Autostrada A1 Stryków - Węzeł Tuszyn
 
Zadanie I: od km 295+850 (od węzła „Stryków I” bez węzła) do km 310+000
 

 

 
DANE OGÓLNE
 
 

Wykonawcy robót budowlanych

Zadanie I: od km 295+850 (od węzła „Stryków I” bez węzła) do km 310+000

Umowa na: ”Kontynuację projektu i budowy autostrady A1 Stryków – węzeł „Tuszyn” na odcinku od km 295+850 do km 335+937,65 – Zadanie I odcinek od km 295+850 (od węzła „Stryków I” bez węzła) do km 310+000”.
 


Wykonawca Umowy:

Konsorcjum w składzie:

Strabag sp. z o.o. (lider konsorcjum) z siedzibą
ul. Parzniewska 10,
05-800 Pruszków

Budimex SA (partner konsorcjum) z siedzibą
ul. Stawki 40,
01-040 Warszawa.

Data podpisania umowy: 3 października 2014r.

Wartość umowy: 276 116 403,00 złotych netto (339 623 175,69 złotych brutto).

Termin rozpoczęcia robót: data podpisania umowy.

Termin zakończenia robót: 22 miesiące od daty rozpoczęcia robót.

Do czasu realizacji umowy wlicza się okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca).


 

Dane teleadresowe Biura Budowy:

Biuro Budowy A1
Strabag Sp. z o.o.
Ul. Moniuszki 15A,
95-060 Brzeziny
Tel. +48 42 291 69 40 Fax.
+48 42 291 69 00


Podmiot odpowiedzialny za realizację:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53; 00 - 874 Warszawa
tel.: +48 22 375 88 88
e-mail: kancelaria@gddkia.gov.pl

GDDKiA Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2; 91-857 Łódź
tel.: + 48 42 233 96 06 / 07
e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl


Inżynier Kontraktu

Biuro Usług Inwestycyjnych Ciechaćski & Haładaj Sp.j.
90-046 Łódź ul. Wodna 47
tel. (42) 633-00-52
fax. (42) 633-00-57
 
Biuro budowy
95-010 Stryków ul. Cegielniana 7
tel. 42 718 65 51
fax. 42 233 96 08
e-mail: biuroa1odc1@buich.pl
 
 

 

 

 

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ PROJEKTU:

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział Łódź
91-857 Łódź ul. Irysowa 2
tel. (42) 233-96-06, 42 233-96-07
fax. (42) 233-96-08

 
 
 
WYKONAWCA ROBÓT:
 
 
 
 
Strabag sp. z o.o. (lider konsorcjum) z siedzibą
ul. Parzniewska 10,
05-800 Pruszków
 
BIURO BUDOWY
 95-060 Brzeziny  ul. Moniuszki 15A,

Tel. +48 42 291 69 40
Fax.+48 42 291 69 00
 
 
 
 

NADZÓR INWESTYCYJNY:

 

Biuro Usług Inwestycyjnych Ciechański & Haładaj Sp.j.
90-046 Łódź ul. Wodna 47
tel. (42) 633-00-52
fax. (42) 633-00-57

 

 

 
WYKONAWCA ROBÓT:
 

 


Budimex SA (partner konsorcjum) z siedzibą
ul. Stawki 40,
01-040 Warszawa

 
BIURO BUDOWY
95-030 Rzgów ul. Krótka 2

Tel. 042 215 81 65
Fax. 042 215 90 71