Autostrada A1 Stryków - Węzeł Tuszyn
 
Zadanie I: od km 295+850 (od węzła „Stryków I” bez węzła) do km 310+000
 

 

 
GALERIA
 
 
 

Kwiecień 2015
 

 
 
10.04.2015 - Rozdeskowanie ustroju
nośnego obiektu WD247
 
 
 
10.04.2015 - Montaż deskowania
ustroju nośnego obiektu WA255
 
 
 
 
10.04.2015 - Wykonywanie wykopu
w km 308+000
 
 
 
10.04.2015 - Deskowanie ścianek
maskujących P1, P2
nitka zachód obiektu WA250

 

 
 
10.04.2015 - Montaż zbrojenia
ustroju nośnego
na obiekcie WA248
 
 
 
10.04.2015 - Wykonywanie wykopu
w km 302+200
 
 
 
10.04.2015 - Betonowanie ustroju
nośnego na obiekcie WD253

 

 
 
17.04.2015 - Pielegnacja ustroju
betonu nosnego obiektu WD253

 

 
 
17.04.2015 - Wykonywanie wykopu
w km 308+000

 

 
 
17.04.2015 - SWykonywanie zasypki
za przyczółkiem obiektu WA248

 

 
 
29.04.2015 - Zbrojenie płyty
oraz izolacja ścian
obiektu WA-258
 
 
29.04.2015 - Montaż rur
przewodowych z zasypką i
obsybka kolizji km 300+740

 

 
 
29.04.2015 - Profilowanie i
zageszczanie podłoża
nasypu w km 299+400 - 299+500

 

 

 
 

wstecz

 

 

 

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ PROJEKTU:

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział Łódź
91-857 Łódź ul. Irysowa 2
tel. (42) 233-96-06, 42 233-96-07
fax. (42) 233-96-08

 
 
 
WYKONAWCA ROBÓT:
 
 
 
 
Strabag sp. z o.o. (lider konsorcjum) z siedzibą
ul. Parzniewska 10,
05-800 Pruszków
 
BIURO BUDOWY
 95-060 Brzeziny  ul. Moniuszki 15A,

Tel. +48 42 291 69 40
Fax.+48 42 291 69 00
 
 
 
 

NADZÓR INWESTYCYJNY:

 

Biuro Usług Inwestycyjnych Ciechański & Haładaj Sp.j.
90-046 Łódź ul. Wodna 47
tel. (42) 633-00-52
fax. (42) 633-00-57

 

 

 
WYKONAWCA ROBÓT:
 

 


Budimex SA (partner konsorcjum) z siedzibą
ul. Stawki 40,
01-040 Warszawa

 
BIURO BUDOWY
95-030 Rzgów ul. Krótka 2

Tel. 042 215 81 65
Fax. 042 215 90 71
 
 

'