Autostrada A1 Stryków - Węzeł Tuszyn
 
Zadanie I: od km 295+850 (od węzła „Stryków I” bez węzła) do km 310+000
 

 

 
GALERIA
 
 
 

Listopad 2014
 

 
 
10.11.2014 - Układanie kolejnych
warstw zasypek przy
przepuście PZM-25
 
 
 
10.11.2014 - Wykonywanie
tymczasowych ścianek
szczelnych przy obiekcie WA-281
 
 
 
13.11.2014 - Wykonywanie ławy
fundamentowej pod skrzydła
przepustu skrzynkowego PP-II

 

 
 
14.11.2014 - Wykonywanie wlotu
przepustu skrzynkowego PZM-24

 

 
 
17.11.2014 - Układanie kolejnych
warstw zasypek
przy przepuście PZM-25

 

 
 
20.11.2014 - Roboty przygotowawcze
przy obiekcie WA 251

 

 
 
21.11.2014 - Przygotowanie podłoża
pod rusztowania ustroju
nośnego obiektu WD 256

 

 
 
24.11.2014 - Roboty
przygotowawcze na
obiekcie WD 246

 

 
 
24.11.2014 - Wykonywanie
wlotów/wylotów przepustu
skrzynkowego PP-II

 

 
 
27.11.2014 - Deskowanie korpusów
na obiekcie WA 258
 
 
28.11.2014 - Prace przygotowawcze
na obiekcie WD 255
 

 

   
 

wstecz

 

 

 

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ PROJEKTU:

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział Łódź
91-857 Łódź ul. Irysowa 2
tel. (42) 233-96-06, 42 233-96-07
fax. (42) 233-96-08

 
 
 
WYKONAWCA ROBÓT:
 
 
 
 
Strabag sp. z o.o. (lider konsorcjum) z siedzibą
ul. Parzniewska 10,
05-800 Pruszków
 
BIURO BUDOWY
 95-060 Brzeziny  ul. Moniuszki 15A,

Tel. +48 42 291 69 40
Fax.+48 42 291 69 00
 
 
 
 

NADZÓR INWESTYCYJNY:

 

Biuro Usług Inwestycyjnych Ciechański & Haładaj Sp.j.
90-046 Łódź ul. Wodna 47
tel. (42) 633-00-52
fax. (42) 633-00-57

 

 

 
WYKONAWCA ROBÓT:
 

 


Budimex SA (partner konsorcjum) z siedzibą
ul. Stawki 40,
01-040 Warszawa

 
BIURO BUDOWY
95-030 Rzgów ul. Krótka 2

Tel. 042 215 81 65
Fax. 042 215 90 71
 
 

'