Autostrada A1 Stryków - Węzeł Tuszyn
 
Zadanie I: od km 295+850 (od węzła „Stryków I” bez węzła) do km 310+000
 

 

 
GALERIA
 
 
 

Luty 2015
 

 
 
06.02.2015 - Wykonywanie Pali
Franki na obiekcie WA-252
 
 
 
05.02.2015 - Szalowanie ustroju
nośnego na obiekcie WD-246
 
 
 
11.02.2015 - Wykonywanie
szpachlowania łączeń
prefabrykatów na przepuście
skrzynkowym PZM-15
 
 
 
 
11.02.2015 - Wykonywanie pali
Franki na obiekcie WA-252
 
 
 
11.02.2015 - Deskowanie korpusu
na obiekcie WA-248
 
 
 
 
13.02.2015 - Szalowanie skrzydeł
obiektu WA-248
 
 
 
 
13.02.2015 - Ulepszanie warstw
nasypu w km 305+700
 
 
 
21.02.2015 - Deskowanie ustroju
nośnego obiektu WA-246
 
 
 
20.02.2015 - Betonowanie skrzydeł
obiektu WA-258
 
 
 
20.02.2015 - Wykonywanie wykopu
w km 307+700
 
 
 
 
 
 
 

wstecz

 

 

 

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ PROJEKTU:

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział Łódź
91-857 Łódź ul. Irysowa 2
tel. (42) 233-96-06, 42 233-96-07
fax. (42) 233-96-08

 
 
 
WYKONAWCA ROBÓT:
 
 
 
 
Strabag sp. z o.o. (lider konsorcjum) z siedzibą
ul. Parzniewska 10,
05-800 Pruszków
 
BIURO BUDOWY
 95-060 Brzeziny  ul. Moniuszki 15A,

Tel. +48 42 291 69 40
Fax.+48 42 291 69 00
 
 
 
 

NADZÓR INWESTYCYJNY:

 

Biuro Usług Inwestycyjnych Ciechański & Haładaj Sp.j.
90-046 Łódź ul. Wodna 47
tel. (42) 633-00-52
fax. (42) 633-00-57

 

 

 
WYKONAWCA ROBÓT:
 

 


Budimex SA (partner konsorcjum) z siedzibą
ul. Stawki 40,
01-040 Warszawa

 
BIURO BUDOWY
95-030 Rzgów ul. Krótka 2

Tel. 042 215 81 65
Fax. 042 215 90 71
 
 

'