - -
9 Ulepszone podłoże - stabilizacja 2,5 do 5,0 MPa (G3) - -
10 Ulepszone podłoże - stabilizacja 2,5 MPa (G1/G2) - -
11 Podbudowa z betonu asfaltowego - 18 cm - -
12 Podbudowa z betonu asfaltowego - 11 cm - -
13 Podbudowa z betonu asfaltowego - 8 cm - -
14 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego - 4 cm - 2 000 m2
15 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego - 9 cm - -
16 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - 4 cm - 2 000 m2
17 Warstwa ścieralna SMA - 4 cm 15 000 m2 30 000 m2
Podbudowa z chudego betonu wraz ze ściekiem
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Podbudowa z chudego betonu A1 0 m2 0 m2
2 Nawierzchnia betonowa 3.540 m2 4.900 m2
3 Wykonanie ścieku 200 mb 200 mb
Ekrany akustyczne
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Słupy bramowe Ekran 109,110,111 14 szt 14 szt. - 100% 
2 Montaż belek podwalinowych Ekran 105 3 szt 2 szt. - 167% 
3 Montaż belek podwalinowych Ekran 107 1 szt 1 szt. - 100%
4 Montaż belek podwalinowych Ekran 111 9 szt 9 szt. - 100% 
5 Montaż belek podwalinowych Ekran 115 5 szt 1 szt. - 20% 
6 Montaż belek podwalinowych Ekran 114 0 szt 5 szt. 
7 Montaż belek podwalinowych Ekran 117 6 szt 11 szt - 183% 
8 Montaż belek podwalinowych Ekran 119 9 szt 14 szt - 155% 
9 Montaż belek podwalinowych Ekran 118 6 szt 6 szt.- 100% 
10 Montaż belek podwalinowych Ekran 120 2 szt 2szt.- 100% 
11 Montaż belek podwalinowych Ekran 121 24 szt 23 szt.- 96% 
12 Montaż belek podwalinowych Ekran 122 4 szt 4 szt.- 100%  
13 Montaż belek podwalinowych Ekran 123 4 szt 4 szt.- 100%  
14 Montaż belek podwalinowych Ekran 124 4 szt 5 szt.-125% 
15 Montaż belek podwalinowych Ekrna 125 1 szt 0 szt.- 0%  
16 Montaż belek podwalinowych Ekran 126 3 szt 3 szt- 100% 
17 Montaż belek podwalinowych Ekran 127 3 szt 3 szt- 100% 
18 Montaż belek podwalinowych Ekran 128 9 szt 5 szt- 60% 
19 Montaż belek podwalinowych Ekran 129 2 szt 2 sz- 100% 
20 Montaż wypełnień typu zielona ściana Ekran 105 100m2 36,5m2- 36,5% 
21 Montaż wypełnień typu zielona ściana Ekran 106 100m2 57,5m2- 57,5% 
22 Montaż wypełnień typu zielona ściana Ekran 107 100m2 237,5m2- 237% 
23 Montaż wypełnień typu zielona ściana Ekran 114 0m2 34,4m2
24 Montaż wypełnień typu zielona ściana Ekran 115 200m2 306,5m2- 153% 
25 Montaż wypełnień typu zielona ściana Ekran 117 200m2 180m2- 90% 
26 Montaż wypełnień typu zielona ściana Ekran 119 300m2 0m2- 0%
27 Montaż wypełnień typu zielona ściana Ekran 118 100m2 0m2- 0%
28 Montaż wypełnień typu zielona ściana Ekran 120 100m2 17,5m2- 17,5% 
29 Montaż wypełnień typu zielona ściana Ekran 121 500m2 516m2 szt- 103% 
30 Montaż wypełnień typu zielona ściana Ekran 122 0m2 78m2 
31 Montaż wypełnień typu zielona ściana Ekran 124 0m2 150m2 
32 Montaż wypełnień typu zielona ściana Ekran 123 300 m2 385m2 - 128% 
33 Montaż wypełnień typu zielona ściana Ekran 126 500 m2 22,5m2 - 5%
34 Montaż wypełnień typu zielona ściana Ekran 125 0m2 167,5m2 
35 Montaż wypełnień typu zielona ściana Ekran 127 300 m2 447,5m2 - 149% 
36 Montaż wypełnień typu zielona ściana Ekran 128 100 m2 130m2 - 130% 
37 Montaż wypełnień typu zielona ściana Ekran 129 300 m2 255m2 - 85% 
38  Konstrukcja bramy  Ekran 109,110,111,112,113 12 szt 7 szt - 58% 
39 Montaż drzwi Ekran 124b 0 szt 1szt 
  Suma tygodniowa wykonanych trzonów pala 0
  Wykonanie fundamentów pod bramy        0
  Suma tygodniowa wykonanych głowic + ustawionych słupów 0
  Suma tygodniowa ustawionych słupów bram       14
  Suma tygodniowa wykonanych belek podwalinowych 104
  Suma tygodniowa wykonanych paneli szklanych 0
  Suma tygodniowa wykonanych paneli typu "zielona ściana" 3021,5
  Suma robót wykonanych na kontrakcie - w zakresie trzonów pala 1610szt.  ( zaawansowanie robót w odniesieniu do całości robót na kontrakcie w zakresie pali 100% - w tym fundamenty bramowe)
  Suma robót wykonanych na kontrakcie - w zakresie głowic i ustawienia słupów 1564 szt.  ( zaawansowanie robót w odniesieniu do całości robót na kontrakcie w zakresie słupów   100%)
  Suma robót wykonanych na kontrakcie - w zakresie montażu słupów bram 46 szt.  ( zaawansowanie robót w odniesieniu do całości robót na kontrakcie w zakresie montażu słupów bram   100%)
  Suma robót wykonanych na kontrakcie - w zakresie belek podwalinowych 1530 szt.  ( zaawansowanie robót w odniesieniu do całości robót na kontrakcie w zakresie belek podwalinowych 99,3%)
  Suma robót wykonanych na kontrakcie - w zakresie paneli szklanych 1413,68 m2  ( zaawansowanie robót w odniesieniu do całości robót na kontrakcie w zakresie paneli szkalnych 96,8%)
  Suma robót wykonanych na kontrakcie - w zakresie paneli typu "zielona ściana" 23967,9m2  ( zaawansowanie robót w odniesieniu do całości robót na kontrakcie w zakresie paneli zielona ściana 81,9%)
  Zaawansowanie całości zakresu robót - Ekrany Akustyczne 92,47%
Ekrany przeciwolśnieniowe  
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Wypełnienia ekranów przeciwolśnieniowych WA-250
WA-257
50% 90%
Nasadzenia  drzew i krzewów na terenach płaskich  
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 nasadzenia drzew i krzewów 306+500-306+900 P 100% 100%
2 nasadzenia drzew i krzewów 303+000 L i P 100% 100%
3 nasadzenia drzew i krzewów 306+600-306+700 P 100% 100%
4 nasadzenia drzew i krzewów 297+000-297+300 P i L 100% 100%
5 nasadzenia drzew i krzewów 298+300-298+400 P 100% 100%
6 nasadzenia drzew i krzewów 296+500-296+650 L 100% 100%
7 nasadzenia drzew i krzewów 299+300-299+500 L 100% 100%
8 nasadzenia drzew i krzewów 304+700-304+850 L 100% 100%
9 nasadzenia drzew i krzewów 306+700-306+750 P 100% 100%
10 nasadzenia pnączy 301+300 P 100% 100%
Obsiew
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 A1 łącznice, rogi poprzeczne i serwisowe, MOP, siew tradycyjny 297+850-298+100 (P) 12400 m2 100%
297+900-299+600 (P) poprawki
301+400-300+800 (L)
300+300-300+700 (L)
300+100-298+800 (L) poprawki
299+300-299+400 (L)
298+550-298+200 (P)
MOP strona prawa
2 Obsiew pasa rozdziału 307+600-306+700 41500 m2 100%
306+600-306+100
304+200-303+500
305+300-305+800
303+300-303+200
302+950-302+700
297+800-298+615
Kostka granitowa
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Układanie nawierzchni z kostki granitowej Mop Zachdoni 92% 93%
2 Układanie nawierzchni z kostki granitowej Mop Wschodni 93% 94%
3 Układanie krawężnika betonowego Mop Zachdoni 23% 30%
4 Układanie krawężnika betonowego Mop Wschodni 24% 24%
5 Układanie krawężnika granitowego Mop Zachdoni 7% 7%
6 Układanie krawężnika granitowego Mop Wschodni 6% 9%
               
Układanie barier
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Montaż barier H1W4A jezdnia lewa km 295+850-295+868 18 mb 18 mb
2 Montaz barier N2W3A WD 246 106 mb 106 mb
3 Montaz barier N2W3A DW 249 56 mb 56 mb
4 Montaż barier H1W4A jezdnia lewa km MOP - 299+920 140 mb 140 mb
5 Montaż barier H1W4A jezdnia prawa km 305+916-305+994 78 mb 78 mb
6 Montaz barier N2W3A DG 106309E str. Lewa  180 mb 180 mb
7 Montaż barier H1W3A jezdnia prawa km 299+592-299+624 32 mb 32 mb
8 Montaż barier H1W4A jezdnia prawa km 299+857-299+883 26 mb 26 mb
9 Montaż barier H1W4A jezdnia lewa km 299+549-299+575 20 mb 20 mb
10 Montaż barier H1W4A jezdnia lewa km 299+469-MOP  148 mb 148 mb
11 Montaż barier H1W4A jezdnia prawa km 299+496-MOP  132 mb 132 mb
12 Montaż poduszki  jezdnia prawa km 299+586-299+592 1 szt. 1 szt.
Suma wykonanych barier w pasie rozdziału A1 99,8%
Suma wykonanych barier przy jezdni lewej A1 99,1%
Suma wykonanych barier przy jezdni prawej A1 99,5%
Suma wykonanych barier na Węźle  100%
Suma wykonanych barier przy drogach poprzecznych 96%
Ogrodzenie
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Wykopy pod siatkę  A1 10000 mb 8000 mb
2 Doły pod słupki  1800 mb 1700 mb
3 Zamykanie obiektów 100 mb 95 mb
4 Siatka na gotowo 27000 mb 25000 mb
5 Przepusty  4 szt 3 szt
6 Bramy 76 szt 72 szt
7 Furtki 9 szt 9 szt
 

ROBOTY MOSTOWE

Lp. Nazwa  Lokalizacja planowane wykonane
1 Zakończono roboty WD-246 - -
2 Zakończono roboty WD-247 - -
3 Montaż wypełnień ekranów akustycznych
Przeciwspadek
WA-248 90%
100%
-
4 Zakończono roboty WD-249 - -
5
Montaż wypełnień ekranów przeciwolśnieniowych
Przeciwspadek
 
WA-250 60%
100%
60%
100%
6 Zakończono roboty WD-251 - -
7 Montaż wypełnień ekranów przeciwolśnieniowych
Przeciwspadek
WA-252 60%
100%
100%
100%
8 Zakończono roboty WD-253 - -
9 Zakończono roboty WD-254 - -
10 Zakończono roboty WD-255 - -
11 Zakończono roboty WD-256 - -
12 Zakończono roboty WA-257 60%
100%
60%
100%
Przepusty          
Lp. Nazwa  Lokalizacja planowane wykonane
1 Punkty stałe w gruncie PZM-1, PZM-1a, PZM-2 _ 100%
 

ROBOTY BRANŻOWE

Kanalizacja i wodociągi
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Kanalizacja Deszczowa
Zastawki: ZA-55, ZA-57, ZA-58, ZA-63, ZA-65, ZA-67, ZA-69, ZA-71, ZA-73, ZA-74, ZA-75, ZA-76, ZA-77, ZA-78
(Montaż zastawek w rowach) 
A 1 - wykonane
2 Kanalizacja deszczowa MOP-WSCHÓD
Montaż oczyszczalni biologicznej
MOP-WSCHÓD - wykonane
3 Kanalizacja deszczowa MOP-ZACHÓD
Montaż oczyszczalni biologicznej
MOP-ZACHÓD - wykonane
4 Kanalizacja sanitarna
odcinek: Wks-1 - BIO - SS1
(montaż wlotu i oczyszczalni biologicznej i studni SS1 wraz z zasypką)
MOP-ZACHÓD - wykonane
5 KD33
odcinek: Wk-33/1 - SR-33/1 - SR33/2 - SR33/4
               Wk-33/1 - OS33/19 - SR33/3 -SR33/4
(montaż wylotu, studni rewizyjnych i osadnika wraz bez zasypki)


 
A1 - wykonane
Oświetlenie i zasilanie
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Układanie kabla zasilającego ITS Węzeł Brzeziny 20% 20%
2 Montaż złącz kablowych ITS Węzeł Brzeziny 30% 30%
3 Montaż złącz kablowych ITS km297+400 50% 50%
Telematyka
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Układanie rur 6xRHDPE ba obiekcie mostowym CZR Stryków 100% 100%
2 Porządkowanie terenu po pracach CZR Stryków 50% 50%
3 Wyprawianie studni teletechnicznych Telematyka 20% 20%
 
 
 
 
Tydzień 24
 
 

ROBOTY DROGOWE

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Roboty ziemne - wykop A1 - -
2 Roboty ziemne - nasyp - -
3 Roboty ziemne - GWN - -
4 Podbudowa - warstwa mrozoochronna - -
5 Podbudowa- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie- 20cm 2 000 m2 2 000 m2 (100%)
6 Podbudowa- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie- 18cm - -
7 Podbudowa- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie- 14cm - -
8 Platforma robocza - kruszywo stabilizowane cementem 5 MPa - -
9 Ulepszone podłoże - stabilizacja 2,5 do 5,0 MPa (G3) - -
10 Ulepszone podłoże - stabilizacja 2,5 MPa (G1/G2) - -
11 Podbudowa z betonu asfaltowego - 18 cm - -
12 Podbudowa z betonu asfaltowego - 11 cm - -
13 Podbudowa z betonu asfaltowego - 8 cm - -
14 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego - 4 cm 5 000 m2 5 000 m2 (100%)
15 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego - 9 cm - -
16 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - 4 cm 10 000 m2 10 000 m2 (100%)
17 Warstwa ścieralna SMA - 4 cm - -
18 Humusowanie - 35 000 m2
Podbudowa z chudego betonu wraz ze ściekiem
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Podbudowa z chudego betonu A1 0 m2 0 m2
2 Nawierzchnia betonowa 1.500 m2 1.500 m2
3 Wykonanie ścieku 200 mb 200 mb
Ekrany akustyczne
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Montaż belek podwalinowych Ekran 105 1 szt 1szt. - 100% 
2 Montaż belek podwalinowych Ekran 106 4 szt 4 szt. - 100% 
3 Montaż belek podwalinowych Ekran 114 1 szt 1 szt. - 100% 
4 Montaż belek podwalinowych Ekran 115 4 szt 4 szt. - 100%
5 Montaż belek podwalinowych Ekran 117 2 szt 2 szt. -100% 
6 Montaż belek podwalinowych Ekran 119 5 szt 5 szt. - 100% 
7 Montaż belek podwalinowych Ekran 121 1 szt 1 szt - 100% 
8 Montaż belek podwalinowych Ekran 124 2 szt 1 szt - 50% 
9 Montaż belek podwalinowych Ekran 128 6 szt 6 szt.- 100% 
10 Montaż wypełnień typu zielona ściana Ekran 105 132,61 m2 150,5m2- 121% 
11 Montaż wypełnień typu zielona ściana Ekran 106 233,7 m2 60,5m2- 26% 
12 Montaż wypełnień typu zielona ściana Ekran 107 57,4 m2 17m2- 21% 
13 Montaż wypełnień typu zielona ściana Ekran 114 100,5m2 63m2- 63% 
14 Montaż wypełnień typu zielona ściana Ekran 115 114,3m2 0m2- 0% 
15 Montaż wypełnień typu zielona ściana Ekran 117 61,8m2 161m2- 260% 
16 Montaż wypełnień typu zielona ściana Ekran 119 509m2 397m2- 78% 
17 Montaż wypełnień typu zielona ściana Ekran 118 350,2m3 280m2- 80% 
18 Montaż wypełnień typu zielona ściana Ekran 120 197,5m2 190m2- 96% 
19 Montaż wypełnień typu zielona ściana Ekran 121 301,7m2 43,9m2- 14,5% 
20 Montaż wypełnień typu zielona ściana Ekran 122 151,9m2 79m2- 52% 
21 Montaż wypełnień typu zielona ściana Ekran 123 672m2 295m2- 44% 
22 Montaż wypełnień typu zielona ściana Ekran 124 204,7m2 7,5m2- 3,7% 
23 Montaż wypełnień typu zielona ściana Ekran 125 705,8m2 560m2- 79,3%
24 Montaż wypełnień typu zielona ściana Ekran 126 1238,1m2 569m2- 46% 
25 Montaż wypełnień typu zielona ściana Ekran 127a+b 669,6 m2 139,5m2- 19% 
26 Montaż wypełnień typu zielona ściana Ekran 128 414,6 m2 10m2- 3% 
27 Montaż wypełnień typu zielona ściana Ekran 129 515,5 m2 60m2- 12% 
28 Montaż wypełnień - panele szklane Ekrna 111 100m2 0m2- 0% 
29  Konstrukcja bramy  Ekran 110,111, 4 szt 4 szt- 100% 
  Suma tygodniowa wykonanych trzonów pala 0
  Wykonanie fundamentów pod bramy        0
  Suma tygodniowa wykonanych głowic + ustawionych słupów 0
  Suma tygodniowa ustawionych słupów bram       0
  Suma tygodniowa wykonanych belek podwalinowych 24
  Suma tygodniowa wykonanych paneli szklanych 0
  Suma tygodniowa wykonanych paneli typu "zielona ściana" 3077,9
  Suma robót wykonanych na kontrakcie - w zakresie trzonów pala 1610szt.  ( zaawansowanie robót w odniesieniu do całości robót na kontrakcie w zakresie pali 100% - w tym fundamenty bramowe)
  Suma robót wykonanych na kontrakcie - w zakresie głowic i ustawienia słupów 1564 szt.  ( zaawansowanie robót w odniesieniu do całości robót na kontrakcie w zakresie słupów   100%)
  Suma robót wykonanych na kontrakcie - w zakresie montażu słupów bram 46 szt.  ( zaawansowanie robót w odniesieniu do całości robót na kontrakcie w zakresie montażu słupów bram   100%)
  Suma robót wykonanych na kontrakcie - w zakresie belek podwalinowych 1554 szt.  ( zaawansowanie robót w odniesieniu do całości robót na kontrakcie w zakresie belek podwalinowych 100%)
  Suma robót wykonanych na kontrakcie - w zakresie paneli szklanych 1413,68 m2  ( zaawansowanie robót w odniesieniu do całości robót na kontrakcie w zakresie paneli szkalnych 96,8%)
  Suma robót wykonanych na kontrakcie - w zakresie paneli typu "zielona ściana" 27045,8m2  ( zaawansowanie robót w odniesieniu do całości robót na kontrakcie w zakresie paneli zielona ściana 92,4%)
  Zaawansowanie całości zakresu robót - Ekrany Akustyczne 96,7%
Ekrany przeciwolśnieniowe  
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Wypełnienia ekranów przeciwolśnieniowych      
Nasadzenia  drzew i krzewów na terenach płaskich