Autostrada A1 Stryków - Węzeł Tuszyn
 
Zadanie I: od km 295+850 (od węzła „Stryków I” bez węzła) do km 310+000
 

 

 
GALERIA
 
 

 

Grudzień 2014
 

 
 
01.12.2014 - Wykonywanie drogi
dojazdowej do obiektu WD-246
 
 
 
01.12.2014 - Zbrojenie płyty
zespalającej na przepuście
skrzynkowym PZM-25
 
 
02.12.2014 - Deskowanie korpusów
przyczółków na obiekcie WA-258
 
 
 
 
04.12.2014 - Wykonaniem izolacji
na przepuście skrzynkowym
PZM+E16

 

 
 
08.12.2014 - Przygotowanie do
zbrojenia fundamentu
na obiekcie WA-248
 
 
 
10.12.2014 - Wykonywanie
zasypek oraz izolacji
cienkiej na przepuście
skrzynkowym PZM-E16
 
 
 
 
17.12.2014 - Wykonywanie wykopu
w km 308+000

 

 
 
15.12.2014 - Wykonywanie zbrojenia
podpór pośrednich
na obiekcie WD-246
 
 
 
16.12.2014 - Betonowanie ławy
fundamentowej na
obiekcie WA-248

 

 
 
15.12.2014 - Szalowanie skrzydeł
przyczółka na obiekcie WA-258
 

 

 
 
18.12.2014 - Betonowanie przyczółka
na obiekcie WA-258

 

 
 
 

wstecz

 

 

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ PROJEKTU:

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział Łódź
91-857 Łódź ul. Irysowa 2
tel. (42) 233-96-06, 42 233-96-07
fax. (42) 233-96-08

 
 
 
WYKONAWCA ROBÓT:
 
 
 
 
Strabag sp. z o.o. (lider konsorcjum) z siedzibą
ul. Parzniewska 10,
05-800 Pruszków
 
BIURO BUDOWY
 95-060 Brzeziny  ul. Moniuszki 15A,

Tel. +48 42 291 69 40
Fax.+48 42 291 69 00
 
 
 
 

NADZÓR INWESTYCYJNY:

 

Biuro Usług Inwestycyjnych Ciechański & Haładaj Sp.j.
90-046 Łódź ul. Wodna 47
tel. (42) 633-00-52
fax. (42) 633-00-57

 

 

 
WYKONAWCA ROBÓT:
 

 


Budimex SA (partner konsorcjum) z siedzibą
ul. Stawki 40,
01-040 Warszawa

 
BIURO BUDOWY
95-030 Rzgów ul. Krótka 2

Tel. 042 215 81 65
Fax. 042 215 90 71
 
 

'