Autostrada A1 Stryków - Węzeł Tuszyn
 
Zadanie I: od km 295+850 (od węzła „Stryków I” bez węzła) do km 310+000
 

 

 
GALERIA
 
 
 

Maj 2015
 

 
 
08.05.2015 - Roboty branżowe
w km 306+900

 

 
 
08.05.2015 - Wykonywanie
wykopu w km 301+200

 

 
 
08.05.2015 - Stablizacja podłoża
spoiwem w km 296+200 - 296+400

 

 
 
22.05.2015 - Wykonywanie
nasypu w km 302+900

 

 
 
18.05.2015 - Szalowanie i zbrojenie
stropu magistrali 19

 

 
 
22.05.2015 - Wykonywanie
wykopu w km 302+400

 

 
 
 
22.05.2015 - Roboty ziemne
przy przepuście skrzynkowym PZM-5

 

 
 
22.05.2015 - Prace przy
zbiorniku infiltracyjnym
1Z4 w km 298+900

 

 
 
22.05.2015 - Zagęszczanie
nasypu w km 301+900

 

 

wstecz

 

 

 

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ PROJEKTU:

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział Łódź
91-857 Łódź ul. Irysowa 2
tel. (42) 233-96-06, 42 233-96-07
fax. (42) 233-96-08

 
 
 
WYKONAWCA ROBÓT:
 
 
 
 
Strabag sp. z o.o. (lider konsorcjum) z siedzibą
ul. Parzniewska 10,
05-800 Pruszków
 
BIURO BUDOWY
 95-060 Brzeziny  ul. Moniuszki 15A,

Tel. +48 42 291 69 40
Fax.+48 42 291 69 00
 
 
 
 

NADZÓR INWESTYCYJNY:

 

Biuro Usług Inwestycyjnych Ciechański & Haładaj Sp.j.
90-046 Łódź ul. Wodna 47
tel. (42) 633-00-52
fax. (42) 633-00-57

 

 

 
WYKONAWCA ROBÓT:
 

 


Budimex SA (partner konsorcjum) z siedzibą
ul. Stawki 40,
01-040 Warszawa

 
BIURO BUDOWY
95-030 Rzgów ul. Krótka 2

Tel. 042 215 81 65
Fax. 042 215 90 71
 
 

'